چهارشنبه 28 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

انـت‍‍ـ‍‍خــابـات و گفتمان "مطالبه محور"، بيانيه گروه کثيری از فعالين جامعه مدنی ايران

به‌نام خدا

ما امضاء کنندگان اين بيانيه و کسانی که پس از اين نام خود را ارسال می‌کنند، اعلام می‌داريم:

به‌رغم آن‌که:
۱- وضعيت زندگی روزمره مردم را، به‌خاطر فشارهای اقتصادی ناشی از رکودِ تورمی، بسيار دشوار و بحران آفرين می‌بينيم و همچنين محدودتر شدن آزادی و حقوق‌بشر در کشور، به ويژه در ساليان اخير و با فشارهای فراوانی که به فعالان سياسی، زنان، دانشجويان، روزنامه نگاران، فعالان مدنی، کارگران، اقوام، پيروان اديان و اعتقادات و مذاهب مختلف، ... وارد شده را زنگ خطر دانسته و منافع ملی کشور را نيز به‌خاطر عملکرد روابط خارجی ماجراجويانه و غير شفاف و پرهزينه‌ی دولت، در خطر ارزيابی می‌کنيم؛
۲- در حال حاضر چشم‌انداز روشنی برای حل معضلات فوق به دليل بسته عمل کردن و انتقاد ناپذيری قدرت مستقر مشهود نيست و شرايط برگزاری يک انتخابات آزاد، سالم و عادلانه مشاهده نمی‌شود و درنتيجه احتمال دستيابی به‌خواسته‌های مورد انتظار، از راه شرکت در انتخابات بسيار ضعيف است. همچنين به‌علت احتمال دخالت نيروهای غير مسوولی که نبايد در حوزه سياست دخالت کنند، نگرانی جدی درباره رابطه با نحوه برگزاری انتخابات رياست‌جمهوری وجود دارد؛

اما با توجه به اين‌که:
۱- کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر زندگی روزمره مردم از اهميت بالايی برخوردار بوده و نبايد تحقق مطالبات و خواسته‌های اقشار گوناگون جامعه و حل معضلات زندگی جاری آنها را به اصلاحات بنيادی و تحقق کامل مرحله ‌گذار به دموکراسی موکول کرد؛
۲- تجربه مشارکت بی‌قيد و شرط و غير برنامه‌ای در انتخابات و نيز تحريم مطلق و از ابتدای فرايند فضای انتخاباتی، هيچکدام نتوانسته است به رشد جنبش‌های اجتماعی و يا حل معضلات کشور و مردم منجر شود، همچنين بدين سبب که جزء به جزء مطالبات و خواسته‌هايی که مشارکت کنندگان در انتخابات به دنبال تحقق آن و يا اشخاص گريزان از مشارکت در انتخابات از تحقق آن مايوس بوده اند، مشخص نبوده و اعلام نمی‌شده است و رأی دهندگان، شاهد تعهد نامزدها درباره‌ی برنامه‌ها و خواسته‌های مشخص نبوده‌‌اند، و کسانی که رأی نمی‌داده اند نيز بجز بيان سخنان آرمانی و کلی، رابطه‌ی آگاهی‌بخش ديگری با اقشار مختلف مردم برقرار نمی‌کرده‌اند، به‌ويژه که اينک برخی جنبش‌های خاص (صنفی – سنديکايی، زنان، اقوام، معلمان، دانشجويان، دگرانديشان، ...) با مطالبات مشخصی در جامعه حضور و فعاليت دارند؛

در نتيجه ما:
۱- برخورد کنشگرانه‌ی مطالبه محور، با فرايند و فضای انتخاباتی خواهيم داشت تا به تدريج "گفتمان مطالبه محور" را ( به‌جای مشارکت بی‌قيد و شرط و نيز تحريم از ابتدای فرايند انتخابات ) مطرح کنيم. بنابراين در سطرهای در پی‌آمده، مطالبات عينی‌تر و ملموس‌ترِ عمومی (فصل يکم) و اولویّت‌های مرحله‌ای اقشار جامعه (فصل دوم) مشخص شده و آنها را در چارچوب خواسته‌های حداقلی نشان داده‌ايم؛
۲- از هم‌اکنون تصميم مشترکی برای مراحل بعدی انتخابات اتخاذ نکرده‌ايم اما در اين مرحله، خواسته‌های مشترکمان را در سه "زمينه"ی عمده و پنج "لايه"ی اصلی به شرح زير اعلام می‌کنيم:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


فصل يکم

- رفاه و عدالت

۱- سعی در جهت انتقال مالکيت سازمان‌های اقتصادی وابسته به نهادها، بنيادهای بزرگ اقتصادیِ غير دولتیِ وابسته به حکومت، و شرکت‌هايی که به طريق رانتی به برخی مسوولان واگذار شده (شرکتهای شبه دولتی – خصوصی) به بخش عمومی و مردم، با نظارت مردمی.
۲- محور قرار گرفتن توليد داخلی و ايجاد اشتغال، جلوگيری از واردات بی‌رویّه و برخورد کارشناسی با واردات و صادرات.
۳- استقلال مديريت صندوق ذخيره ارزی کشور از دولت و سپردن آن به مجلس.
۴- جلوگيری از تخصيص بی‌حساب در آمدهای ملی نفت و گاز به هزينه‌های جاری و صرف آن‌ها در امور زيربنايی مانند آموزش و پرورش، بهداشت، راه‌سازی، ...
۵- حمايت از کشاورزان و دامداران با اعطای وام و ايجاد تسهيلاتی همچون خريد تضمينی محصولات، بيمه توليدات کشاورزان، رساندن محصولات به مصرف کننده به منظور حذف واسطه‌های متعدد، ايجاد سيلو و تأمين کود و بذر.
۶- اصلاح نظام مديريت اقتصادی از طريق استقلال بانک مرکزی، بازسازی سازمان مديريت و برنامه‌ريزی و نظارت مستمر بر کليه شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و بنيادها.
۷- تخصيص بخشی از منابع بانکی و دولتی جهت تأمين مسکن برای اقشار کم در آمد.
۸- اصلاح قانون قراردادهای موقت کار در جهت تأمين منافع کارگران، تضمين امنيت شغلی برای همه مزد و حقوق بگيران، تأمين معاش متناسب با نرخ تورم، گسترش خدمات تأمين اجتماعی و بيمه بيکاری.
۹- پرهيز از ارايه آمار غير واقعی و غير کارشناسی، پاسخگو بودن مسوولان به افکار عمومی و مطبوعاتِ مستقل و رسانه‌ای کردن عملکرد مديران متخلف.
۱۰- جلوگيری از تخصيص هر نوع اعتبار خارج از بودجه رسمی و شفاف کشور و حذف رديف‌های گوناگون بودجه‌ای نهادهای مختلف تبليغی، اعانه‌ای و روحانيت که بايد مستقل از دولت باشند.
۱۱- حذف هرنوع رانت و نيز هزينه‌های تشريفاتی و تبليغاتی دولتی، و اعمال مديريت علمی و سالم با استفاده از ديدگاه‌های مختلف کارشناسی جهت جلوگيری از اتلاف سرمايه‌های ملی.

- آزادی و حقوق‌بشر

۱- به رسميت شناختن جلسات و تجمعات مسالمت‌آميز و فعاليت همه احزاب، انجمن‌ها، اتحاديه‌ها، شوراها و نهادهای مدنی در حوزه‌های گوناگون اجتماعی و نيز حق تشکل برای دانشجويان، معلمان، کارگران، قوميت‌ها، اقليت‌ها، نويسندگان، پرستاران، هنرمندان، دگرانديشان، روزنامه‌نگاران، بازنشستگان، کسبه، وکلا، زنان‌خانه‌دار، متخصصان، کارفرمايان، بيکاران، ...
۲- مشارکت مشورتی نمايندگان تشکل‌ها در تدوين و اصلاح قوانين و مقررات مربوط به آن قشر و تلاش برای لغو احکام ناعادلانه قضايی صادر شده برای فعالان اين تشکل‌ها.
۳- تلاش برای حذف موانع موجود بر سر راه آزادی انتخابات.
۴- جلوگيری از گزينش‌های عقيدتی، سياسی و غير تخصصی در امور استخدامی، آموزشی، ...
۵- ايجاد حوزه معاونت پی‌گيری و نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی، به ‌ويژه نظارت بر اجرای حقوق‌بشر و جلوگيری از هر گونه دخالت در حوزه خصوصی و سبک زندگی افراد.
۶- برقراری ديدارهای ادواری رئيس جمهور با تشکل‌های مستقل سياسی، فرهنگی، مدنی، صنفی، ...
۷- تضمين آزادی بيان از طريق رسانه‌های نوشتاری، ديداری، مجازی، .... و جلوگيری از هرگونه منع فعاليت آن‌ها پيش از صدور رأی دادگاه صالحه.
۸- تلاش برای لغو قانونی مجازات سنگسار و ممنوعيت اعدام افرادی که در سن زير ۱۸ سال مرتکب بزه شده‌اند.

- روابط بين‌الملل

۱- عدم مداخله در امور داخلی کشورها و دفاع از روند صلح عادلانه و تنش‌زدايی در منطقه به‌ويژه در زمينه حل مسأله فلسطين.
۲- تأکيد بر حق برخورداری صلح‌آميز از انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی اورانيوم و حل و فصل مسايل هسته‌ای از طريق اعتماد سازی بين‌المللی، تأمين حق‌نظارت ملی، و تلاش برای از بين بردن زمينه‌های تحريم‌های اقتصادی عليه مردم ايران.
۳- برقراری رابطه شفاف و علنی بر اساس منافع ملی با همه کشورهای جهان از جمله آمريکا.

***

فصل دوم

- زنان

۱- تلاش در جهت برابری زنان و مردان از طريق رفع تبعيضات حقوقی از جمله در مورد طلاق، ديه، تعدد زوجات، حضانت، ....
۲- تلاش در جهت شرکت فعال زنان در تمام سطوح اجرايی از جمله وزارت و رياست جمهوری و نيز تأسيس وزارت امور زنان.
۳- رفع محدوديت‌های اجتماعی، فرهنگی، ورزشی، ...
۴- الحاق به کنوانسيون رفع کليه اشکال تبعيض عليه زنان.
۵- پرداخت مزد مساوی در برابر کار مساوی برای زنان شاغل.

- اقوام و دگرانديشان

۱- رفع تبعيضات آموزشی و استخدامی و مشارکت پيروان اعتقادات و اقوام در همه‌ی سطوح مديريتی کشور به‌ويژه در مناطق خود.
۲- تخصيص عادلانه بودجه مناطق و استانها بر مبنای نيازهای توسعه‌ای.
۳- تأمين آزادی کامل فرهنگ و آيين‌های فکری، قومی، دينی و مذهبیِ همه‌ی شهروندان (از جمله دراويش) و رفع تضييقات زبانی و هرگونه تبعيض در مورد اقوام و پيروان همه‌ی آرمان‌ها و اديان و مذاهب به‌ويژه اهل تسنن.

- کارگران

۱- تأمين آزادی فعاليت سنديکاها بدون دخالت دولت، منطبق با مقاوله نامه‌های بنيادين سازمان جهانی کار (اصلاح فصل ششم قانون‌کار).
۲- کمک به تشکيل و گسترش انواع تعاونی‌های کارگری از طريق اعطای زمين و تسهيلات.
۳- به رسميت شناختن حق برگزاری اعتصابات.

- معلمان

۱- به رسميت شناختن شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان کشور و مشارکت رسمی نمايندگان آنها در نهادهای تصميم‌گيرنده‌ی مرتبط.
۲- انتخاب وزير آموزش و پرورش و معاونين او (با داشتن حداقل ۱۰ سال سابقه تدريس) و مديران کليدی در تعامل با شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان.
۳- انتخابات مديران مدارس در تعامل آموزش و پرورش با شورای فراگير مدرسه.
۴- ايجاد انجمن‌های مستقل دانش‌آموزی و حذف فشارهای فکری به دانش آموزان.

- دانشجويان

۱- آزادی فعاليت تشکل‌های گوناگون دانشجويی و نشريات آن‌ها.
۲- استقلال دانشگاه‌ها و انتخاب رؤسای آن توسط تشکل‌های اساتيد، کارمندان و دانشجويان.
۳- به رسميت شناختن حق تحصيل برای کليه دانشجويان و رفع هر نوع محروميت تحصيلی به‌خاطر مسايل سياسی و عقيدتی.
۴- لغو بومی گزينی و تبعيض‌های جنسيتی، عقيدتی، سهميه‌ای، ... در انتخاب دانشجو.

motalebat@gmail.com
اسفند ۱۳۸۷

محمد آشور (شاعر) – حميد آصفی (بخش خصوصی) - سهيل آصفی (روزنامه‌نگار) – ساسان آقايی (روزنامه‌نگار) - سامر آقايی (فعال مدنی در ياسوج) – فرزانه آقايی‌پور (نويسنده) - سيدرضا آل‌محمد (فعال دانشجويی در شيراز) – پيام ابوطالبی (فعال مدنی) - علی اجاقی (فعال دانشجويی در اصفهان) – منوچهر احتشامی (فعال اجتماعی) – هادی احتظاظی (فعال مدنی در همدان) – جابر احمد (مترجم و روزنامه‌نگار عرب اهوازی) – طاهر احمدزاده (فعال سياسی از دوران نهضت ملی تاکنون) – هما احمدزاده (مترجم) - بابک احمدی (نويسنده) – حسن احمدی (استاد دانشگاه) – محسن احمدی (وکيل دادگستری) – امين احمديان (کارمند و دبير کميته سياسی ادوار) - نوشين احمدی‌خراسانی (فعال زنان) - مصطفی اخلاقی (پزشک) - منصور اسالو (فعال سنديکايی) – محسن اسداللهی (فعال مدنی) - ميلاد اسدی (دانشجوی صنعتی خواجه‌نصير و عضو شورای مرکزی تحکيم) – حسن اسدی‌زيدآبادی (روزنامه‌نگار و دبير کميته حقوق‌بشر ادوار) - دلير اسکندری (فعال دانشجويی در سنندج) – سيد باقر اسکويی (فعال دانشجويی) - رشيد اسماعيلی (کارمند و عضو شورای سياستگذاری ادوار) – ناصر اشجاری (فعال مدنی) - حسن افتخار اردبيلی (پزشک) – مهدی افشار‌نيک (روزنامه‌نگار) - اعظم اکبرزاده (کارشناس بانک و فعال حقوق زنان) – زهرا اکبرزاده (فعال مدنی و حقوق زنان) - حسين اکبری (کارگر بازنشسته و فعال سنديکايی) – سيف‌اله اکبری (فعال قومی در آذربايجان) - عبدالمجيد الهامی (هموطن عرب و فعال سياسی) – پروين امامی (روزنامه‌نگار) - ستار امينی (فعال کارگری) – سيامک امينی (فعال مدنی) – محمد امينی (فعال مدنی) - مهدی امينی‌زاده (کارشناس صنعت و دبير کميته تشکيلات ادوار) – شهلا انتصاری (فعال زنان) – الناز انصاری (فعال زنان) - عبدالرحمان ايران‌نژاد (عضو هیأت‌مديره کانون صنفی معلمان) – کمال‌الدين بازرگانی (مدرس دانشگاه) – مختار باطولی (فعال اجتماعی در گچساران) – ايرج باقرزاده (فعال مدنی در ياسوج) – ايران باقری (شاعر) - خسرو باقری (مترجم) - داوود هرميداس باوند (استاد دانشگاه)- پروين بختيارنژاد (روزنامه‌نگار و فعال زنان) – خليل براتی (پزشک) – ايمان براتيان (دانشجوی سابق شهرکرد) - رحمت‌الله برهانی (پزشک) - محمد بسته‌نگار (نويسنده و فعال سياسی) – ژيلا بشيری (فعال زنان) - منوچهر بصير (نويسنده و مترجم) – سيمين بهبهانی (شاعر) - ناصر بهبهانی (کارشناس مديريت در خوزستان) – نجات بهرامی (معلم و عضو کميته سياسی ادوار) - محمد بهزادی (مدير صنعت) – محمود بهزادی (وکيل دادگستری) - محمد بهفروزی (معلم بازنشسته) - حميد بی‌آزار (بخش خصوصی) – بابک پاکزاد (روزنامه‌نگار) - هادی پاکزاد (روزنامه‌نگار) - يوسف پژوم (فعال قومی در آذربايجان) - احمد پورابراهيمی (کارمند) - منور پورابراهيمی (فعال زنان) - عباس پوراظهری (فعال قومی در آذربايجان) – حسين پوررضا (بخش خصوصی) - حبيب‌الله پيمان (نويسنده و فعال سياسی) – مجيد پيمان (مدير صنعت) – عباس تاج‌الدينی (فعال اجتماعی) - عبدالرضا تاجيک (روزنامه‌نگار) – مهدی تاجيک (روزنامه‌نگار) - عزت‌الله تربتی (دبير شورای تهران دفتر تحکيم) – مصطفی تنها (مدير صنعت) – محمدعلی توفيقی (روزنامه‌نگار کرد و عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب) - مجيد توکلی (فعال دانشجويی اميرکبير) – مجيد تولّايی (نويسنده) – جاويد جاويدان (حقوقدان) – عليرضا جباری (نويسنده) - رضی جعفر‌زاده (تکنسين ساختمان) - مينا جعفری (حقوقدان) - جلال جلالی‌زاده (استاد دانشگاه) – پروين جلايی (فعال زنان) - اسماعيل جليلوند (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه شيراز) – داوود جليلی (مدير بازرگانی) – علی جمالی (کارمند و دبير کميته سياسی ادوار) - احمد جواهريان (مدير صنعت) – اقدس چرونده (خانه‌دار) - نزهت حافظی (فعال زنان) – طه حجازی (شاعر) – جلال‌الدين حجتی (کارمند و دبير کميته آموزش ادوار) - حميد حديثی (معلم در لاهيجان) – علی حديثی (معلم در تهران) - حسين حردان (فعال مدنی عرب اهوازی) – حميد حسامی (فعال اجتماعی) – آرش حسن‌نيا (روزنامه‌نگار) - بهزاد حق‌پناه (پزشک در اصفهان) – آيدين حسنلو (روزنامه‌نگار) – حياس حسينی (فعال مدنی) - عباس حکيم‌زاده (دانشجوی اميرکبير و دبير سياسی تحکيم) – محمد حيدری (روزنامه‌نگار) – فخرالدين حيدريان (دندانپزشک و دبير کميته اطلاع‌رسانی ادوار) - محمد خاکساری (بازرس کانون صنفی معلمان) – هما خداورديان (کارمند اتاق عمل) – حسين خداياری (مدير صنعت در آذربايجان) - صلاح‌الدين خديو (داروساز در مهاباد) – پژمان خرسند (فعال مدنی) – حسين خسروانی (فعال مدنی) - محمد خطيبی (بخش خصوصی) – محمد خليلی (شاعر) - هاشم خواستار (معلم در مشهد) – بهروز خوشباف (فعال مدنی) - ابراهيم خوش‌سيرت (کارمند در لاهيجان) - ناهيد خيرابی (روزنامه‌نگار) - ثريا دارابی (سردبير قلم معلم) – شهناز دارابيان (معلم) - محمد دادفر (نماينده دوره ششم مجلس) – رسول دادمهر (انتشاراتی) – محمد دادی‌زاده (مهندس ناظر در آذربايجان) – بهنام دارايی‌زاده (فعال مدنی) - دارين داريوش (فعال مدنی) – مسعود داوران (فعال مدنی) - مجتبی درخشان (فعال مدنی) - مجيد دُرّی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه علامه) – علی‌اشرف درويشيان (نويسنده) – منصور درياباری (فعال مدنی و هنری) – محمود دل‌آسايی (فعال مدنی) - ابراهيم دينوی (فعال اجتماعی در همدان) – علی دهقان (روزنامه‌نگار) – ترانه راد (فعال زنان) - محمد راعی (فعال دانشجويی در مشهد) - محمدصادق ربانی (استاد دانشگاه تهران) – مسعود رجايی (فعال مدنی) - محمدجواد رجائيان (نماينده اسبق مجلس در زنجان) - تقی رحمانی (نويسنده) – نجف رحيمی (فعال قومی در آذربايجان) - بهمن رضاخانی (سردفتر اسناد رسمی) – داوود رضوی (عضو هیأت‌مديره سنديکای شرکت واحد) – حسين رفيعی (استاد دانشگاه) – احسان رمضانيان (کارمند و عضو کميته سياسی ادوار) – بنفشه رمضانی‌يگانه (روزنامه‌نگار) – فرزانه روستايی (روزنامه‌نگار) – فريبرز رئيس‌دانا (اقتصاددان) - ميراکبر رييس‌زاده (عضو هیأت مديره کانون صنفی معلمان) – رضا رييس‌طوسی (استاد دانشگاه) – رقيه زارع ‌پورحيدری (فعال ‌زنان) – مختار زارعی (شرکت ساختمانی در سنندج) - اردشير زارعی‌قنواتی (روزنامه‌نگار) – علی زرّين (فعال اجتماعی) – علی زمانی (فعال مدنی) - محمدابراهيم زمانی (معلم بازنشسته و مدرس دانشگاه در شيراز) - محمدرضا زهدی (روزنامه‌نگار) – احمد زيدآبادی (روزنامه‌نگار و دبيرکل ادوار) – عليرضا ساريخانی (کارشناس اداره مخابرات) – تارا سپهری‌فر (دبير انجمن اسلامی دانشگاه شريف) - نسرين ستوده (وکيل دادگستری) - عزت‌الله سحابی (فعال سياسی) – فريدون سحابی (بازنشسته سازمان انرژی اتمی و دانشگاه) - هاله سحابی (فعال زنان) – نسيم سرابندی (دبير کميسيون زنان تحکيم) – فاطمه سرحدی‌زاده (نويسنده) – مينا سری (فعال زنان) - محمود سعيدزاده (کارمند و مسؤول دبيرخانه ادوار) – فاطمه سلطان‌زاده (فعال زنان) - عبدالفتاح سلطانی (وکيل دادگستری) – مرتضی سلطانيه (معلم در قزوين) - جهانگيز سلمانپور (معلم در تبريز) - مرتضی سمياری (دانشجوی سيستان و بلوچستان و عضو شورای مرکزی تحکيم) – سياوش سميعی (معاون اسبق وزيرکار) - علی سياسی‌راد (کارمند و عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو سيف (فعال سياسی) - سيدمحمد سيف‌زاده (وکيل دادگستری) – محمود شاددل‌بصير (فعال اجتماعی در رشت) - ابراهيم شاکری (بازنشسته مطبوعاتی) - حسين شاه‌حسينی (فعال سياسی از دوران نهضت ملی تاکنون) - صادق شجاعی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه علامه) – منصوره شجاعی (فعال زنان) – محمد شريف (وکيل دادگستری) – فرج‌الله شريفی (نويسنده) - ابوالحسن شفا (فعال سنديکايی) – بهناز شکاريار (نقاش) - ماشاءالله شمس‌الواعظين (روزنامه‌نگار) – عالمتاج شميرانی (فعال زنان) - گوهر شميرانی (فعال زنان) - سعيده شهبازی (حسابدار) - شايا شهوق (روزنامه‌نگار و طراح هنری) – عطاءالله شيرازی (دندانپزشک) – آمنه شيرافکن (روزنامه‌نگار و دبير کميته زنان ادوار) – ناصر شيرمحمدی (فعال مدنی) - سعيد صاحب‌محمدی (کارآفرين در دزفول) – محمد صاحب‌محمدی (کارآفرين در دزفول) – محمد صادقی (روزنامه‌نگار و دبير کميته شعب ادوار) - اسماعيل صادقی (فعال مدنی) - حامد صادقی‌صفت (وبلاگ‌نويس) – آرش صالح (فعال دانشجويی در سنندج) - سيدعلی صالحی (شاعر) - سعيد صحرايی (فعال دانشجويی در اصفهان) - مينوش صدوقيان‌زاده (معمار و شهرساز) – مهدی صراف (فعال اجتماعی در آذربايجان) – پويان صفری (دانشجوی فعال در شيراز) - مظفر صفری (فعال اجتماعی) - حميدرضا صمدی (روزنامه‌نگار در کرمانشاه) – کيوان صميمی (مدير بازنشسته صنعت) – علی‌اشرف ضرغامی (شاعر ملی) - فريدون ضرغامی (فعال اجتماعی) - اعظم طالقانی (فعال سياسی و حوزه زنان) – طاهره طالقانی (فعال فرهنگی و حوزه زنان) - سيامک طاهری (روزنامه‌نگار) – مرتضی طاهری (کارشناس اقتصادی) - ناصر طاهری (وکيل دادگستری) - هما عابدی (وکيل دادگستری) – سيدجعفر عباس‌زادگان (شغل آزاد در شيراز) – باقر عباسی (معلم اخراجی) - صدرا عبدالهی (کارگردان سينما) – مهدی عربشاهی (دبير تشکيلات تحکيم) – عبدالله عرفان‌طلب (فعال مدنی) - ثريا عزيزپناه (روزنامه‌نگار کرد) – احمد عزيزی (عضو هیأت رئيسه شورای تهران تحکيم) - يوسف عزيزی‌بنی‌طرف (نويسنده عرب اهوازی) – حميدرضا عسکری (فعال مدنی) – علی عسکری (فعال مدنی) - روئين عطوفت (کتابفروش) – باقر علايی (فعال ادوار تحکيم) - علی علوی (فعال مدنی) - محمدحسن عليپور (روزنامه‌نگار) – رضا عليجانی (نويسنده) – توحيد عليزاده (دانشجوی محروم از تحصيل) - حسن عليزاده (کارآفرين در استان آذربايجان) - محمدعلی عمويی (فعال سياسی) – فريده غائب (روزنامه‌نگار) - محمدحسين غفارزاده (پزشک در تبريز) – مصطفی فاضلی (فعال مدنی) – علی فايض‌پور (فعال قومی در آذربايجان) - حامد فرازی (شرکت ساختمانی در بانه) – ناصر فربد (سرلشگر بازنشسته) – کاظم فرج‌اللهی (روزنامه‌نگار) - فرزاد فرحبخش (فعال مدنی) - فرشيد فرشباف فاخر (کتابفروش در تبريز) – فرهاد فرهادی (فعال مدنی) - علی فريديحيايی (مدرس دانشگاه و فعال در آذربايجان) – صادق فقيرزاده (شغل آزاد) – ابوالفضل فلاح (فعال مدنی) - ارسلان فلاح حجت‌انصاری (نماينده اسبق مجلس از لاهيجان) – کاوه قاسمی کرمانشاهی (فعال دانشجويی در کرمانشاه) - عباس قائم‌الصباحی (کارشناس اقتصادی) - عليرضا قراباغی (کارشناس فناوری) – قاسم قشلاقی (فعال مدنی) - عبدالحسين قمی‌زاده (بازرگان) - داريوش قنبری (نماينده دوره هفتم و هشتم مجلس) – اجلال قوامی (فعال قومی در کردستان) – نظام‌الدين قهاری (پزشک و فعال سياسی) – اسدالله کارشناس (معلم بازنشسته) - رحمان کارگشا (پزشک در اراک) – تونيا کبودوند (فعال دانشجويی) - محمد‌صديق کبودوند (رئيس سازمان حقوق‌بشر کردستان) – يوسف کبيری (فعال مدنی) - هادی کحال‌زاده (عضو شورای مرکزی ادوار) – خسرو کردپور (بدون شغل در مهاباد) - رئوف کريمی (پزشک در سنندج) - فريدون کشکولی (فعال اجتماعی در شيراز) – فردين کمانگر (کارمند شرکت گاز در سنندج) - پروين کهزادی (پژوهشگر مسايل اجتماعی در خوزستان) – بهناز کيانی (فعال زنان) – رضا کيميايی (فعال مدنی) - مسعود لدنی (عضو جمعيت‌توسعه‌ سياسی- فرهنگی‌خوزستان) - حسين مجاهد (فعال اجتماعی در همدان) – احسان محبوب (فعال مدنی) - عفت محبوب (فعال زنان) - مريم محبوب (معلم اخراجی و ويراستار) – علی محمدی (فعال دانشجويی در سمنان) - نرگس محمدی (کارشناس صنعت) – نوشين محمدی (روزنامه‌نگار در کرمانشاه) - محمد محمدی‌اردهالی (بازاری و فعال سياسی) – ستار محمودی (فعال دانشجويی در سيستان و بلوچستان) – مجيد مددی (مترجم) - حسين مدنی (فعال اجتماعی) - ماشا‌الله مديحی (پزشک) – بلال مرادويسی (فعال دانشجويی در کرمانشاه) - مرضيه مرتاضی‌لنگرودی (فعال زنان) – موسی مزيدی (فعال سياسی عرب اهوازی) - ضياء مصباح (فعال مدنی) - عاليه مطلّب‌زاده (خبرنگار و عکاس) – احمد معصومی (شغل آزاد در اراک) – ياسر معصومی (فعال دانشجويی دانشگاه تهران) - اسماعيل مفتی‌زاده (مدير تعاون در استانهای کردستان و ...) – بدرالسادات مفيدی (روزنامه‌نگار) - خديجه مقدم (فعال محيط زيست) – مرتضی مقدم (فعال مدنی) – مهدی مکارمی (روزنامه‌نگار در اهواز) – مجيد ملکی (سينماگر) - محمد ملکی (رييس اسبق دانشگاه تهران) – علی مليحی (روزنامه‌نگار و مسؤول روابط عمومی ادوار) - قدرت منصوری (فعال اجتماعی در تبريز) – ژيلا موحد شريعت‌پناهی (کارشناس انرژی اتمی) – جواد موسوی‌خوزستانی (انتشاراتی) - علی‌اکبر موسوی‌خوئينی (نماينده دوره ششم مجلس) - عبدالله مؤمنی (معلم و رئيس شورای مرکزی ادوار) – بيژن موميوند (روزنامه‌نگار) - جواد مهران‌گهر (کارگر کفاش و فعال سنديکايی) – ناهيد ميرحاج (فعال زنان) - يونس ميرحسينی (فعال دانشجويی) - مسعود ميری (روزنامه‌نگار) – مهدی ناطقی (معلم) - ضياء نبوی (دانشجوی محروم از تحصيل دانشگاه صنعتی بابل) – ناصر نصراللهی (فعال مدنی) - آرش نصيری اقبالی (طراح نرم‌افزار) – شيوا نظرآهاری (کارشناس عمران) - امين نظری (دانشجوی همدان و عضو شورای مرکزی تحکيم) – صديقه نعل‌گر (کارشناس گفتار درمانی) - پويا نعمت‌اللهی (کارشناس اقتصادی) – سعيد نعمتی (کارمند و عضو شورای سياستگذاری ادوار) - محمود نکوروح (نويسنده) – ارشيا نوری (کارشناس صنعت) - حسين نوری‌زاده (فعال اجتماعی) – حسن نيکبخت (حروفچين) - علی نيکونسبتی (عضو سابق شورای مرکزی تحکيم) – سعيد نيکويی (کارشناس اقتصادی) - فلاح ولايتی (بازاری در سنندج) - فرهاد هادی (شرکت ساختمانی در سنندج) - فريد هاشمی (دانشجوی دانشگاه تهران و عضو شورای مرکزی تحکيم) – بهاره هدايت (دانشجوی اقتصاد و عضو شورای مرکزی تحکيم) – سيدغلامرضا هزاوه‌ای (دانشجوی دانشگاه شهيد رجايی) - مراد همتی (پژوهشگر در درود) - احسان هوشمند (پژوهشگر اقوام) – احمد يزدانی (شغل آزاد در درود ) - حنيف يزدانی (عضو سابق شورای مرکزی تحکيم) – سحر يزدانی (فعال دانشجويی در شيراز) - ميرمحمود يگانلی (نماينده دوره ششم مجلس) – حسن يوسفی اشکوری (روحانی و نويسنده)

Copyright: gooya.com 2016