جمعه 16 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

افزايش قيمت بنزين، برق، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع و گاز طبيعی در سال آينده، مهر

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت از افزايش قيمت هفت حامل انرژی در سال آينده خبر داد و اعلام کرد: ميزان افزايش قيمت برق و گازوئيل در سال آينده به دليل تاثيرگذاری بالا بر بخش توليد کشور کمتر از ساير حاملهای انرژی خواهد بود.
محمدرضا فرزين در گفتگو با مهر گفت: دولت سناريوی خود را برای اصلاح قيمت حاملهای انرژی با ۳۴ هزار ميليارد تومان درآمد حاصل از اين محل پيش بينی کرده بود که کميسيون تلفيق مجلس اين رقم را در سقف ۲۰ هزار ميليارد تومان محدود کرد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


توزيع درآمد براساس جدول مجلس

وی افزود: کميسيون تلفيق قيمت گذاری حاملهای انرژی را به دولت واگذار کرده است، ضمن اينکه درآمدهای حاصل از اصلاح قيمت حاملهای انرژی براساس جدولی که اين کميسيون تصويب کرده است و در صورت تصويب نهايی مجلس، توزيع خواهد شد.

به گفته فرزين، برای ۸۵۰۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از اصلاح قيمتهای انرژی در بودجه سال آينده رديف اعتباری درنظر گرفته شده است، همچنين کميسيون تلفيق به دولت اين اختيار را داده است که ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان درآمد حاصل از اين محل را بين مردم و توليدکنندگان توزيع کند.

نسخه جديد دولت برای اصلاح قيمت حاملهای انرژی

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: برهمين اساس، سناريوهای جديد دولت درباره اصلاح قيمت ۷ حامل انرژی ( بنزين، گازوئيل، نفت سفيد، نفت کوره، گاز مايع، گاز طبيعی و برق ) باتوجه به مصوبه اخير کميسيون تلفيق تدوين و ارائه خواهد شد.

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت تصريح کرد: در حال حاضر چندين نسخه مطالعاتی برای اصلاح قيمت حاملهای انرژی در سال آينده آماده شده است.

فرزين از آغاز مطالعات سناريوهای جديد برای اصلاح قيمت ۷ حامل انرژی در کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت خبر داد و تاکيد کرد: باتوجه به اينکه اصلاح قيمتهای برق و گازوئيل تاثير بالايی بر روی توليدکنندگان دارد، ميزان افزايش اين دو حامل انرژی کمتر از ساير حاملهای انرژی خواهد بود.

قيمت گذاری برق و گاز مايع به صورت "تبعيضی- ترجيهی"

سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی دولت در ادامه با اعلام اينکه برق و گاز مايع به صورت " تبعيضی- ترجيهی" قيمت گذاری خواهند شد، اظهارداشت: قطعا ميزان افزايش قيمت برق و گاز مايع برای دهکهای بالای مصرف، بالا و دهکهای پايين مصرفی، پايين خواهد بود.

اصلاح قيمتها و پرداخت نقدی يارانه ها همزمان انجام می شود

وی در پايان گفت: اصلاح قيمتها و پرداخت نقدی يارانه ها در صورت تصويب نهايی مجلس به صورت همزمان و از اول تيرماه سال آينده صورت خواهد گرفت.

Copyright: gooya.com 2016