چهارشنبه 17 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

درخواست جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از خانواده هايی که در هفته های اخير بستگان شان دستگير يا ناپديد شده اند

۱۷ تير ۱۳۸۸
اطلاعيه

پس از سه هفته سکوت، دروغزنی و جوّ سازی، مسئولان قضايی جمهوری اسلامی ناگزير از اعتراف به اين واقعیّت شدند که در پی حالت فوق العاده و جوّ پليسی- ضد امنیّتی که بر جامعه ايران تحميل کرده اند، به بازداشت بيش از ۲۵۰۰ تن دست يازيده اند.
ما در نخستين اظهار نظر درباره ابعاد بازداشت های گسترده در تاريخ ۵ تير ماه خطاب به رسانه های خبری گفتيم که «حداقل ۲۰۰۰ تن دستگير شده اند که از بين آنان صدها تن در زمره ناپديد شده گان هستند که در جريان تظاهرات مسالمت آميز توسطّ بسيجيان، پاسداران و نيروهای انتظامی دستگير شده اند و خانواده هايشان نمی دانند که آنان کشته يا مجروح شده اند و يا اينکه در زندان به سر می برند».تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


اکنون هم که مسئولان قضايی مدّعی هستند که ۲۰۰۰ تن آزاد شده اند و ۵۰۰ تن همچنان در زندان هستند، نه رقم واقعی زندانيان و نه هويت اکثريت آنان بر ما معلوم است و خانواده های آنان هم در بی خبری کامل و نگرانی مدام به سر می برند.
از اين رو امروز شکوائيه ای از سوی جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران و فدارسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر به ضميمه صورتی حاوی ۱۷۲ تن از دستگير شده گان اخير خطاب به دو نهاد سازمان ملل متحد : گروه تحقيق درباره بازداشت های خودسرانه و گروه تحقيق درباره گمشدگان قهری، به دفتر اين دو گروه در مقر اروپايی سازمان ملل در ژنو تسليم گرديد.
از آنجا که نمايش های فضاحت بار تلويزيونی جمهوری اسلامی مؤيد اعمال شکنجه های بدنی و روانی بر روی زندانيان است، رونوشتی از اين شکوائيه برای گزارشگر ويژه سازمان ملل درباره شکنجه هم ارسال شده است.
جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران ترديدی ندارد که رقم واقعی بازداشت شدگان در پی کودتای ۲۲ خرداد بيش از ارقام اعلام شده از سوی مسئولان انتظامی- اطلاعاتی- قضايی جمهوری اسلامی است. همچنان که بنا به خبرهای موثّق رقم کشته شده گان هم به مراتب بيش از تعداد ۲۰ کشته ايست که مقامات انتظامی- اطلاعاتی اعلام کرده اند.
از آنجا که آئين رسيدگی در دو نهاد ياد شده سازمان ملل مستلزم دادن اطلاعات دقيق درباره هویّت زندانی يا گمشده، تاريخ و محّل دستگيری يا ناپديد شدن اوست، جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران از همه خانواده هايی که در پی نزديک به چهار هفته گذشته يکی از بستگانشان دستگير يا ناپديد شده است، تقاضا دارد که مشخصات کامل وی را هر چه زودتر برای ما ارسال دارند تا صورت تکميلی بازداشت شده گان يا ناپديد شده گان حوادث اخير به دو نهاد سازمان ملل تسليم گردد.
نشانی جامعه حقوق بشر در ايران :

LDDHI
BP 2
75624 Paris cedex 13 France
e-mail : lddhi@wanadoo.fr


عبدالکريم لاهيجی
رئيس جامعه دفاع از حقوق بشر در ايران
نايب رئيس فدراسيون بين المللی جامعه های حقوق بشر


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016