چهارشنبه 15 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

سياست‌زدگی و خشونت، جمشيد فاروقی

جمشيد فاروقی
در جامعه سياست‌زده خشونت تنها به رفتار خشن محدود نمی‌شود، بلکه انديشه و راهکار انديشيدن را نيز در بر می‌گيرد. سياست‌زدگی ناظر، گسترش عنصر خشونت است به حيطه نظر و اشاعه فرهنگ ارعاب در منظر. اين خشونت تنها رابطه دولت با جامعه را شامل نمی‌گردد، بلکه اين خشونت به کل جامعه سرايت می‌کند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مدودف: دوره رياست‌جمهوری در روسيه بايد افزايش يابد، ايسنا

رييس‌جمهور فدراسيون روسيه امروز (چهارشنبه) در نطق سالانه‌ی خود به مجمع فدرال پيشنهاد داد، مدت زمان رياست جمهوری از چهار سال به شش سال افزايش يابد.

به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا) به نوشته‌ی روزنامه‌ی کامرسانت، ديميتری مدودف، رييس‌جمهور فدراسيون روسيه به نمايندگان و شخصيت‌های عمومی روسيه گفت: می‌خواهيم مدت زمان اختيارات قانونی اساسی رييس‌جمهور را به شش سال و دومای حکومتی را به پنج سال افزايش دهيم.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


رييس‌جمهور و پارلمان روسيه هر دو به مدت چهار سال فعاليت می‌کنند. اين تغيير بايد توسط اکثريت دو سومی پارلمان تاييد شود.

مدودف هم‌چنين خواستار چندين مورد اصلاحات سياسی ديگر از جمله افزايش نمايندگی احزاب کوچک‌تر در پارلمان و دادن حق بررسی قانون به سازمان‌های غيردولتی شد.

رييس‌جمهور فدراسيون روسيه با اشاره به اين که ميليون‌ها روس به احزاب سياسی رای می‌دهند که هرگز از آستانه‌ی هفت درصدی ورود به پارلمان نمی‌گذرند، گفت: اين امری ناعادلانه است و بايد تصحيح شود.

وی اعلام کرد که احزابی که بين پنج تا هفت درصد رای آورده‌اند بايد يک و يا دو نماينده در پارلمان داشته باشند.

رييس حکومت روسيه گفت که خواستار کم شدن آستانه‌ی هفت درصدی به پنج درصد نيست.

وی هم‌چنين اظهار کرد که دولت بايد به پارلمان بيش‌تر پاسخگو باشد و قوانين ثبت‌نام احزاب سياسی بايد آسان‌تر شود.

به اعتقاد مدودف، ايجاد تغيير در ترکيب شورای فدراسيون نيز ضروری است.

وی در اين باره گفت: شورای فدراسيون بايد فقط از تعداد افرادی که به عنوان نماينده‌ی ارگان‌های دولت انتخاب شده‌اند و از نمايندگان منطقه‌ی خودمختار تحت سلطه‌ی فدراسيون تشکيل شود.

Copyright: gooya.com 2016