چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

در تهران ۱۴ هزار افغانی دستگير و ۱۲ هزار افغانی اخراج شدند، مهر

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رد اظهارات مدير کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی از دستگيری ۱۴ هزار و ۷۰۰ تبعه افغانی طی هفت ماه گذشته داد.
فرمانده انتظامی تهران بزرگ در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پليس در هر کجا اتباع غير مجاز را ببيند بلافاصله آنها را دستگير و به معاونت امور اتباع بيگانه تحويل می دهد و ضعفی اگر هست بايد در جايی خارج از ناجا مورد بررسی قرار گيرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


سرتيپ عزيزالله رجب زاده افزود: فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی هفت ماه گذشته تعداد ۱۴ هزارو ۷۴۳ نفر از اتباع افغانی را دستگير کرده است که از اين تعداد ۱۲ هزار و۱۴۱ نفر به علت حضور غير مجاز از کشور اخراج شدند.

چندی پيش مدير کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی از همکاری ضعيف پليس و وزارت کشور در اخراج نيروی کار غير مجاز خارجی از کشور انتقاد کرده و گفته بود : متاسفانه طرح اخراج اتباع خارجی که عموما مربوط به کشور افغانستان است تا کنون توسط پليس و وزارت کشور عملی نشده است.

محمدرضا صالحی مرام درباره برنامه ريزی قبلی برای اخراج نيروی کار خارجی از ابتدای مهر ماه سال جاری گفت: اخراج نيروی کار غيرمجاز خارجی بر عهده ما نيست و وزارت کشور به همراه پليس بايد اين وظيفه را انجام دهند.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ با رد اظهار مديرکل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی به خبرنگار مهر گفت: پليس تهران بزرگ برابر آمار اعلام شده اقدام به دستگيری اتباع غيرمجاز افغانی می کند و گفته معاون وزير کار مبنی بر همکاری ضعيف نيروی انتظامی در جمع آوری اين افراد غير قابل قبول است.

سرتيپ رجب زاده درباره روند اخراج اتباع غير مجاز افغانی گفت: پليس برابر قانون اين افراد را جمع آوری می کند اما برخی مسئولان در اخراج اين افراد در بعضی از زمانها کوتاهی می کنند.

بنا به گفته کل اتباع خارجی وزارت کار و امور اجتماعی بيش از ۲ ميليون نفر از اتباع خارجی غير مجاز از افغانستان در بازار کار ايران فعال هستند.

Copyright: gooya.com 2016