دوشنبه 13 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حبس در تبعيد برای پيروان آيت الله بروجردی، بيانيه کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

۱۳ آبان ۱۳۸۷- کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران، امروز در مورد زندانی کردن پيروان آيت الله کاظمينی بروجردی، نگرانی عميق خود را ابراز داشت. صدها تن از پيروان آيت الله بروجردی در آبان ماه ۱۳۸۵ در حالی که تلاش می کردند مانع بازداشت آيت الله شوند، دستگير شدند. افراد بازداشت شده بطور موقت آزاد شدند و اخيرا تعدادی از آنها مجددا بازداشت و به زندان منتقل شدند. کمپين همچنين نگرانی خود را در مورد تداوم بازداشت آيت الله بروجردی علی رغم وخامت سلامتی وی ابراز کرد.

طبق گزارشهای رسيده، پيروان آيت الله بروجردی که در آبان ماه ۱۳۸۵ بازداشت شده بودند، در هنگام بازجويی در بند ۲۰۹ زندان اوين مورد شکنجه و تهديد قرار می گرفتند. تقريبا بعد از ۱۱ ماه همه آنها با توديع وثيقه هايی بين ۵۰ تا ۱۰۰ ميليون تومان بطور موقتی آزاد شدند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


کمپين در اين مورد گفت که "پيروان آيت الله بروجردی صرفا بخاطر حمايت از ايشان بازداشت شده اند که نقض آزادی افکار و باورهای آنان ميباشد. اين زندانيان از حقوق اوليه خود محرومند و با آنها در زندان بدرفتاری می شود. آنها بايد از زندان آزاد شوند."


کمپين بر وظيفه مقامات ايرانی در مورد حفاظت از سلامت و وضعيت جانی آيت الله بروجردی تاکيد کرد. به گفته نزديکان آيت الله بروجردی، ايشان که در آبان ماه ۱۳۸۵ بازداشت شد، در طول دوره بازداشت مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفت. در نتيجه اين شرايط، وضعيت سلامتی ايشان بشدت رو به وخامت گذاشت و ايشان در حال حاضر نياز به مراقبتهای فوری پزشکی دارند.

پيروان آيت الله بروجردی که در زندان هستند:

۱- مسعود سماواتی؛ ۴۷ ساله، کارشناس ادبيات، متاهل و صاحب دو فرزند است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۵ سال زندان در تبعيد در خرم آباد است.

۲- علرضا منتظر؛ ۳۷ ساله ،متاهل و صاحب يک فرزند است. ايشان در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۴ سال زندان در تبعيد در کرمانشاه است.

۳- حبيب قوتی؛ ۳۰ ساله و کارشناس ارشد حسابداری است. ايشان متاهل است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۴ سال زندان در تبعيد در همدان است.

۴- مجيد الستی؛ ۳۵ ساله و کارشناس ارشد عمران است و در حال حاضر در حال گذراندن حکم ۴ سال زندان در تبعيد در زنجان است.

۵- مهرداد سوری؛ ۳۵ ساله و تکنسين برق است که حکم دو سال زندان دريافت کرده و در حال حاضر در زندان اوين بسر می برد.

۶- محمد رضا صديق؛ ۳۶ ساله و مهندس کامپيوتر است و به ۲ سال زندان محکوم شده است که در حال حاضر در زندان اوين می باشد.

۷- حسن هريسچيان؛ ۳۵ ساله، متاهل و صاحب يک فرزند است. هريسچيان مهندس عمران است و به دو سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوين است.

۸- علی اربابی؛ ۳۸ ساله است که به ۲ سال زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوين است.

۹- کامبيز حسينی؛ ۲۸ ساله است که به ۱۸ ماه زندان محکوم شده است و در حال حاضر در زندان اوين نگهداری می شود.

Copyright: gooya.com 2016