شنبه 30 خرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آخرين خبر: تهران همچنان در ميان آتش و دود و خون!

بر اساس آخرين خبرها در ساعت نه شب، هنوز همه خيابان های تهران شلوغ است. گارد ضد شورش و بسيج همه شهر را پوشانده اند . امروز جمعيتی چند هزار نفره حرکت خود را از ميدان انقلاب به سوی آزادی آغاز کرد. تا جشم کار می کرد جمعيت بود اما ناگهان گاردها از هر نقطه که می شد به ميان جمعيت حمله کردند . باتوم ها را بی رحمانه بر سر و روی زنان و دختران و مردان می زدند . در يک لحطه تعداد زيادی از زنان و مردان سر و رويشان پر از خون شد! همه چيز خيلی بی رحمانه بود. هر کس که عکس موسوی را در دست داشت و يا پارچه سبز داشت بازداشت می شد. در اين حمله های بی رحمانه حتی راه فرار مردم را هم به کوچه های فرعی می بستند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در يورشی که در مقابل دانشکده دامپزشکی به مردم شد صدها نفر از مردم را بر زمين انداختند و دقايقی بعد که مردم توانستند فرار کنند کف خيابان آزادی حد فاصل انقلاب تا نصرت پوشيده از کفش مردم بود که از پايشان خارج شده بود . مردم پابرهنه به اين سو و آن سو می دويدند و در همين حالت همچنان باتوم های برقی به سويشان حواله می شد. صدها بار به سوی مردم گاز اشک آور شليک کردند و اسپری فلفل توی صورت مردم می زدند.
در ميان مردم صحبت از کشته شدن چندين نفر از مردم معترض توسط نيروهای دولتی شده است. گفته می شود در اميرآباد حداقل چهار نفر کشته شده اند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016