شنبه 14 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کرباسچی در واکنش به ترديد خاتمی برای کانديداتوری: نوع سياست‌ورزی خاتمی مورد قبول جهان مدرن نيست، فارس

خبرگزاری فارس:کرباسچی در واکنش به تعلل خاتمی برای کانديداتوری گفته است: بالا‌خره ديگران هم می‌خواهند برنامه‌ريزی کنند که کانديدا بشوند؛ نبايد اينقدر فردمحور بود و به ديگران اهميتی نداد. اين نوع سياست‌ورزی مورد قبول جهان مدرن نيست.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنگار سياسی خبرگزاری فارس، غلا‌محسين کرباسچی دبيرکل حزب کارگزاران در گفت‌وگويی که با ضميمه تحليلی اعتماد ملی امروز شنبه داشته با اشاره به نشستی در سال ۱۳۸۰ برای بررسی کانديداتوری خاتمی در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اينکه شما مخالف کانديداتوری دوباره ايشان بوده‌ايد، گفته است: بله، لحن من حاکی از همين اعتقاد بود که باعث ناراحتی ايشان شد.
کرباسچی درباره ترديد خاتمی برای آمدن نيز اظهار داشته است: من هم مثل بقيه در اين مورد ناآگاهم. من که در عمق آن حلقه رده‌اول مشاوران و نزديکان ايشان نيستم ولی آنچه می‌شنويم، اين است که ايشان از يک طرف نگران مديريت فعلی حاکم بر جامعه است و می‌خواهد بيايد و کمکی به مردم و کشور کند و از طرف ديگر موانعی را در مقابل خودش می‌بيند که وقتی اين موانع را با توانايی‌های خودش می‌سنجد به ترديد می‌افتد.
وی در ادامه افزوده است: من کاری ندارم که چرا ايشان ترديد دارد يا اين ترديد‌ها چقدر جدی است. حرف من اين است که اصلا‌ اين نوع سياست‌ورزی، قابل قبول در جهان مدرن نيست. ما يا کار فردی می‌کنيم و يا کار جمعی. اداره يک دولت که کار فردی نيست، پس بايد تصميم جمعی گرفت.
‌دبيرکل حزب کارگزاران سازندگی در پاسخ به سوال ديگری در اين باره گفته است: اصلاً‌ حرف من اين است که نبايد مردم و افراد را در وضعيت صبر و انتظار نگه داشت و اين رفتار با سياست‌ورزی مدرن همخوان نيست. بالا‌خره ديگران هم می‌خواهند برنامه‌ريزی کنند که کانديدا بشوند و يا نشوند يا از فلا‌ن فرد حمايت کنند يا نکنند. نبايد اينقدر فردمحور بود و به ديگران اهميتی نداد. آيا اگر خدای‌نکرده خاتمی کانديدا نشود، نبايد اينقدر فرصت باشد که جايگزينی به جای ايشان به‌عنوان کانديدای اصلا‌ح‌طلبان مطرح شود؟ نبايد وقتی بماند که اگر شما نيامديد ديگرانی که می‌خواهند بيايند فرصتی برای کار تبليغاتی داشته باشند؟ نبايد اينقدر با وضعيت و انتخاب ديگران، تحقيرآميز برخورد کرد. اينکه به جز يک کانديدا، بقيه کانديداها را تحقير کنيم و ديگران را ميان زمين و آسمان تعليق نگه داريم، با هيچ اصول انسانی و سياسی همخوانی ندارد.

Copyright: gooya.com 2016