شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


او با ماست! حميد فرخنده

باراک اوباما
پیروزی باراک اوباما می تواند از یکسو در باز شدن فضای کشور موثر باشد و از سوی دیگر فرصت هایی در جهت دفاع از منافع ملی ایران به همراه داشته باشد. آیا فرصت سوزی ها ادامه خواهد یافت؟ آیا رئیس جمهور آینده ایران دستان باراک اوباما را خواهد فشرد؟  ... [ادامه مطلب]

انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زهرا اشراقی: حضورم در انتخابات آينده دور از ذهن نيست، ايلنا

تهران- خبرگزاری کار ايران
نوه بنيانگذار انقلاب معتقد است بخشی از عملکرد مجلس هشتم تاکنون با معيارهای حضرت امام(ره) سازگار نبوده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


زهرا اشراقی در گفت‌‏وگو با خبرنگار"ايلنا"، با اشاره به مصوبه اخير مجلس در خصوص قانون انتخابات رياست جمهوری و حضور نظاميان در اين انتخابات، گفت: اين مصوبه مجلس با ديدگاه حضرت امام(ره) درتعارض است هر چند بخشی ازعملکرد اين مجلس تاکنون با معيارهای رهبر فقيد انقلاب سازگار نبوده است.
وی با بيان اينکه حضور زنان در انتخابات رياست جمهوری کم خطرتر از حضور نظاميان است،تاکيد کرد: با مصوبه جديد مجلس نشان داده شد که قوانين الهی نيستند و می‌‏توان آنها را تغيير داد به همين دليل قانون رجل سياسی که مانع از حضور زنان در انتخابات رياست جمهوری شده است نيز می‌‏تواند تغيير يابد زيرا مطمئنا حضور زنان در انتخابات رياست جمهوری کم‌‏خطرتر از حضور نظاميان است.
اشراقی همچنين در خصوص احتمال کانديداتوری‌‏اش در انتخابات آينده نيز گفت: احتمال حضورم در انتخابات آينده دور از ذهن نيست.

Copyright: gooya.com 2016