شنبه 25 آبان 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


"سياست دانشگاهی" بر مبنای "مشارکت انتقادی"، عبدالله مؤمنی

عبدالله مؤمنی
حرکت فعالين دانشجويی به سمت ترميم رابطه با بدنه و سازماندهی تشکيلاتی از طريق توجه به مشکلات صنفی و دفاع از حقوق و آزادی های آکادميک در کنار تبديل کردن دانشگاه به فضايی برای گفتگو و "پارادايم سازی" می تواند نقشه راه را پيش روی دانشجويان قرار دهد ... [ادامه مطلب]

آن ها درخت ها را هم می کشند! شکوه ميرزادگی

شکوه ميرزادگی
ما نيز به شکنجه و اعدام انسان ها اعتراض می کنيم اما اعدام درخت و آب و خاک را نيز دست کم نمی گيريم. ما از يک سو نابودی انسان را محکوم می کنيم و از سوی ديگر، نابودی هويت و فرهنگ و تاريخ او را؛ و معتقديم که، در اين ميان، تنها موجودات بی نصيب از درک اهميت فرهنگ و تاريخ و پديده های طبيعی و بشری می توانند چنين ويران کنند و بکشند و بسوزانند ... [ادامه مطلب]

بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سخنگوی کارگزاران: حضور خاتمی در انتخابات قطعی است، نوروز

سخنگوی حزب کارگزاران سازندگی گفت: شنيده‌‏ام که نظر ميرحسين موسوی درباره کانديداتوری در انتخابات نسبت به گذشته که با قاطعيت از عدم حضور در انتخابات رياست جمهوری سخن می‌‏گفت، تغييرکرده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


حسين مرعشی در گفت‌‏وگو با خبرنگار "ايلنا" درخصوص اظهاراتی مبنی بر کانديداتوری "ميرحسين موسوی" در صورت عدم حضور سيدمحمد خاتمی در عرصه انتخابات، اظهار داشت: موضع ميرحسين موسوی نسبت به قبل تغييرکرده و اعلام کرده که تا دو ماه آينده خبر حضور يا عدم حضور خود در انتخابات رياست جمهوری دهم را اعلام می‌‏کند.
وی همچنين با تکذيب خبر ديدار محمد خاتمی با هاشمی‌‏رفسنجانی و گفت‌‏وگوی آنان درخصوص انتخابات آتی، خاطرنشان کرد: به نظر می‌‏رسد که ورود سيد محمد خاتمی به انتخابات و کانديداتوری وی، قطعی باشد. ايشان قطعاً به عرصه انتخابات وارد می‌‏شود.
مرعشی در پايان در مورد شکل‌‏گيری شورای حکميت در ميان اصلا‌ح‌‏طلبان نيز تصريح کرد: هنوز چگونگی شکل‌‏گيری اين شورا و نحوه انتخاب اعضای آن مشخص نشده است.

Copyright: gooya.com 2016