شنبه 18 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

از "نافرمانی مدنی" تا "بدفرمانی مدنی" (بخش دوم) - نافرمانی مدنی، پژوهشی از عمار ملکی

عمار ملکی
اگر چه درباره تعريف نافرمانی مدنی و خصوصيات آن اتفاق نظر کاملی وجود ندارد، اما با اين وجود ويژگی های مشترکی در بين تعاريف مختلف يافت می‏شود که می‏توان آن ها را ذکر نمود. در اين بخش، با برشمردن اين ويژگی ها و سپس بررسی نظرات و ديدگاه های مختلف در اين‏باره، تلاش در شناخت بيشتر و بهتر اين روش اعتراض مدنی خواهيم نمود ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش برگزاری نشست سراسری دفتر تحکيم وحدت با حضور دانشجويان، روشنفکران و فعالان سياسی، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: نشست سراسری دفتر تحکيم وحدت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه، ۱۴ و ۱۵ آبان ماه، در تهران با حضور نمايندگان انجمن های اسلامی دانشگاه های تهران و شهرستان ها برگزار شد.

انجمن های اسلامی دانشگاه های شريف و کردستان پيش از اين درخواست برگزاری نشست دفتر تحکيم وحدت را به دانشگاه های خود داده و دفتر تحکيم نيز با ارسال نامه ای به وزارت علوم خواستار همکاری اين وزارتخانه جهت برگزاری نشست خود شده بود. اما مخالفت چندين باره دانشگاه ها و عدم پاسخگويی وزارت علوم در اين خصوص باعث شد که اين نشست خارج از دانشگاه برگزار شود.

به گزارش خبرنامه اميرکبير در روز نخست نشست دفتر تحکيم وحدت ابتدا دکتر بابک احمدی، نويسنده و روشنفکر، و رضا عليجانی، فعال ملی مذهبی، پيرامون مسئله انتخابات رياست جمهوری آينده سخنرانی کردند. بابک احمدی در سخنان خود ضمن ابراز نگرانی از وضعيت انحطاط اخلاقی جامعه، وضعيت فعلی را با دوران اصلاحات مقايسه کرد و گفت: «تجربه اين سه سال به من اثبات می کند که کنار کشيدن، دامن تر نشدن و از نظر اخلاقی خود را موجه جلوه دادن می تواند منجر به خطراتی بشود. ما برای اين که اين انتخابات را دموکراتيزه کنيم بايد در آن شرکت کنيم.» احمدی در ادامه گفت: «اصلاح طلبان می بايست در فاصله اين سه سال يک برنامه مدون و نسبتا دقيق برای اقشار مختلف جامعه ارائه می کردند و بعد وارد انتخابات می شدند. الان به اينجا نرسيديم و اين يکی از همان نقاط کمبود جامعه دموکراتيک ماست که به تدريج رفع خواهد شد. آمدن آقای خاتمی به شرطی که حرف های بهتری بزند و برنامه دقيق تری بدهد و پای آن بايستد، خواست های اصلی ملت را بگويد و روی آن ها پافشاری کند، مطلوب است. ما در اين سه سال در يک چاه گير کرديم و اولين گام اين است که از اين چاه بيرون بياييم.»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در ادامه رضا عليجانی در سخنان خود با اشاره به تنوع تحليلی موجود در مورد قضيه انتخابات گفت: «يک تحليل می گويد راه اصلاحات همچنان باز است و تنها راه را انتخابات و شرکت در انتخابات می داند و تحليلی که می گويد اصلاحات تا اطلاع ثانوی و تا وقتی هسته های سخت قدرت تصميم نگرفته اند که فضا را باز کنند، امکان پذير نيست و انتخابات در اين شرايط به سرانجامی نمی رسد. اين تنوع در ميان دانشجويان هم ممکن است وجود داشته باشند که ايد مراقب باشيد اين تنوع منجر به تشتت و چندپارگی آن ها نشود. برای جمع کردن اين تنوع تحليلی بايد يک مخرج مشترک از آن ها گرفت.» عليجانی در ادامه افزود: «جنبش دانشجويی می تواند يک جنبش پرسشگر باشد. جريانی که می تواند عقايد و ديدگاه های مختلف را با هم تلاقی دهد. جنبش دانشجويی همچنين بايد مطالبات خود را از رئيس جمهور مشخص کند. مطالبات مطرح شده هم لزومی ندارد طوری تنظيم شود که کليه مبانی و مشکلات رسيدن به دموکراسی را در بر بگيرد.» اين فعال سياسی در ادامه به نقد کانديداها و طرح های مختلفی که از طرف گروه های اصلاح طلب و تحولخواه در فضای انتخابات مطرح شده پرداخت.

در ادامه نشست دفتر تحکيم وحدت در روز نخست تريبون آزادی با شرکت دانشجويان دانشگاه ها برگزار شد و نمايندگان انجمن های اسلامی دانشگاه ها نظرات خود را در خصوص مسايل مختلف ابراز داشتند. روز دوم نشست با حضور و سخنرانی دکتر حاتم قادری، روشنفکر و استاد دانشگاه، آغاز شد. قادری از ميان سر دادن شعارهای راديکال و جلوتر از جامعه، مقاومت منفی مدنی و مشارکت انتقادی مثبت، مشارکت انتقادی مثبت را برای شرايط حال حاضر جنبش دانشجويی عملی تر دانست. قادری در پايان گفت: «می توانيد با کانديداها وارد گفت و گوی انتقادی شويد. نياز نيست با گفت و گويی که انجام می دهيد جذب آن ها شويد يا احساس کنيد که آن ها کانديداهای مطلوبی هستند. از آندره ژيد پرسيدند مهم ترين شاعر سده های اخير فرانسه کيست. پاسخ داد ويکتورهوگو، افسوس! شما می توانيد اين افسوس را نسبت به کانديداهای مطلوب خودتان داشته باشيد. يعنی معنايش اين است که شما در يک سطحی از يک نفر داريد حمايت انتقادی به عمل می آوريد، ولی او هيچ گاه مرزهای شما را نمايندگی نمی کند. شما به جای گريز به جلو بايد به دنبال ارتقاء دايم اين فضاها باشيد. ممکن است برای آن کانديدا واژه افسوس شما برخورنده باشد. ولی اين نبايد برای شما مهم باشد. شما بايد از نوعی جرات، جسارت و تندوتيزی دانشجويی خودتان استفاده کنيد. بديهی است که تندوتيزی نبايد به ماجراجويی و فرقه گرايی و گريز به جلو ختم شود.»

پس از آن احمد زيدآبادی، نويسنده و دبيرکل سازمان دانش آموختگان ادوار تحکيم، به سخنرانی پرداخت. زيدآبادی نيز با انتقاد از برهوت اخلاقی که جامعه دچار آن شده خواستار يک تحرک اجتماعی، ولو توده وار، جهت دوباره زنده کردن اخلاقيات فراموش شده، شد. احمد زيدآبادی ضمن دفاع از طرح کانديداتوری عبدالله نوری گفت: «آن چه ما در مورد آقای نوری گفتيم يک طرح است و نه يک استراتژی که من بخواهم تمام اجزايش را برای شما مطرح کنم. بحث انتخابات هم که مطرح می شود خواه ناخواه بايد چهره ای وجود داشته باشد. شما عالی ترين استراتژی را با يک آدم ضعيف نمی توانيد پيش ببريد. اين چهره ها به مثابه سمبل هايی هستند که شما جهت گيری تان را با کمک آن ها روشن می کنيد. کانديدا شدن و تاييد صلاحيت آقای نوری هيچ گونه امتناع منطقی ندارد. ممکن است امتناع استراتژيک داشته باشد. من حس می کنم که اقتصاد ايران به نقطه ای می رود که آقايان اين خوشباوری که نسبت به خودشان دارند را سال آينده از دست می دهند. شما يک کانديدايی معرفی می کنيد، تاييد شد فبها، نشد منظور اصلی ما ايجاد يک نيروی قوی در سطح جامعه است که بتواند روی تحولات بعدی اثرگذار باشد.»

آخرين سخنران نشست سراسری دفتر تحکيم وحدت مصطفی تاج زاده، عضو جبهه مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب، بود. تاج زاده در بخش نخست سخنان خود از دفتر تحکيم وحدت خواست مطالبات دانشگاه را از حاکميت تدوين نمايد. اين فعال سياسی در بخش دوم سخنان خود از کانديداتوری محمد خاتمی حمايت کرد و گفت: «اگر آقای خاتمی بيايد اين طرف طيف که می شود آقای نوری حتما می گويد که به احترام ايشان در انتخابات شرکت نمی کنم. آن طرف طيف هم همه اصلاح طلبان می گويند به احترام آقای خاتمی در انتخابات شرکت نمی کنيم. چون آقای خاتمی برآيند اصلاح طلبان است نه سقف مطالبات آن ها. حتی ديديم تا به حال گفته اند پارلمان اصلاحات، برخی گفته اند پارلمانی از مديران سی سال گذشته درست کنيم، گفته اند حکميت بگذاريم، برخی گفته اند نظرسنجی برگزار کنيم. ما گفتيم خاتمی چهره ای است که هر کدام از اين مکانيزم ها را بگذاريم خروجی اش می شود خود او، لذا احساس کرديم او بهترين گزينه در شرايط فعلی است.»

در بعدازظهر روز دوم نشست دفتر تحکيم وحدت، برخی مسايل تشکيلاتی در دستور کار قرار گرفت. در حالی که نشست در بعدازظهر روز دوم با حضور ۴۱ حق رای به رسميت رسيده بود، وضعيت عضويت بعضی از انجمن های اسلامی مورد بررسی قرار گرفت. در اين جلسه با تصويب شورای عمومی، انجمن های اسلامی دانشگاه های کاشان و بيرجند که پيش از عضو ناظر دفتر تحکيم بودند، به عضو دارای حق رای تبديل شدند. همچنين با تصويب شورای عمومی مقرر شد با توجه به جدا شدن دانشگاه نوشيروانی بابل از دانشگاه مازندران، حق رای اين دو دانشگاه از يکديگر تفکيک شود. علاوه بر اين به درخواست انجمن های اسلامی دانشگاه رامين اهواز و آزاد تهران به منظور عضويت در دفتر تحکيم وحدت رسيدگی شد و اين دو انجمن عضو ناظر دفتر تحکيم وحدت شدند.

در حاشيه اين نشست دو روزه نمايشگاه کتابی توسط واحد آموزش و تحقيقات دفتر تحکيم برگزار شد. واحد آموزش و تحقيقات همچنين سی دی جهت آموزش ارتباط مجازی جهت بالا بردن سطح ارتباطات تشکيلاتی مجموعه به صورت مجازی بين انجمن های حاضر توزيع کرد. در حاشيه نشست ديگر واحدهای دفتر تحکيم نيز اقدام به عضوگيری از ميان انجمن های مختلف نمودند و برنامه های آتی خود را تببين کردند. فرم های نظرسنجی واحد تشکيلات و کميسيون زنان، فرم جمع آوری امضای شورای حق تحصيل و بروشور کميسيون زنان در اعتراض به طرح بومی سازی جنسيتی مجلس نيز در نشست ميان شرکت کنندگان توزيع شد. علاوه بر اين اولين شماره از نشريه داخلی دفتر تحکيم و کميسيون زنان تحکيم توزيع شد. برخی از انجمن ها نيز اقدام به توزيع نشريات خود در نشست کردند. در پايان محورهای قطعنامه پايانی نشست به پيشنهاد ۵ انجمن در دستور کار قرار گرفت و به تصويب شورای عمومی رسيد.

Copyright: gooya.com 2016