دوشنبه 28 بهمن 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

کاوه رضايی، دانشجوی همدان، بازداشت شد، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: کاوه رضايی از فعالين دانشجويی دانشگاه همدان روز گذشته بازداشت شد.

بنابر گزارش ها اداره اطلاعات همدان دستور بازداشت وی را صادر کرده است. ماموران امنيتی منزل خانواده وی را نيز تفتيش کرده و برخی از وسايل وی را ضبط نموده اند. کاوه رضايی از دانشجويان فعال در انجمن اسلامی دانشگاه همدان بوده که با گروه های کمپين زنان و گروه های حقوق بشری نيز همکاری داشت.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بازداشت کاوه رضايی طی فشارهای اخير بر فعالين دانشجويی دانشگاه همدان صورت گرفته است. به گزارش خبرنامه اميرکبير، اين فشارها پس از برگزاری مراسم ۱۶ آذر امسال در دانشگاه همدان که ماموران امنيتی با گاز اشک آور به آن حمله ور شدند، افزايش يافته است. پس از مراسم ۱۶ آذر در دانشگاه ها، تعدادی از دانشجويان اين دانشگاه به کميته انضباطی احضار شدند. همزمان با فشارها بر دانشجويان همدان، محمد صيادی يکی ديگر از فعالين دانشجويی اين دانشگاه به حکم حبس قطعی محکوم شد.

بازداشت رضايی دانشجوی همدان در حالی صورت می گيرد که روند بازداشت و فشار بر دانشجويان طی ۲ هفته اخير به شدت افزايش يافته است. حسين ترکاشوند، مجيد توکلی، اسماعيل سلمانپور، کوروش دانشيار، دانشجويان دانشگاه اميرکبير، يونس ميرحسينی، سحر يزدانی، اسماعيل جليلوند، دانشجويان دانشگاه شيراز، رضا نگهداری و محمد پورعبدالله، دانشجويان دانشگاه تهران، عليرضا داوودی دانشجوی دانشگاه اصفهان، طی ۲ هفته اخير بازداشت شده و همچنان دربند هستند.

Copyright: gooya.com 2016