سه شنبه 14 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ای کاش گويا دختر بود، وبلاگ کلاغ سياه

آهای ملت، حالا که وب سايت گويا ( با تمام تعلقاتش) ده ساله شده حسرت می خورم که چرا گويا دختر نيست. حداقل به سن بلوغ رسيده بود و ادامه رشدش را در بلوغ طی می کرد اما از قرار معلوم گويا يک وب سايت مردانه است که می تواند علاوه بر رشد و بزرگ شدن جسمی! همچنان تا هيجده سالگی شلنگ تخته بيندازد و از طرف والدينش به کاکل زری معروف باشد.

وب سايت گويا وب سايت موفقی است اما تنها برای کسانی که در زمان اتصال به اينترنت خودشان نمی دانند چه چيزی می خواهند و حوصله جستجو هم ندارند بنابر اين وارد سوپر مارکت اطلاعاتی گويا می شوند و به رسم عادت با چند کليک اطلاعات خود را به روز می کنند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وب سايت گويا برای ما کلاغ ها شبيه پاساژ معتبری! است که مغازه های آن فروش خوبی ندارند اما در عوض بخش عمده ای از اهالی محل از آن به عنوان پاتوق استفاده می کنند و بر اساس عادت روزانه در آن قدم می زنند و ويترين مغازه ها را وارسی می کنند بدون آن که قدرت خريد داشته باشند.

بسياری از کسانی که تازه می خواهند مغازه ای را راه بيندازند فريب جمعيت علاف و ثابت پاساژ را می خورند و سعی می کنند حتی اگر شده تابلوی خود را بالای زير پله ای در وب سايت گويا نصب کنند.

هيچ کدام از اين توصيفات بالا به عنوان يک امتياز منفی برای فرشاد بيان (سردبير گويا) نوشته نشده بلکه به عنوان نمونه ای از رفتار مخاطب و رسانه است که گويا نمونه عالی آن است. خيلی ها سعی دارند که پاساژهای مشابهی را در نقاط مختلف تاسيس کنند اما مردمی که سوپر مارکت اطلاعاتی را با گويا شناخته اند هر وب سايت مشابهی را نيز شبيه گويا می نامند.

به عبارتی گويا در ده سال گذشته به چيزی فراتر از يک وب سايت رسيده و آن ايجاد روشی منحصر به فرد در تعامل (!) مخاطب با رسانه است گرچه باز معتقدم که کاش گويا دختر بود. حداقل بعد از ده سال بالغ شده بود و کمی حجب و حيا سرش می شد.

از وبلاگ [کلاغ سياه]

Copyright: gooya.com 2016