پنجشنبه 29 اسفند 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آرش غفوری رئيس دفتر تبليغات و برنامه‌ريزی ستادملی جوانان حامی خاتمی دعوت از عبدالله نوری برای کانديداتوری را تکذيب کرد، نوروز

يک عضو شورای سياستگذاری ستاد۸۸، دعوت جوانان حامی خاتمی از عبدالله نوری برای کانديداتوری را تکذيب کرد و با انتقاد از نحوه انعکاس اين ديدار، آن را ديداری در جهت آخرين تلاش‌ها برای جلوگيری از انصراف خاتمی عنوان کرد.

به گزارش پايگاه خبری ياری، آرش غفوری رئيس دفتر تبليغات و برنامه‌ريزی ستادملی جوانان حامی خاتمی نوشت: در ميان اخبار امروز روزنامه های جناح راست و سايت های موسوم به اصول گرا، خبر ديدار اعضای ستادهای جوانان حامی خاتمی با عبدالله نوری منتشر شده بود با ذکر اين مطلب که بچه ها به دنبال مشورت و بحث با عبداله نوری، انصراف خاتمی، اجماع اصلاح طلبان و امکان کانديداتوری عبداله نوری بودند. در مورد اصل ديدار و صحبت با عبدالهن نوری هيچ حرفی نيست. گروهی از جوانان حامی خاتمی که در شش ماه گذشته فعاليت های انتخاباتی خود را در حمايت از اعلام حضور و کانديداتوری وی انجام داده بودند قبل از انتشار بيانيه اعلام انصراف خاتمی به ديدار عبدالهم نوری رفتند و اين کار هم به منظور آگاهی از ديدگاه های اولين وزير کشور دولت اصلاحات از اين امر و رايزنی با وی برای آخرين تلاش ها در جهت انصراف خاتمی از انتشار بيانيه خود بود که اين امر هم در برخی سايت های خبری منتشر شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اما آنچه که مورد انتقاد است نحوه خبردهی سايت خرداد به عنوان سايت حامی عبدالها نوری تحت عنوان اصلاحات ساختاری است که تيتر می زند: "جوانان حامی خاتمی: عبداله نوری کانديدای ماست." دوستان ما در سايت خرداد که اتفاقاً بسيار بيشتر از ما هم با آقای نوری دسترسی دارند می‌توانند از ايشان صحت و سقم اين مطلب را جويا شوند که آيا واقعاً ما به دنبال کانديداتوری ايشان برای انتخابات آينده بوديم و يا همانگونه که ذکر شد هدف ما صرفاً رايزينی با ايشان به عنوان آخرين تلاش ها برای جلوگيری از انصراف خاتمی برای انتخابات دهم رياست جمهوری بود.

تا آنجايی که احتمالاً اين دوستان بايد آگاه باشند حاميان جوان آقای خاتمی در ستادهای انتخاباتی شامل گروه ۸۸، پويش دعوت از خاتمی و گروه ياری است که مواضع انتخاباتی اين هر سه گروه هم تا قبل از اعلام انصراف آقای خاتمی کاملاً منطبق با يکديگر و در جهت حمايت از آقای خاتمی – و نه هيچ کس ديگری – بود. بعد از اعلام انصراف ايشان هم اين هر سه گروه با بيان ديدگاه های مشابه که در بيانيه های آنها ذکر شد بر پيگيری انديشه‌های اصلاحی آقای خاتمی و حتی در پاره‌ای موارد تلاش برای حضور مجدد ايشان در انتخابات تاکيد داشتند. حال از درون اين اعلام مواضع و جلسه شب روز دوشنبه چه اتفاقی بيرون می افتد که سايت خرداد، کانديداتوری آقای عبداله نوری را برداشت می کند نه تنها بر ما به عنوان اعضای ستاد ۸۸ نامعلوم است که حتی فکر نکنم دوستانمان در ياری و پويش هم آگاهی بدان داشته باشند. مسئله آنجايی انتقاد آميزتر می شود که سايت خرداد اين خبر را که پيگری صحت و سقم آن برای اعضايش بسيار آسان تر از هر جای ديگری است، به نقل از سايت های ديگر ذکر می‌کند تا به صورت حق به جانب مدعی شود که با آگاهی از اين ديدار و احتمالاً دعوت حاميان خاتمی از عبدالهی نوری برای کانديداتوری، به دليل بروز هر گونه سوءتفاهمی تا پيش از اين از انتشار اين خبر استنکاف کرده بود. معلوم نيست وقتی منبع خبر در کنار شماست، زمان و مکان خبر را نيز هم شما می‌دانيد و هم ملاقات کنندگان، ديگر چه جايی برای نقل قول از سايت‌های ديگر می ماند. اگر واقعاً تلاشی برای شفاف سازی و اطلاع رسانی داشتيد بايد خبر را به صورت صحيح منتشر می کرديد تا امکان سواستفاده هم گرفته شود.

وقتی شماها که از اصلاحات ساختاری می‌گوييد و برای دوستانتان به اين آسانی خبرسازی دروغ می‌کنيد ديگر چه جايی باقی می ماند که ادعای اين اصلاح طلبی ساختاری شما باورپذير شويد. فراموش نکنيد شما تنها خبر را منتشر نکرديد که بعد مدعی شويد يک اشتباه رسانه‌ای بوده است؛ بلکه خبر خودتان را به غيرحرفه‌ای ترين روش از قول منابع ديگر خبری منتشر کرديد و بعد هم برای پاسخگويی به جنجال‌های احتمالی پيرامون آن بر حواشی خبر افزوديد. کاری که شايد برای خبرهای خاکستری و در تبليغات سياسی امری معمول باشد اما در اخباری که به صورت روايی قابل بيان مجدد است، اين امر تنها بيانگر يک عمل غير حرفه ای است. اميد آنکه تمام آنانی که برای "نجات" کشور و تغيير وضع موجود تلاش می کنند دوست و دشمن را قابل تمييز بدانند و نفع زودگذر را برای منفعت آتی ترجيح ندهند.

Copyright: gooya.com 2016