Monday, Feb 21, 2022

صفحه نخست » نامه‌ مسیح علی نژاد به رضا کیانیان

masih_021922.jpgاز کانال اینستاگرام مسیح علی نژاد - نامه‌ام به رضا کیانیان که روزی هنرپیشه محبوبم بود. آقای رضا کیانیان! دیدم اخیرا در مورد سبک زندگی متفاوت دختر محمدعلی رامین معاون مطبوعاتی محمود احمدی‌نژاد گفتید نکبتی که پدر ایشان بر سر شما آوار کرده را فراموش نمیکنید خواستم بپرسم پس چرا، نکبتی که خمینی و دهه‌ «فجر» بر سر ملت ایران آوار کرده فراموش کردید؟ چرا هیچگاه به آقازاده‌های خمینی و‌خامنه‌ای اعتراض نکردید که از ردیف‌های بودجه هر ساله میلیاردی دریافت میکنند برای حفظ نشر و آثار واپسگرای‌‌ پدران‌شان ؟ ریاکاران بزرگِ لیست امید دارند از جان و مال ملت تغذیه میکنند.


شما چهره محبوب و پرمخاطبی هستید که میلیون‌ها نفر شما را نگاه می‌کنند و از مردم در یک ویدیو دعوت کرده بودید به شرکت در انتخابات و رای دادن به روحانی. چرا هیچ وقت به زندگی ریاکارانه‌ی فرزندان و بستگان روحانی و خاتمی و ابتکار و ظریف در خارج کشور اعتراض نکردید؟ چون اعتراض کردن به مهره‌ی دست چندم نظام بی‌هزینه تر است؟ مردم کف خیابان پیشروتر هستند پس حداقل صدای آنها را بشنوید. من خودم هم از شکم مادرم مخالف به دنیا نیامدم و بارها ابراز شرمساری کردم.
وقتی بیش از صد نفر را پس از انتخابات هشتاد و هشت به خاک و خون کشیدند وقتی بعد از دی ماه مردم فریاد زدند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمامه ماجرا پاسخ شد گلوله وقتی بیش هزار و پانصد نفر را سه روزه کشتند آیا اعتراض کردید؟


شما که در مورد چشمهای مجروح کشاورزان اصفهان ساکت شدید، شما که در صفحه‌تان یک کلمه در مورد اعدام ⁧ نوید افکاری⁩، شکنجه و قتل ⁧ بهنام محجوبی⁩، شلیک به مغز پویا بختیاری و قلب پژمان⁩ و قتل عام بیش از هزار و پانصد معترض آبان ننوشته‌اید چگونه مردم را در نکبتی که روحانی بر سرشان آوار کرده تنها گذاشتید و یک بار نگفتید به خاطر همصدا شدن با خاتمی‌ها و خمینی‌ها و هاشمی ها در تبلیغ انتخابات و رای شرمسارم؟

شما چهره محبوب و پرمخاطبی هستید که میلیون‌ها نفر شما را نگاه می‌کنند و از مردم در یک ویدیو دعوت کرده بودید به شرکت در انتخابات و رای دادن به روحانی. چرا هیچ وقت به زندگی ریاکارانه‌ی فرزندان و بستگان روحانی و خاتمی و ابتکار و ظریف در خارج کشور اعتراض نکردید؟ چون اعتراض کردن به مهره‌ی دست چندم نظام بی‌هزینه تر است؟ مردم کف خیابان پیشروتر هستند پس حداقل صدای آنها را بشنوید. من خودم هم از شکم مادرم مخالف به دنیا نیامدم و بارها ابراز شرمساری کردم.


وقتی بیش از صد نفر را پس از انتخابات هشتاد و هشت به خاک و خون کشیدند وقتی بعد از دی ماه مردم فریاد زدند اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمامه ماجرا پاسخ شد گلوله وقتی بیش هزار و پانصد نفر را سه روزه کشتند آیا اعتراض کردید؟


شما که در مورد چشمهای مجروح کشاورزان اصفهان ساکت شدید، شما که در صفحه‌تان یک کلمه در مورد اعدام ⁧ نوید افکاری⁩، شکنجه و قتل ⁧ بهنام محجوبی⁩، شلیک به مغز پویا بختیاری و قلب پژمان⁩ و قتل عام بیش از هزار و پانصد معترض آبان ننوشته‌اید چگونه مردم را نکبتی که روحانی بر سرشان آوار کرده تنها گذاشتید و یک بار نگفتید به خاطر همصدا شدن با خاتمی‌ها و خمینی‌ها و هاشمی ها در تبلیغ انتخابات و رای شرمسارم؟

***Copyright© 1998 - 2022 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy