دوشنبه 20 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


آقای خاتمی! يک پيشنهاد دارم، روزبه ميرابراهيمی

روزبه ميرابراهيمی
همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير "نظارت استصوابی" شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است ... [ادامه مطلب]

چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

نامه تعدادی از خانواده های زندانيان سياسی خطاب به سازمان های بين المللی، کميته گزارشگران حقوق بشر

شهريور ماه سال گذشته در پی برگزاری مراسم نوزدهمين سالگرد قتل عام ۳۰ هزار زندانی سياسی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ايران اقدام به بازداشت گسترده ی شرکت کنندگان در اين مراسم نمود. که در پی آن آقايان محمدعلی منصوری، علی صارمی، ميثاق يزدان نژاد و علی نادری همچنان در بندند.

محمد علی منصوری ۴۷ ساله صبح روز ۱۱ شهريور ماه، ۲ روز پس از برگزاری مراسم، بازداشت شد. وی نزديک به ۴ ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های شديد روحی و جسمی قرارگرفت. در اولين دادگاه که در تاريخ ۱۳/۵/۱۳۸۷ برگزار شد، اتهامات اوليه که پيرامون شرکت در مراسم بود، حذف گرديد و اتهاماتی غيرواقعی و دروغين به وی نسبت داده شد که سرانجام پس از ۱۳ ماه بلاتکليفی ناشی از بازداشت موقت غير قانونی، حکم سنگين ۱۷ سال زندان به همراه تبعيد برای وی صادر شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


علی صارمی نيز در تاريخ ۱۴/۱۳۸۶ دستگير و به مدت ۷ ماه در سلول های انفرادی تحت شکنجه های روحی و جسمی شديد قرار گرفت. دادگاه انقلاب در تاريخ ۲/۷/۱۳۸۷ اتهاماتی خودساخته به وی نسبت داده و اتهام شرکت در مراسم که دليل اصلی بازداشت ايشان بوده را حذف نمود. اکنون پس از گذشت ۱۳ ماه ، وی همچنان در وضعيت بلاتکليفی به سر می برد و انتظارميرود که با حکم سنگين دادگاه انقلاب مواجه شود.

ميثاق يزدان نژاد ۲۲ ساله، فعال دانشجويی در تاريخ ۱۹ شهريور سال گذشته دستگير شد. وی نيز پس از سپری کردن ماهها سلول انفرادی همچنان دربازداشت موقت به سر می برد.

محسن نادری در تاريخ ۱۹ /۶/۱۳۸۶ بازداشت شد و دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی وی را به يک سال زندان به جرم شرکت در مراسم قتل عام زندانيان سياسی ، محکوم کرد.

امسال نيز در پی برگزاری بيستمين مراسم سالگرد قتل عام، خانم حميده نبوی که دارای فرزند ۵ ساله است دستگير و به زندان اوين منتقل گرديد. شايان ذکر است که فرزند ايشان بدون سرپرست است. وی نيز به ۱ سال زندان محکوم شده است.

ما اعضای خانواده های اين زندانيان سياسی از سرنوشت عزيزانمان به شدت نگرانيم و خواستار عکس العمل قاطع نهاد های حقوق بشری مبنی بر الغای کليه ی احکام غير انسانی عليه افراد مذکور و آزادی بدون قيد و شرط آنان هستيم .

هم اکنون در سالگرد فاجعه جنايت عليه بشريت به انتظار فجايعی ديگرنشستيم که دگر جگرگوشگانمان قربانی تکرار اين فاجعه هستند.

کميته گزارشگران حقوق بشر

Copyright: gooya.com 2016