Monday, Feb 12, 2024

صفحه نخست » ارزش‌های وارونه، مهرزاد نکوروح

Mehrzad_Nekourouh.jpgبار اول که با این تیتر نوشتیم* در رابطه با سخنان آقای زیبا کلام بود!

نوشته بودیم:
"نه جبهه نه جنگ نه مرام نه ولایتی نه رفسنجانی... هیچکدام ملاک برای "تدریس در دانشگاه" نیستند!
نتیجه‌اش بی سوادی باسوادان ماست!
نتیجه‌اش جامعه‌ای و حاکمیتی و ملاکی وارونه است!
نتیجه‌اش عقب مانده ترین کشور دنیاست که خود را عالم و قدرت جهان میداند!
نتیجه‌اش بحث‌های غلط، مملو از مغلطه، و کشوری و سرزمینی که تاریخ علم و تمدن جهان را نوشته ولی امروز از "روشنفکر" تهی شده، میباشد!!
نتیجه‌اش ۹۹٪ پوپولیسم سیاسیون و الیت و رسانه هاست که مردم را به بیراهه رانده‌اند! و هر روز می‌رانند! نتیجه‌اش همه این معضلات عظیمی است که می‌بینید و هیچ نمی‌توانید بکنید!
و شما و همین افراد، سخنرانان و راهبران هر روزه همین معضلات هستید، تا این راه و این داستان ادامه یابد! نتیجه‌اش این است که باسوادان و دانشمندان و اگاهان حقیقی این دیار ناشناس و در حاشیه‌اند! "

آقای زیبا کلام پاسخ دادند: "سلام موفق باشید. ایکاش در آن فرانسه یکمقدار احترام به دیگران و خودرا فرشته دانستن و دیگران را اهریمن نپنداشتن را یاد می‌گرفتید. شما و همفکرانتان خیلی با ولایتی فرقی ندارید. شما هم بغیر از خود را سیاه و اهریمن میدانید. شما فقط در مهد دمکراسی یعنی فرانسه زندگی می‌کنید. "

و به پاسخ ما پاسخ نداد که همه را در کانال با شفافیت انعکاس دادیم.

اینبار هم مناظره ایشان در باب تیم‌ ملی فوتبال بسیار رسانه‌ای شد که باز ارائه دادیم زیرا پرمحتوا بود... و بحث خیلی خوبی بود. و دکتر زیبا کلام جز مغلطه و سفسطه خیلی بیشتر ارائه نداد ولی به تیم ملی باز هم هزار گله گرفت!

و اما امروز صدها و هزاران مقاله در باب تیم ملی نوشته میشود:

بله در کشور افراطی ترین پوپولیست‌ها، بازیکنان تیم ملی، امیدهای کل کشور و مردم شده‌اند!
در کشور باسوادانِ بی سواد، در کشور ارزش‌های وارونه، فقط‌ ارزش‌ها وارونه نیستند، همه چیز وارونه است:

در چنین کشوری، از فوتبالیست‌ها
بیش از سیاسیان و روشنفکران
بیش از نخبه‌ها و رسانه‌ها،
بیش از مسئولان و رهبران،
انتظار مبارزه و سخنرانی،
انتظار نتیجه و تفکر و تعمق،
و انتظار ارائه راه نجات و راه درست دارند!!

*منابع:
https://t.me/populismir/1529
https://t.me/populismir/1717
لینک کانال پوپولیسم، مانع دمکراسی :
https://t.me/populismir
در این موضوع همچنین رجوع شود به مقاله درک صدمات فجیع پوپولیسم گلوبالیزه در جامعه ایرانی از همین نویسندهCopyright© 1998 - 2024 Gooya.com - سردبیر خبرنامه: info@gooya.com تبلیغات: advertisement@gooya.com Cookie Policy