شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ارسال نامه رئيس مرکز PEN، به رهبران حکومت ايران در مورد نويسندگان کُرد در بند

خانم لوچينا کاسمن رئيس دوم مرکز بين المللی PEN طی نامه ای رسمی به رهبران جمهوری اسلامی ، خواستار آزاد نمودن نويسندگان کرد و بهبود وضعيت کردها شد.
مرکز بين المللی PEN که بزرگترين مرکز جهانی نويسندگان است در اين نامه که خطاب به رئيس جمهور، رئيس قوه قضاييه و وزير امورخارجه حکومت ايران نوشته شده، از مقامات ايران می خواهد که نويسندگان کرد زندانی ، عدنان حسن پور، هيوا بوتيمار و مسعود کردپور را آزاد نموده و وضعيت کردها را بهبود بخشد.

http://www.pen-kurd.org/englizi/lucina-kathmann/iran-october-2008.pdfتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


Copyright: gooya.com 2016