چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

۳۵ سال اختناق، ۳۷ روز آزادی و ۳۰ سال جمهوری اسلامی، نشست نهضت مقاومت ملی ايران در شهر کلن، ۱۰ ژانويه

نهضت مقاومت ملی ايران در شهر کلن به تاريخ شنبه ۱۰ ژانويه ۲۰۰۹ - شروع سمينار ساعت ۱۶ به مدت ۵ ساعت - تدارک نشستی را داده است که از شما برای شرکت در آن دعوت به عمل ميآورد.

محل:
Internationales Zentrum - Stolzestrasse 1aتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016