سه شنبه 14 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بازداشت مجدد عليرضا صادقی از هواداران آيت الله بروجردی، مجموعه فعالان حقوق بشر

مهندس عليرضا صادقی از هواداران آيت الله بروجردی در مهرماه سال ۱۳۸۵ طی يورش نيروهای امنيتی به منزل شخصی آقای بروجردی بازداشت و پس از تحمل ماهها زندان و سلول انفرادی به ۲ سال حبس تعزيری محکوم گرديد ، آقای صادقی در مهرماه سال جاری به دادسرای ويژه روحانيت احضار و جهت اجرای حکم صادره به زندان اوين منتقل گرديد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نامبرده پس از بروز بيماری قلبی در زندان و به وخامت گرائيدن حال جسمی با نظر مسئولان مربوطه به مرخصی استعلاجی اعزام گرديد ، روزگذشته اين دگر انديش مذهبی عليرغم عدم به پايان رسيدن دوره درمان خود مورد بازداشت نيروهای امنيتی قرار گرفت و مجدداً به زندان اوين برگردانده شد. خانواده وی به شدت نگران وضعيت جسمی و سرنوشت ايشان هستند و از نهادهای بين المللی استمداد می طلبند.

Copyright: gooya.com 2016