دوشنبه 9 دی 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

محمد خاتمی: برخی کشورهای منطقه با صهيونيست‌ها معامله کرده و خفت خريده‌اند، آفتاب

آفتاب: سيد محمد خاتمی گفت: «سکوت مجامع جهانی و وجدان بشری در مقابل جنايت بزرگ صهيونيست‌ها، نشانه سقوط اخلاق انسانی در دنيای کنونی و حذف اخلاق از عرصه روابط بين‌المللی است».

به گزارش سرويس سياسی آفتاب رئيس موسسه باران در گفتگوی با خبرنگار واحد مرکزی خبر افزود: «البته غزه نخستين نقطه جنايات صهيونيست‌ها نيست بلکه دهها سال است که ملت مظلوم فلسطين يعنی صاحب‌خانه تحت فشار و ستم چکمه‌پوشان تروريستی هستند که با حمايت قدرت‌های بزرگ روی کار آمده‌اند و اکنون هم مورد حمايت آنان هستند».تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


وی افزود: «صهيونيست‌ها ميليون‌ها نفر را از خانه خود بيرون کرده‌اند و ميليون‌ها نفر هم که در خانه مانده‌اند در دست آنان اسير هستند».

رئيس‌جمهور سابق کشورمان گفت: «تاکنون فلسطينی‌ها دهها هزار شهيد تقديم کرده‌اند و هرروز شاهد جنايات متعدد صهيونيست‌ها هستيم».

خاتمی افزود: «اما اينکه چرا قدرت‌های بزرگ در برابر اين جنايات سکوت کرده‌اند بايد بگوئيم چرا اين قدرت‌ها و مجامع بين‌المللی از اين رژيم تا بن دندان مسلح و اشغالگر حمايت می‌کنند و وجدان بشری در برابر اين جنايات بزرگ تحرک لازم را از خود نشان نمی‌دهد» .

وی گفت: «بارزترين بروز بداخلاقی در دنيای کنونی وجود سيستم‌هايی است که ستم را مورد حمايت و مظلوم را مورد فشار قرار می‌دهد».

رئيس موسسه باران افزود: «اما غزه داستان ديگری دارد و رژيم صهيونيستی کم‌نظيرترين جنايات را در آن مرتکب شده که در گوشه و کنار دنيا ديده نشده است» .

خاتمی با اشاره به صحنه‌های رقت‌بار جنايات صهونيست‌ها در غزه گفت: «پس از ماه‌ها محاصره غزه که می‌خواستند ملت فلسطين را دچار مرگ تدريجی کنند، آنان مقاومت کردند آن‌هم در تنها نقطه‌ای از فلسطين اشغالی که دارای حکومت مشروع دموکراتيک است و با آرای مردم روی کار آمده است».

رئيس‌جمهور سابق کشورمان افزود: «با وجود اين فشارها متاسفانه بسياری از قدرت‌های منطقه‌ای برای اينکه اين محاصره تاثير بگذارد به نحوی با صهيونيست‌ها همکاری کرده‌اند، اما بالاخره دلهای آنها آرام نشد و با اين جنايت به کشتار مستقيم زنان و کودکان دست زدند اما دنيا واکنشی نشان نمی‌دهد» .

خاتمی گفت: «بايد ‌اين موضوع را با عکس‌العمل شورای امنيت در موضوعاتی که مغاير با منافع قدرتهای بزرگ است مقايسه کرد» .

وی افزود: ‌«متاسفانه کشورهای عربی اسلامی و منطقه هم در مقابله با اين مسائل و به طور کلی با شيوه‌های رژيم صهيونيستی معامله‌ای کرده و خفت خريده‌اند و شرف و آزادگی خود را در معرض خطر قرار داده اند».

رئيس موسسه باران گفت: «‌اکنون دلهای همه ما به علت آنچه در فلسطين روی می‌دهد مجروح است و به طور کلی برای سرنوشت انسان نگران هستيم» .

خاتمی تصريح کرد: «‌وجدان‌های بيدار دنيا، بويژه در جهان اسلام بايد تحرک بيشتری از خود بروز دهند و حکومت‌های مختلف را وادار کنند که به طور جدی‌تر در مقابل اين جنايات بايستند و داد مردم مظلوم فلسطين را بگيرند» .

وی با ستايش مقاومت مردم مظلوم فلسطين در دفاع از آرمانشان افزود: «‌اکنون هم می‌بينيم که با وجود مصائب بسيار، اين زنان و مردان غزه هستند که بر مقاومت جانانه تاکيد می‌کنند».

رئيس جمهور سابق کشورمان گفت: «‌اگر چه خيلی اميدوار نيستيم اما دولت‌ها و کشورهای اسلامی اگر بخواهند می‌توانند با فشارهای بين المللی دشمن صهيونيستی را بر جای خود بنشانند».

خاتمی در پايان ابراز اميدواری کرد: «ملت ايران همچون گذشته نشان دهد در کنار مظلوم و مقابل ظالم ايستاده است».

Copyright: gooya.com 2016