یکشنبه 30 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تحريم انتخابات، اطلاعيه مطبوعاتی سازمان مشروطه خواهان ايران "خط مقدم"

«رياست به دست کسانی خطاست
که از دستشان دست ها بر خداست"

سعدی

هم ميهنان،

روز۲۲ خرداد آينده، حکومت جمهوری اسلامی دست به انتصاب تدارکچی جديدی خواهد زد و خواهد کوشيد با حيله و نيرنگ های هميشگی به گونه ای اين مراسم، هر چهار سال يکبار را با به حرکت درآوردن موجی از حضور شما هم ميهنان تحت ستم در حوزه های رأی گيری، به گونه ای برگزار کند که توجه جوامع بين الملی به اين نمايش «به ظاهر انتخابات»، را جلب نمايد تا به مشروعيتی که از نداشتن آن در عذاب است، دست يابد و خود را در جامعه بين المللی، نماينده واقعی مردم ايران جا بزند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ما که نظرات اقشار مختلف مردم داخل کشوررا روزانه از راههای گوناگون بر رسی ميکنيم و از نتايج شوم سوء مديريت مافيای مذ هبی حاکم بر ايران آگاه هستيم، جنبش «نه» بزرگ ملت ايران به کل نظام را بسيار جدی می دانيم.

نسلی که در پيدايش جمهوری اسلامی ايران هرگز نقشی نداشته است و طی سی سال گذشته بارها به اميد اين که شايد بتواند با رأی خود دگرگونی هائی حتی کوچک در رفتار حکومتگران دينی پديد آورد، به پای صندوقهای رای کشانده شده است، اينک پس از اين همه تجربه تلخ از خود می پرسد: چرا در يک همه پرسی سراسری از ما نمی پرسند که جمهوری اسلامی«آری» يا «نه» تا ما برای هميشه تکليف خودمان را با اين نظام غير مردمی روشن کنيم.

هم ميهنان،

ما سازمان مشروطه خواهان ايران، نه تنها ترديدی در اراده ملی برای يک چنين همه پرسی «جمهوری اسلامی: آری يا نه» نمی بينيم بلکه معتقديم همه مخالفين نظام در انتخابات آينده عاقلانه از رفتن به پای صندوقهای رای خودداری خواهند کرد و اين انتصابات نمايشی را تحريم خواهند نمود. ما قويا چنين روشی را تائيد و از آن حمايت و پشتيبانی همه جانبه ميکنيم. ما بر اين باوريم که همه آنهائی که نامزد رياست جمهوری اسلامی می شوند و آنها که از فيلتر شورای نگهبان خواهند گذشت و نيز کسانی که در پديد آمدن اين موج مشارکت ميکنند، همه و همه طرفدار بقای رژيم ستمگر و مردم فريب اسلامی می باشند و بس.

از احاد ملت بزرگ ايران که از دست رژيم جمهوری اسلامی به تنگ آمده اند ودستهايشان برای نجات به سوی خداوند بلند است، ميخواهيم که همه با هم، همراه و هم صدا، با تحريم اين انتصابات، توجه جوامع بين الملی را برای حمايت از خواسته های بحق خود در همة زمينه ها، جلب نمايند و از مشروعيت بخشيدن به اين رژيم بطور جدی پرهيز کنند. آنگاه است که مطمئناٌ هيچ دست زمينی يا غيبی نخواهد توانست اين رژيم ستمگر و بی کفايت را نجات دهد.


‏‏‏‏‏‏‏جمعه‏، ۲۰۰۹‏/۰۴‏/۱۷
سازمان مشروطه خواهان ايران «خط مقدم»
(واحد روابط عمومی)
www.cmi-fl.com

Copyright: gooya.com 2016