جمعه 11 اردیبهشت 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مريم مالک آزاد شد، تغيير برای برابری

تغيير برای برابری:مريم مالک نيمه شب چهار شنبه پس از پنج روز بازداشت از زندان اوين آزاد شد. روز گذشته و درپی مراجعه مادران کمپينی به قوه قضائيه و ارائه نامه ای مبنی بر اعتراض به برخوردهای صورت گرفته با اعضا کمپين، قراروثيقه ۲۰ ميليونی مريم به کفالت تبديل شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


او که از روز يکشنبه در بند عمومی زندان اوين به سر می برد، عصر روز گذشته و هم زمان با تبديل قرارش به بند ۲۰۹ منتقل شد و مجددا مورد بازجويی قرار گرفت.مريم روز شنبه پيرو احضاريه ای که دريافت کرده بود به دادگاه انقلاب مراجعه کرد و از انجا به بازداشتگاه وزرا و پس از يک شب با قرار وثيقه به زندان اوين منتقل شد. اتهام مريم مالک اقدام عليه امنيت ملی از طريق تبليغ عليه نظام و عضويت در کمپين يک ميليون امضا ذکر شده است.

Copyright: gooya.com 2016