پنجشنبه 14 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

فراخوان به ميتينگ اعتراضی عليه انتخابات غيردمکراتيک رياست جمهوری در ايران، ١۲ ژوئن

اين روز را بار ديگر به روز نه به جمهوری اسلامی تبديل کنيم!

از آزادی بی قيد و شرط دستگيرشدگان اول ماه مه و ساير زندانيان سياسی عقيدتی ايران حمايت کنيم!

انسان های آزاديخواه!
رژيم جمهوری اسلامی ايران همچنان احضار، دستگيری، زندان، شکنجه و اعدام دگرانديشان، فعالين سياسی و اجتماعی، سرکوب زنان ،سرکوب اقليتهای ملی و مذهبی و سنگسار را در دستور کار خود دارد. فشار و سرکوب عليه جنبش های اعتراضی افزايش يافته است . بيش از ١۷٠ نفراز فغالين کارگری، زنان و دانشجوئی در اول ماه مه امسال دستگير شدند . دلارا دارابی به اتهام ارتکاب جرم در سن ١۷ سالگی در اول ماه مه امسال به دار آويخته شد. بيش از١٣٠نوجوان ديگر مانند دلارا به اتهام ارتکاب جرم در نوجوانی به اعدام محکوم شده و مرگ در انتظار آنان است. ۷ تن از رهبران دين بهائی به اتهام واهی جاسوسی در خطر محکوم شدن به اعدام هستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com انتخابات رياست جمهوری رژيم اسلامی ايران که بر پايه آپارتايد جنسی و قانون اساسی ارتجاعی اش صورت ميگيرد خود بيانگر نمايشی بودن آن است. اسامی کانديداهای اين دوره نيزنشان می هد که چگونه آمرين وعاملين سرکوب، اعدام و قتلهای سياسی هر چند يکبار با ترفند و تحت شعارهای مختلف برای کسب قدرت و باز هم سرکوب به ميدان می آيند.

آزاديخواهان!

- برای اعتراض به اين انتخابات نمايشی و غير دمکراتيک
- برای آزادی دستگيرشدگان اول ماه مه و همه زندانيان سياسی – عقيدتی
- برای لغو مجازات اعدام , سنگسار، شکنجه و ساير مجازات های اسلامی
- برای دفاع از آزادی همه زندانيان سياسی – عقيدتی
- برای جدائی دين از دولت
- برای برابری حقوق زنان و لغو حجاب اجباری
- برای تحقق آزادی های بی قيد و شرط سياسی ، آزادی تشکل و اجتماعات
- برای حمايت از دادخواهی خانواده های اعدام شدگان سياسی و عقيدتی در دهه شصت
- برای خواست محاکمه سران رژيم جمهوری اسلامی ايران به جرم جنايت عليه بشريت

همگام با ساير نهادها و سازمان های بين المللی حقوق بشر به نقض سيستماتيک حقوق بشر در ايران اعتراض کرده و
با شرکت گسترده خود در اين ميتينگ اعتراضی، اين روز را به روز نه به جمهوری اسلامی ايران تبديل کنيم.

کميته دفاع از زندانيان سياسی ايران – برلين : برگزارکنندگان
کانون پناهندگان سياسی ايرانی – برلين
گروه همبستگی با جنبش کارگری- برلين

زمان : جمعه ١۲ ژوئن ٢٠٠٩، ساعت ١٤
مکان : مقابل سفارت جمهوری اسلامی ايران در برلين
Podbielskiallee 67, Berlin Dahlem, U3- Podbielskiallee

Copyright: gooya.com 2016