شنبه 23 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش های خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی از درگیری های امروز تهران

خبرگزاری رسمی ایران شرکت کنندگان در تجمعات امروز تهران را جمعي از آشوبگران اجاره اي معرفی کرد که به گفته این خبرگزاری از مرکز هدايت آشوب خياباني در شمال پايتخت هدايت مي شوند.

متن کامل گزارش ایرنا را بخوانید:

عصر امروز با حضور در خيابان شهيد مطهري،‌ ضمن ايجاد آشوب و بي نظمي در سطح اين خيابان و زمينه سازي براي بروز ترافيک سنگين موجبات بي نظمي و ناامني را براي شهروندان ايجاد کرده اند.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، اين افراد ضمن سنگ پراکني به مامورين نيروي انتظامي که حجم وحشي گري اين افراد به حدي است که موجب وحشت مردم شده و نيروي انتظامي سعي دارد با متفرق کردن معترضين و آشوبگران، ‌شهروندان را که عموما زنان ،‌دختران و کودکان هستند از اين خيابان عبور دهد.
البته در حال حاضر با استقرار نيروهاي پليس يگان ويژه در اين محل ها آرامش کامل برقرار شده است.
گفتني است گزارشهاي دريافتي حاکي است مجموعه تحرکات آشوب طلبانه طي 24 ساعت گذشته در تهران از يک مرکز درشمال پايتخت هدايت شده است .
براساس اين گزارش ها اتاق هدايت و حمايت آشوب طلبان از سوي مصطفي تاج زاده و محسن امين زاده اداره مي شود .
اين دو نفر ماموريت تشکيل جلسات اخذ تصميمات و اجراي آن براي برهم زدن نظم پايتخت و آرامش شهروندان تهران را برعهده دارند .
از جمله دستور کار اصلي اين مرکز فتنه، شايعه پراکني وسيع با استفاده از شبکه هاي ماهواره اي و اينترنتي و نيز سازماندهي اراذل و اوباش براي ايجاد ناآرامي هاي خياباني و فراهم کردن امکانات لازم براي اوباش اجاره اي يا تحريک شده است .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ایرنا در خبری دیگر مرکز هدايت آشوب های خياباني را در شمال پايتخت معرفی کرد. به نوشته ایرنا مرکز هدايت و پشتيباني آشوبگري اراذل و اوباش در تهران شناسايي شد .

متن کامل گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی:

گزارشهاي دريافتي حاکي است مجموعه تحرکات آشوب طلبانه طي 24 ساعت گذشته در تهران از يک مرکز درشمال پايتخت هدايت شده است .
براساس اين گزارش ها اتاق هدايت و حمايت آشوب طلبان از سوي مصطفي تاج زاده و محسن امين زاده اداره مي شود .
اين دو نفر ماموريت تشکيل جلسات اخذ تصميم و اجراي آن براي برهم زدن نظم پايتخت و آرامش شهروندان تهران را برعهده دارند .
از جمله دستور کار اصلي اين مرکز فتنه، شايعه پراکني وسيع با استفاده از شبکه هاي ماهواره اي و اينترنتي و نيز سازماندهي اراذل و اوباش براي ايجاد ناآرامي هاي خياباني و فراهم کردن امکانات لازم براي اوباش اجاره اي يا تحريک شده است .
درهمين رابطه زهرا رهنورد همسر ميرحسين موسوي در گفتگو با چند رسانه بيگانه وجود اتاق فرماندهي آشوب را تلويحا تاييد کرده و گفت،‌ اقدامات اصلي ستاد موسوي در روزهاي آينده دراين مرکز برنامه ريزي مي شود .
اين کانون فتنه گري صبح امروز ضمن سازماندهي 3000 تن از اراذل و اوباش اجاره اي و توجيه آنها از نظر محتواي شعارهايي که بايد سردهند،‌ خبرنگاران و تصويربرداران چند رسانه بيگانه را جهت پوشش خبري و تصويري تحرکات آشوبگرانه اوباش تحت عنوان جنبش اعتراضي (!) به نتيجه انتخابات به صحنه کشاندند تا بدين ترتيب خوراک تبليغاتي براي دشمنان قسم خورده ملت و کشور فراهم آيد .
همين مجموعه به مديريت سياسي يک نامزد انتخابات مشغول است تا به محوريت راديکاليزم کور عليه آرامش مردم وکشور تبديل شود،‌ به نحويکه بدون اطلاع خود وي‌، اما از قول او بيانيه ها و پيام هاي تند و تحريک آميزي را تنظيم و منتشر مي کنند .


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016