دوشنبه 20 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


آقای خاتمی! يک پيشنهاد دارم، روزبه ميرابراهيمی

روزبه ميرابراهيمی
همه نيروهای فعال در ايران از چپ مذهبی و نزديک ترين افراد به نظام تا دورترين نيروهای فعال بر اين نکته متفق القول هستند که در دو دهه اخير "نظارت استصوابی" شورای نگهبان عملا انتخابات و انتخاب در جمهوری اسلامی را مخدوش کرده است ... [ادامه مطلب]

چرا اعدام خشونت را گسترش می دهد؟ جهانگير گلزار

جهانگير گلزار
اگر ما اعدام را تنها وسيله و امکان بدانيم، همان وسيله ای را انتخاب کرده ايم که قاتل انتخاب کرده است. اين وسيله بی حقوق کردن انسان است. اين وسيله زور عريان است. اين وسيله تحقير انسانيت است. نمی شود با وسيله بد و يا با وسيله ای که قاتل به کار برده جبران خسارت کرد  ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

الله از ولی امرش بر روی زمين ناراضی است! ناصر مستشار

«به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دفتر خامنه ای امروز (چهارشنبه)در ديدار کارگزاران اجرايی و فرهنگی حج، با اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: اين فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلی نيست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد. خامنه ای تأکيد کرد : تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندی ندارد.»تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


از نظر خامنه ای که خود را نائب امام زمان و الله برروی زمين می داند ، رضايت خدا را مساوی با رضايت خود می پندارد و ازهمه می خواهد بدون چون و چرا رضايت اورا جلب نمايند تا خدا راضی شود ! اما همه اينها در حاليست که اکثريت مردم ايران که در بيشتر زمينه ها از حکومت اسلامی اظهار نارضايتی می کنند واز ولی فقيه که خود را ولی نعمت می داند هر روزبه همان الله ئی شکايت می برند که ولی فقيه خود را نماينده او می پندارد تا به داد آنها برسد، آيا اشکالی در اوامر اوالاأمر الله نهفته است!يا اينکه اين ولی فقيه نماينده الله نيست و به دروغ خود را والی الله بر روی زمين می پندارد وبه مردم بنام او ظلم می نمايد. اگر ولی فقيه از انتقاد هائی که به دولت نهم به رياست محمود احمدی نژاد می شود ناراضی است اما چرا به نارضايتی و فقر و مسکنت و ظلمی که به مردم می شود راضی است؟چرا ولی فقيه از بی کفايتی و نا کار آمدی دولت نهم اينچنين راضی است که اقتصاد را به ورشکستگی کشانده و ايران را منزوی کرده واعمال و شعاريش باعث شده است که ميهن ما در محاصره اقتصادی و نظامی قرار بگيرد و هر آئينه ظن آن می رود که حکومت اسلامی بخاطر کسب سلاح های مرگبار اتمی ايران مورد حمله نظامی گردد که شورای امنيت سازمان ملل با قطعنامه های مکرر خود عليه جمهوری اسلامی همه زمينه های قانونی را آنرا فراهم می سازد!چرا ولی فقيه از انتقاد هائی که از جانب دلسوزان و نخبگان و فرهيختگان به دولت بی کفايت می شود از آنها شکوه می کند و عدم رضايت خود را نارضايتی الله می داند اما به گرانی، بيکاری، اعتياد، فحشاء، ارتشاء، رشوه خواری، کودک آزاری و شکنجه زندانيان سياسی که کمر مرد م را شکسته است اظهار نارضايتی نمی کنند؟ آيا الله نيز به اين ظلم هائی که در حق مردم ايران می شود خرسند است و خود را مانند ولی فقيه در همه ستم ها شريک می داند يا اينکه الله گوش شنوائی برای ناله های مردم دارد؟آيا الله نيز از ماجرا جوئی ها و بی مسئوليتی ها و بی صلاحيتی دولت نهم راضی است ؟اگر ولی فقيه بعنوان رهبر همه انتقا د های سازنده و نگران کننده را بر نمی تابد و الله را نيز در ناخرسندی خود شريک می داند ! آيا همين الله از مادری که از فرط مسکنت مجبور می شود تا فرزند دلبند خود را بفروشد و يا خانواده ائی که از فقر و تنگدستی وادار می شود تا دختر نوبا وه خود را برای کسب مبلغی ناچيز جهت برطرف کردن مخارج سنگين خودشان می شوند، راضی است؟آيا خدواند در کنار بندگانش ايستاده و پاسخگوی آنهاست يا از نماينده دروغينی بنام ولی فقيه که خود را نماينده خدا می داند حمايت می نمايد؟

Copyright: gooya.com 2016