دوشنبه 31 فروردین 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

شرکت انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در اجلاس ضد نژادپرستی سازمان ملل، آزادنا

آزادنا - فاخته زمانی فعال حقوق بشر آذربايجانی و دبير انجمن دفاع از زندانيان سياسی آذربايجانی در ايران( آداپ) با حضور در اجلاس ضد نژادپرستی سازمان ملل به سخنرانی خواهد پرداخت.
خانم زمانی قرار است در سخنرانی خود به موضوع نژاد پرستی اعمال شده بر عليه آذربايجانی ها در ايران بپردازد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در مراسم افتتاحيه اجلاس ژنو سران و نمايندگان دولتهای مختلف از جمله محمود احمدی نژاد رئيس جمهوری ايران و سازمانهای غير دولتی مدافع حقوق بشر از سراسر جهان حضور خواهند داشت.
در آغاز اين مراسم ويدئو کليپی به نمايش درخواهد آمد که خانم زمانی گفته است : "من يک آذربايجانی ازايران هستم که از بدو تولد در معرض تبعيض نژادی قرار گرفته ام".
کنفرانس ضدنژادپرستی سازمان ملل با سازماندهی کميساريای عالی حقوق‌بشر سازمان ملل از تاريخ ۲۰ تا ۲۴ آوريل در ژنو سوييس برگزار خواهد شود.
کنفرانس پيشين در سال ۲۰۰۱ در دوربان آفريقای جنوبی برگزار شد و اکنون قرار است کنفرانس ژنو، با شعار" اتحاد بر عليه نژادپرستی و احترام و عدالت برای همه "تحقق مصوبات غيرمتعهدانه‌ی دوربان را عليه نژادپرستی مورد بررسی قرار دهد.
در کنفرانس دوربان، کشورهای عضو سازمان ملل توافق کردند که از اعتلای موقعيت اجتماعی و شغلی اقليت‌ها پشتيبانی کنند. افزون بر آن، اين توافق به عمل آمد که پيکار عليه نژادپرستی و بيگانه‌ستيزی در رسانه‌ها منظم‌تر شود.
سازمان ملل متحد علاوه از نشست اصلی، مراسمات و کنفرانسهای مختلفی را در رابطه با مسئله نژاد پرستی در قالب اين اجلاس برگزار کرده است که شرکت کنندگان با بيان تجربيات شخصی خود از مسئله نژادپرستی به ابراز نظر در خصوص چگونگی پيگيری اهداف نشست دوربان و راههای عملی مقابله با پديده نژاد پرستی خواهند پرداخت.
خانم زمانی در يکی از کنفرانسها با عنوان صداها(Voices) با ارائه تجربه شخصی خود از نژادپرستی اعمال شده برعليه آذربايجانيها در ايران به سوالات مدعوين سازمان ملل اعم از نمايندگان دولتها و نمايندگان سازمانهای غير دولتی شرکت کننده در اجلاس ژنو پاسخ خواهد داد.

Copyright: gooya.com 2016