یکشنبه 19 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


سازمان افسران حزب توده، دکترمصدّق و رويداد ۲۸ مرداد ۳۲ (بخش دوّم)، علی ميرفطروس

علی ميرفطروس
دکتر مصدّق: "بودجهء دولت، با کسری حدود چهارصد ميليون تومان روبرو است و فقر و آشوب در سراسر کشور، گسترده است. معلّمين مدارس، حقوق ماهيانه‌ای به مبلغ يکصد تومان ـ که معادل ۲۵ دلار است ـ دريافت می‌کنند، اين مبلغ به دشواری هزينهء پرداخت اجارهء يک اطاق را در ماه کفايت می‌کند، در نتيجه: بسياری از معلّمين، هوادار و متمايل به کمونيسم شده‌اند، و اين افکار را در سراسر مدارس کشور ترويج می‌دهند" ... [ادامه مطلب]

باز خط برخورد و باز ديو توقيف، علی کلائی

علی کلائی
شهروند امروز به دستور همان خط برخوردی که سال ۷۹ به قتل عام مطبوعات در ايران پرداخت تعطيل شد. احتمال پليسی شدن فضا و خط برخورد با بقيه جريانات فعال از قانونی، از ديدگاه جمهوری ولايی، تا غير قانونی، و از صاحب نشريه تا غير آن می رود ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

والری جارت يکی از نزديک ترين مشاوران اوباما متولد شيراز است، صدای آمریکا

والری جارت (1) يکی از نزديک ترين مشاوران سناتور باراک اوباما، رئيس جمهوری برگزيده آمريکا زاده ايران است.

روزنامه نيويرک تايمز در شماره روز جمعه خود به اين مطلب اشاره کرد که والری جارت در سال ۱۹۵۶ ميلادی يعنی حدود ۵۲ سال پيش در شهر شيراز به دنيا آمده و تا پنج سالگی در ايران زندگی کرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی هنگامی که ميشل اوباما برای تقاضای شغل به وی مراجعه کرده بود؛ در دفتر شهردار «شيکاگو» با وی آشنا شد. خانم جارت پس از آن يکی از با نفوذترين و نزديک ترين مشاوران باراک اباما در زندگی سياسی و اجتماعی اش بوده است.

خانم جارت که در دانشگاه استانفورد آموزش ديده و تحصيلات حقوقی خود را در دانشکده حقوق دانشگاه ميشيگان به پايان رسانده، در شکل گيری ستاد انتخاباتی سناتور اباما نقش مهمی بر عهده داشته است.

مجله معروف ووگ (2) نيز در شماره ماه اکتبر ۲۰۰۸ خود در مقاله مفصلی که در باره والری جارت منتشر کرد، به زادگاه وی ايران اشاره کرده است.

1. Valerie Jarrett
2. Vogue

Copyright: gooya.com 2016