جمعه 17 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


انتخاب اوباما: پيروزی اميد بر ترس، علی کشتگر

باراک اوباما
پس از تصويب قانون اساسی آمريکا به همت توماس جفرسون و جورج واشنگتن و لغو برده داری به فرمان ابراهام لينکن، انتخاب نخستين رئيس جمهور سياه پوست، سومين نقطه عطف در تاريخ تحول دموکراسی و حقوق بشر در اين کشور است. بحران فراگير مالی و پيروزی اوباما نشانه شکست اقتصادی و سياسی نئوليبراليسم نيز هست ... [ادامه مطلب]

موی خودم است! ميشاييل تومان، دی تسايت، برگردان از الاهه بقراط

تا چند سال پيش، قابل تصور نبود که عکس زنان را با چهره در روزنامه منتشر کنند. اگر "تايمز مالی" عکسی درباره نمايش موزيکال "کاباره" منتشر می‌کرد، سانسورچيان دست و پای رقصندگان را در تمامی نسخه‌های آن سياه می‌کردند. امروز اما نخستين زنان مجری در تلويزيون عربستان چهره نشان می‌دهند. يک کودتای تلويزيونی در کشوری که تا کنون مسئله‌اش بيشتر بر سر نديدن بود تا ديدن! ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آيا رئيس يک مسجد صلاحيت رهبری يک مملکت را دارا می باشد؟ ناصر مستشار

از آنجائی که آقای مهدی کروبی لُر است، گاهی اوقات حرفهای بی تعارف و پوست کنده ای را بر زبان می آورد که حکايت از راست گوئی است که از خصوصيات مردم لُر به شمار می آيد.
چندی پيش نامبرده چنين گفته است "اگر انقلاب در ايران به وقوع نمی پيوست آقای خامنه ائی حداکثر رئيس يک مسجد می شدند! (خبرنامه گويا)
اين بدان معنی می باشد که قبای رهبری برازنده آقای خامنه ای نيست و چنين استعداد و صلاحيتی در وی يافت نمی شود. اين انقلاب ارتجاعی و اسلامی بود که او را به اريکه قدرت رسانده است وگرنه ايشان لياقت رياست يک مسجد را دارا می باشند نه بيشتر!تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


(به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانی دفتر خامنه ای امروز (چهارشنبه)در ديدار کارگزاران اجرايی و فرهنگی حج، با اظهار ناخرسندی شديد از فضای تبليغاتی و مطبوعاتی کشور افزودند: اين فضای بی بند و باری در حرف زدن و اظهارنظر عليه دولت، مسائلی نيست که خداوند به آسانی از آنها بگذرد.
خامنه ای تأکيد کرد : تفضلات و رحمت الهی تا زمانی است که ما مراقب گفتار، رفتار، و عملکرد خود باشيم زيرا خداوند با ما خويشاوندی ندارد. ) از نظر خامنه ائی که خود را نائب امام زمان و الله برروی زمين می داند ، رضايت خدا مساوی با رضايت خود او است!او که خود را اينک نماينده الله می داند ،به خود اجازه می دهد تا برای همه چيز تعين تکليف نمايد و دستورات دولت ماجراجو و بی صلاحيت نهم را که به گفته عبداله رمضان زاده در دويست ساله اخير بی کفايت ترين دولت بوده است رابه رياست احمدی نژاد به زور می خواهد به همه جامعه ديکته و بقبو لاند!ديگر بعد از گذشت همه مصائب ومشاهده استبداد عريان مذهبی که از جانب شخص رهبر اعمال می شود برای همه نيروهای اصلاح طلب اين موضوع نيز روشن و آشکار شده باشد که همه بديختی های زير سر ولی فقيه می باشد و اگر آنها صداقت داشته باشند ناچارا برای رسيدن به سعادت ملت ايران ، قلب استبداد را که در بيت رهبری سنگر گرفته است نشانه بگيرند و از وقت کشی بيهوده و کانديدا بازی و اصلاح طلبی پوچ و بی معنی و التماس به رهبری که تصميم گرفته است استبداد را هدايت نمايد دست بردارند!
عجز در برابر ظالمان ابلهی ست / اشک کباب باعث طغيان آتش است!
ايشان در پايان خاطرنشان کردند: برخی کارها و ظلم ها، فتنه ای به پا می کند که دامن همه، اعم از ظالم و غيرظالم را می گيرد بنابراين همه بايد مراقب اظهارنظرها، تبليغات، و اقدامات خود باشند.همه اين روياروئی های جناحی خود حکايت از دعواهای پشت صحنه حکومتی می باشد که هر از گاهی خود را آشکار می سازد. اگر آقای خامنه ائی هيچ تناسبی برای رهبری جامعه ندارد اما جامعه غير فعال ايران فعلی تا کنون توانسته است خود را با اين رهبری نا بخردانه انطباق دهد که تنها بخش نخبگان معترض سياسی جامعه نتوانسته است خود را با رهبری غير مستعد خامنه ائی متقاعد سازند وگرنه بخش اعظم نيروهای سياسی خود را ملزم به اطاعت از ولی فقيه به رهبری خامنه ائی می دانند.اين نيروها تشکيل شده اند از جبهه مشارکت اسلامی ونهضت آزادی و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و نيروها وشخصيت های مستقل سياسی که از نام بردن همگی آنها پر هيز می شود. آقای خامنه ائی برای حزب توده ايران واکثريت هم در يک دوره ائی به منزله يکی از شخصيت های پر نفوذ ضد امپرياليستی به حساب می آمده است. اگر ازاين واقعيت تلخ بگذريم که ميهن ما به يکی از سرزمين های "اگرهای" تاريخی تبديل شده است حرفی نسنجيده برزبان نياورده ايم بلکه روشنفکران سياسی جامعه ما بطور دائم در افسوس و حسرت "اگرهای " گوناگون در حال تلاطم و پشيمانی بسر می برند.اگر اين " اگرهای" تاريخی را به تمام سرنوشت ملت ايران در همه گذارهای پر پيچ وخم تاريخساز مملکت تعميم دهيم، متاسفانه حاصلی جزء سوزاندن بهترين دوران تاريخی را نتيجه نمی گيريم وهنوز هم همان دور تسلسل بی آنکه محصولی نيکو ببار بياورد ، در حال حاضر نيز به گرد خود می چرخد. بنقل از سايت اينترنتی بازتاب" آيت الله خامنه ای، از مراجع تقليد شيعه امروز در سخنان مهمی حکم به وجوب دفاع از حزب الله لبنان دادند".اين فتوا ويا جهاد آدمی را نا خود آگاه به ياد فتوای ملا هادی نراقی دردوره حکومت فتحعلی شاه قاجار می اندازد که در برابر امپراتوری روسيه تزاری که در حال گسترش از شرق وغرب وشمال وجنوب بود ، فتوای مفتحضانه ائی صادر کرد وباعث شکست ايران در برابر روسيه گرديد. حالا آقای خامنه ائی رئيس مسجد در قبل از انقلاب ورهبر مملکت ايران در بعد از انقلاب فتوائی در برابر رشد صلح وگسترش خاورميانه بزرگ صادر کرده است. آقای خامنه ائی فراموش می کنند که نخست عصر صدور فتوا های رنگارنگ ديگر گذشته است حتی فتوای های اورا پايوران رژيم نيز همچون کروبی ها و بقيه اصلاح طلبان هم لازم الاجرا نمی دانند.دوم اينکه دوره اتوريته روحانيت مدتی است که ديگر به سر آمده وهيچگونه اثری نمی توانند بر روی مسائل اساسی وسياسی جامعه داشته باشند.سوم اينکه هنوز مرجعيت ورهبری کودتا گونه آقای خامنه ائی از جانب بسياری از روحانيون ارشد دستگاه شيعه همچنان زير سئوال مانده است و همچنان مورد پذيرش بسياری قرار نگرفته است و چهارم اينکه حکومت اسلامی که باوعده های حکومت عدل وقسط وبرادری وبرابری به روی کار آمد، آنچنان به باتلاق نشسته است که جزء فقر وبيکاری وارتشاء ورشوه خواری واعتياد وفحشا وسرکوب وشکنجه واعدام وزندان ورياکاری وتقلب و غيره چيز ديگری برای جامعه ايران به ارمغان نياورده است وعملا حکومت اسلامی به بن بست رسيده است.پنجم اينکه خاورميانه به مثابه مرکز حياتی جهان که چهل درصد انرژی جهان از آنجا صادر می شود که تنها ۱۸۰ ماده پتروشيمی وصنعتی پايه ائی از نفت بدست می آيد هيچگاه نمی تواند به زير کنترل ولی فقيه در آيد.ايستادگی به غايت ارتجاعی در برابر طرح خاورميانه بزرگ همانند ايستادگی دولت های بلوک سوسياليستی در برابر طرح اروپای متحد وآزاد شباهت دارد که عاقبت کشورها ی کمونيستی با آنهمه قدرت به زانو در آمدند.در نبرد های اخير اسرائيل عليه حماس ، طبيعی است که انسان های بی گناه نيز کشته شده اند که مقصر اصلی همانا رهبران حزب الله و حماس می باشند چراکه ميادين جنگی خود در ميان مردم عادی بر پا کرده اند.در ضمن نيروهای حزب الله وحماس در حد يک ارتش کلاسيک مجهز می باشند که تنها فاقد نيروی هوائی می باشندکه به علت شليک مدوام موشک ها وراکت های پی در پی به سوی شهرهای اسرائيل همان توان نيروی هوائی را از خود نشان می دهند که اسرائيل دارا می باشد.اما در اين ميان بعضی از نيروهای سياسی ايرانی برای حزب الله وحماس اشک می ريزند که چرا در حال نابودی هستند. همين خانم ها وآقايان فراموش می کنند تا بگويند موقعی که نيروهای سياسی ايرانی مخالف جمهوری اسلامی در خارج کشور دسته دسته به دست حزب الله ايران ترور و اعدام می شدند ، چه عکس العملی از جانب نيروهای حزب الله لبنان و اين خانم ها و آقايان منتقد ابراز می شد.حزب الله لبنان به مثابه شاخه ائی از حزب الله ايران همواره بعنوان بازوی مسلح رژيم اسلامی در منطقه عليه نيروهای اپسيوزيون ايران عمل کرده است. در کشتار نيروهای سياسی در رستوران ميکونوس برلين همين نيروهای حزب الله لبنان شرکت داشته اند و دستگير شدگان لبنانی عضو سازمان تروريستی حزب الله تا چندی پيش در زندان های آلمان بسر مبردند که در معامله خائفانه بين دولت ايران و آلمان آزاد شدند.نيروهای سياسی ايرانی مخالف حکومت اسلامی به همان اندازه که مخالف حزب الله ايران می باشند ، طبيعی است که مخالف نيروهای ارتجاعی حزب الله لبنان نيز می باشند. در آينده نزديک بارديگر رژيم اسلامی در فکر راه اندازی انتخاباتی بنام رياست جمهوری می باشد که از هم اکنون با جلوه دادن رقابت های سياسی ودعوا های جناحی در انديشه جلب آرای مردم با تز انتخاب ميان بد وبدتر تلاش می ورزند.جريانات سياسی نيز از داخل وخارج کشور بار ديگر در تکاپو هستند که مردم را تشويق نمايند به انتخاب عتيقه های گرد وبار خورده تاريخ بکشانند تا تنور انتخابات داغ گردد وبا نشان دادن شرکت بالای مردم در انتخابات ، مشروعيت رژيم را قانونی و مردمی جلوه دهند .برای اين نيروها تنها می توان تاسف خورد که چگونه بعد از اينهمه زندگی سياسی خود ،مردم را بار ديگر به دام حيله های عنکبوتی رژيم اسلامی می اندازند.تاريخ رو به جلو ميرود و آينده به اين نيروها نشان خواهد که تا چه اندازه به ارتجاع ياری رسانده اند.رژيم اسلامی شايد بتواند حرکت تکاملی تاريخ را کند و آهسته نمايد اما هرگز نمی تواند مقابل حرکت تاريخ را سد نمايد.آرزوی داشتن حقوق برابر بين زن ومرد وکشوری بدون آزار واذيت و شکنجه واعدام وفقر وبيکاری وبی خانمانی در پرتو آزادی ودمکراسی همواره برای انسانهای فرهيخته و آزاده از افتخارات تاريخی است.حمايت ويا شرکت در خيمه شب بازی های رژيم اسلامی و ضد بشری ننگی است ابدی وپاک نشدنی که برای هميشه بر پيشانی نيروهای حامی و يا سازشکار باقی خواهد ماند.اطاعت از يک رئيس مسجد افتخار نيست بلکه ننگ است.اين شرمساری بر ملت ايران در تاريخ هميشه باقی خواهد ماند که چگونه دريک دوره ائی که ديگر بيشتر جهان در روشنائی و آزادی ودمکراسی زندگی می کند ملت ما هنوز در زير رهبری شبانی حيات داشته است. همين اينکه جمهوری اسلامی اجازه نمايش يک نوازنده موسيقی را برابر احکام اسلامی ، از تلوزيون سراسری نمی دهد ، بايد عمق فرومايگی و مرتجع بودن حاکمان اسلامی را تشخيص داد. به اميد تابش روشنائی برميهن در چنگال تاريکی.

Copyright: gooya.com 2016