دوشنبه 4 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تعيين وقت دادگاه برای عباس حکيم زاده و بازگشايی مجدد پرونده جعل نشريات، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: در پی بازگشايی مجدد پرونده جعل نشريات، عباس حکيم زاده دانشجوی دربند دانشگاه اميرکبير و دبير سياسی دفتر تحکيم وحدت روز چهارشنبه در شعبه ۳۰ دادگاه انقلاب حاضر خواهد شد. عباس حکيم زاده که از ۸۹ روز پيش در انفرادی در بازداشت است، تاکنون با وکيل خود ملاقات نکرده است.

اين درحالی است که تاکنون احضاريه ای به دست آقای مولايی وکيل حکيم زاده نرسيده و وی از برگزاری اين دادگاه اظهار بی اطلاعی کرده است. يوسف مولايی که از طريق خانواده اين دانشجو در جريان برگزاری دادگاه قرار گرفته است، پس از سه ماه بازداشت دانشجويان تاکنون موفق به ملاقات با آنان و مطالعه پرونده نشده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنامه اميرکبير در اسفند ماه گذشته نيز، دانشجويان ديگری که در خصوص جعل نشريات در بهار ۸۶ بازداشت شده بودند به دادگاه انقلاب احضار شده و آخرين دفاع از آنان اخذ شد.

هفته پيش نيز مجيد شيخ پور از دانشجويان بازداشت شده اميرکبير در خصوص پرونده جعل نشريات، به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب برای برگزاری دادگاه احضار شده است.

برگزاری دادگاه جعل نشريات در حالی انجام می شود که مجيد توکلی، احمد قصابان و احسان منصوری از اتهام انتشار نشريات موهن به طور کامل تبرئه شدند و دادگاه جعلی بودن نشريات را پذيرفت و قاضی در متن حکم صادره اقارير متهمين را به دليل تحت فشار بودند قابل استناد ندانست. طبق اين حکم که به محمدعلی دادخواه، وکيل مدافع اين دانشجويان، ابلاغ شد دادگاه با جعلی دانستن نشريات موهن، دانشجويان در بند را از اتهام انتشار اين نشريات تبرئه کرد.

وضعيت مبهم دانشجويان دربند دانشگاه اميرکبير همچنان باعث نگرانی های خانواده ها و ديگر دانشجويان است. در حالی ۸۹ روز از بازداشت عباس حکيم زاده و مهدی مشايخی و يک ماه از بازداشت مسعود دهقان می گذرد که اين دانشجويان تنها يک بار با خانواده های خود ملاقات کرده و ديدارها با حضور مأموران و بسيار کوتاه بوده است. دانشجويان در ملاقات های انجام شده اجازه صحبت در خصوص وضعيت خود را نداشتند و از لحاظ جسمی و روحی در شرايط مناسبی نبودند به طوری که عباس حکيم زاده بر اثر تشديد بيماری لکنت زبان توانايی سخن گفتن نداشته است.

وضعيت آنان از فشار و شکنجه های روحی و جسمی در مدت بازداشت خبر می دهد به گونه ای که در اين مدت نيز اجازه تماس تلفنی هم نداشته و در قطع ارتباط و بی خبری کامل از دنيای بيرون در سلول انفرادی نگهداری می شدند.

لازم به ذکر است، مجيد توکلی ديگر دانشجوی دربند اميرکبير که به دليل وثيقه سنگين صادر شده برای وی همچنان در زندان است، با توجه به مهيا شدن وثيقه در اواخر هفته جاری آزاد خواهد شد.

Copyright: gooya.com 2016