جمعه 15 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حمله نيروهای حامی احمدی نژاد به دانشجويان هوادار اصلاح طلبان دانشگاه آزاد تهران مرکز، اميرکبير

خبرنامه اميرکبير: روز چهارشنبه دانشجويان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز حامی کروبی و موسوی مورد حملات وحشيانه نيروهای بسيجی و لباس شخصی حامی احمدی نژاد قرار گرفتند که در پی آن، دانشجويان تا اواخر شب گذشته در اين دانشگاه تحصن کرده و خواستار برخورد با نيروهای خودسر و لباس شخصی شدند.

با حمله ور شدن اعضای بسيج دانشکده فنی (شهيد چمران) که به شوکر، باتوم برقی، گاز اشک آور و گازفلفل و … مجهز بودند بيش از ده نفر از دانشجويان به شدت مضروب و مجروح شدند که چهار نفر از ايشان به بيمارستان پيامبر اکرم (ص) منتقل شده اند. همچنين يکی از دانشجويان دختر نيز به طرز وحشيانه ای به دفتر بسيج برده شد و به شدت مورد ضرب و شتم واقع شد و موبايل وی نيز توسط فرمانده بسيج (مهدی عباسی) ضبط گرديد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


به گزارش خبرنامه اميرکبير، ماجرا از آنجا آغاز شد که دانشجويان بسيجی عکس ها و پوستر های يکی از کانديدا های اصلاح طلب مهدی کروبی که در محل معين نصب شده بود را پاره کردند. پس از آنکه اين اقدام با اعتراض جمعی از دانشجويان مواجه شد، اعضای بسيج دانشجويی به همراه برخی از نيروهای لباس شخصی در اقدامی هماهنگ يکی از اين دانشجويان معترض را در خارج از دانشگاه و در مقابل درب دانشگاه به شدت ضرب و شتم کردند. شدت اين ضرب و شتم به حدی بود که بينی اين دانشجو از چند محل دچار شکستگی شد. نيروهای لباس شخصی قصد داشتند اين دانشجويان را خود منتقل کنند که اعتراض و تجمع صدها دانشجو مانع از بازداشت و انتقال اين دانشجو شد.

با متشنج شدن اوضاع و استفاده بسيج و نيروهای لباس شخصی از گاز اشک آور و شوکر الکتريکی و …چند تن ديگر از دانشجويان مضروب و مجروح شدند که در پی آن مسئولين دانشگاه مجبور شدند از اورژانس منطقه تقاضای آمبولانس کنند.

همچنين در پی استفاده نيروهای لباس شخصی از گاز اشک آور، دانشجويان ناچار به روشن کردن آتش شدند که بخش هايی از دانشکده دچار حريق شد.

در پی اين وقايع و در حوالی ظهر روز گذشته با وساطت رئيس دانشکده فنی و عذر خواهی ايشان از دانشجويان و همچنين عذر خواهی بسيج دانشکده فنی دانشجويان معترض به تجمع خود پايان داده و اوضاع آرامتر شد. اما در ادامه پس از گذشت ساعتی اعضای بسيج به همراه نيروهای لباس شخصی در کمين دانشجويان معترض نشسته و بارها به آنان حمله کردند.

به گزارش خبرنامه اميرکبير با ادامه گرفتن جو تهديد توسط نيروهای بسيجی، دانشجويان حامی کروبی و موسوی تجمعی گسترده در مقابل صحن خروجی دانشگاه برگزار کردند. دانشجويان شعارهايی را عليه احمدی نژاد و دولت و در جهت اتحاد سر می دهند.

در اين حين و در غياب نيرو های حراست و انتظامات که به گفته خودشان توسط بسيج مورد تهديد قرار گرفته بودند که هيچ گونه دخالتی در درگيری ها نداشته باشند، نيروهای بسيجی درب ورودی دانشگاه را برروی دانشجويان معترض که در صحن خروجی دانشگاه تجمع کرده بودند، بستند.اين اقدام منجر به خشمگين تر شدن دانشجويان معترض شد و برخی از دانشجويان نيز که به غياب نيروهای انتظامات و حفاظت فيزيکی در صحنه معترض بودند.

در همين حين از خارج دانشگاه نيز، پليس امنيت و نيرو های لباس شخصی تمام مسير های منتهی به دانشگاه را محدود ساخته و با تعطيل شدن کلاس های عصر دانشکده فنی از ورود دانشجويان ديگر دانشکده های واحد تهران مرکز به داخل دانشکده و حضور خبرنگاران جلوگيری می می کردند.

سر انجام با اوج گرفتن شدت اعتراض ها، رئيس دانشکده مجددا مجبور به حضور در بين دانشجويان شده و با عذرخواهی از دانشجويان به دانشجويان پيشنهاد داد که پيگيری اعتراض دانشجويان به روز شنبه موکول شود اما اين مساله با اعتراض دانشجويان روبرو شد.

اما سرانجام ايستادگی و مقاومت دانشجويان باعث شد رياست واحد دانشگاه ازاد تهران مرکز در ساعت نه شب گذشته در محل تحصن دانشجويان حضور پيدا کرده و ضمن محکوم کردن اعمال نيروهای لباس شخصی و بسيجی، با خواسته های دانشجويان موافقت کند که برخی از آن ها به قرار ذيل است:

- محکوميت اين حرکت از سوی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
- برخورد با عوامل مسوول در اين حادثه و چند تن از اعضای ارشد بسيج دانشکده فنی به ويژه فرمانده آن به عنوان عامل و بانی اصلی اين قضيه.
- تضمين و تعهد اخلاقی مبنی بر اينکه هيچ يک از دانشجويان معترض به کميته انضباطی احضار نشوند و برای ادامه تحصيلشان مشکل تراشی نشود.
- تامين خسارت های مالی وارده به دانشجويان.

در پايان دانشجويان متحصن اعلام کردند که در صورت عدم پايبندی دانشگاه به وعده های خود، اعتراضات خود را از سر خواهند گرفت.

اين تحصن در ساعت ده شب پايان پذيرفت.

Copyright: gooya.com 2016