دوشنبه 15 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

حجاريان: از تير سعيد عسگر تا زندان کودتا، حميد فرخنده

سعيد حجاريان
آيا جسم زخمی سعيد زخم تازه کودتا را نيز تاب خواهد آورد؟ يک پاسخ اما مسلم است: انديشه سعيد در خيابان های سرتاسر ايران جوانه زده است. موجی سبز همه ايرانيان داخل و خارج را در برگرفته و دنيا شاهد روح همبستگی ملی و همياری ايرانيان برای حرکت بسوی فردايی بهتر است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


hamid_farkhondeh@hotmail.com

آنها که در اواخر اسفند ۱۳۷۸ در آستانه انتخابات مجلس ششم سعيد عسکر فرستاند تا مغز سعيد حجاريان را نشانه رود، در جريان کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد نيز، نگران از مغز تشکيلاتی اصلاح طلبان، او را همراه بسياری ديگر از چهره های جبهه مشارکت، سازمان مجاهدين انقلاب و دفتر تحکيم وحدت دستگير کردند.

سعيد حجاريان را می توان مجاهد خستگی ناپذير راه انتخابات ناميد. هنگاميکه برخی از دوستان اصلاحات کارشکنی های رقيب در کار دولت اول خاتمی را دليلی دانستند برای عدم شرکت در انتخابات، او که در آنزمان عضو شورای شهر تهران بود، فعالانه از شرکت در انتخابات دفاع کرد. در سال ۸۴ دعوت او برای مشارکت در انتخابات البته بسيار سخت تر بود. راضی کردن دوستان بعد از هشت سال دولت خاتمی با بن بستی که اصلاحات با آن روبرو شده بود برای حجاريان آسان نبود. او اما لنگ لنگان در جلسات حاضر می شد تا از مشارکت دفاع کند.

حجاريان همواره گزينش راههايی برای کم هزينه کردن مبارزه سياسی و درنتيجه گسترش پايگاه مردمی مطالبات سياسی را در مد نظر داشته است. او از يکسو شجاعت "پهلوان اکبر" را می ستود، اما از سوی ديگر نظرات گنجی درباره تحريم انتخابات را مورد انتقاد قرار می داد. حملات را بر جان مجروحش می خريد، اما همچنان از تئوری "مشروطه خواهی" خويش دفاع می کرد. فرصت سوزی های محمد خاتمی را مورد انتقاد قرار می داد و با طنزی تلخ و سوالاتی سخت با مصطفی معين مصاحبه کرد. از سختی ها در راه او و کارشکنی ها در کار او سخن گفت، اما مشارکت را بر تحريم ترجيح داد. می گفت راه رسيدن به قصر جمهوری خواهی که اکبر گنجی ترسيم می کند در شرايط کنونی ايران شرکت در انتخابات است. سودای آن داشت که با تشکيل حاکميت دوگانه و استفاده از ظرفيت های قانون اساسی و فشار از پايين آيت الله خامنه ای پرقدرت را به ملکه انگلستان تشريفاتی تبديل کند. شايد او نيز در آن روزها نمی انديشيد که رهبر انقلاب روزی رهبر کودتا شود.

آن پادشاه و ملکه که قدرت حکومتی از دست دادند اما تاج و تخت تشريفاتی را حفظ کردند، هوشمندانه در مقابل خواست ملت هايشان عقب نشستند، نه اينکه ناشيانه در برابر ملت بايستند.

حجاريان که اهميت تشکيلات برای موفقيت در مبارزه برای اصلاحات و دمکراسی و نهادينه کردن دست آورها را دريافته بود، در فردای دوم خرداد ۷۶ با جمع دوستان جبهه مشارکت را بنيان نهاد. جبهه ای که هرچند از پايين تشکيل نشده بود، اما می توانست بويژه در سال هايی که اصلاح طلبان در حاکميت بودند، پيوندهای خود را با مردم گسترده کند. پيوندهايی که اگر بدان اهميت داده شده بود، امروز کودتاچيان نمی توانستند بسياری از چهره های کليدی اين جريان را دستگير کنند بدون آنکه واکنش تشکيلاتی عمده ای از سوی اين مهم ترين جريان اصلاح طلب را شاهد باشيم.

اخبار جسته و گريخته خبر از وخامت حال سعيد حجاريان و حتی در کما رفتن وی دارد. در آستانه نوروز ۷۹ بسياری نگران حال سعيد جلوی بيمارستان دست به دعا برداشته بودند. بسياری از دوستانی که ده سال پيش، نگران حال تئوريسن اصلاحات، دور تخت او حلقه زده بودند اکنون خود در اوين در زندان کودتاچيان اند.

آيا جسم زخمی سعيد زخم تازه کودتا را نيز تاب خواهد آورد؟ يک پاسخ اما مسلم است: انديشه سعيد در خيابان های سرتاسر ايران جوانه زده است. موجی سبز همه ايرانيان داخل و خارج را در برگرفته و دنيا شاهد روح همبستگی ملی و همياری ايرانيان برای حرکت بسوی فردايی بهتر است.

حميد فرخنده


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016