شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

زنان ايران در نشست زنان جهان در آفريقای جنوبی

يازدهمين نشست زنان جهان با موضوع «حقوق زنان و توسعه» از بيست و چهارم آبان ماه ۱۳۸۷ برابر با چهاردهم نوامبر در «کپ تاون» افريقای جنوبی آغاز شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در اين نشست که تا هفدهم نوامبر ادامه خواهد داشت حدود ۱۵۰۰ نفر از سازمان های زنان حضور دارند.
شيرين عبادی رييس کانون مدافعان حقوق بشر، مهناز پراکند و نرگس محمدی به دعوت مؤسسه زنان نوبليست و آسيه امينی، شادی صدر، محبوبه عباسقلی‌زاده و ساناز الله‌بداشتی از فعالان حوزه زنان، ايرانيان شرکت کننده در اين نشست هستند.

Copyright: gooya.com 2016