جمعه 19 تیر 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش دوم از يک شاهد عينی ديگر از تجمعات اعتراضی مردم در ۱۸ تير

ویدئو را اینجا ببینید

درود بر تمام آزاديخواهان و ميهن پرستان دلير ايرانی!

امروز در مناطق مختلف تهران هزاران نفر دست به تظاهراتی زدند که با واکنش شديد نيروی انتظامی مواجه شد.
چهارراه های اصلی و ميادين مهم تهران پر از ماشين ها و گروه های کثيری از مامورين نيروی انتظامی و بسيج و سپاه و يگان ويژه و تکاوران بود. مامورين با اسلحه های بزرگ و بسيجی ها با باتوم و جليقه های مخصوص اطراف ميدان ها و چهار طرف چهارراه ها را تحت کنترل خود قرار داده و حتی در خيابان ها بعضی از اتومبيل ها را مورد تفتيش قرار می دادند.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در منطقهء انقلاب انبوه جمعيت اجتماع کرده بود و شعارهای بسيار شجاعانه ای سر می دادند.
شعارها تا جايی که به خاطرم هست اين ها بود: "ايرانی می ميرد ذلت نمی پذيرد"، "دولت بی لياقت استعفا استعفا"، "نيروی انتظامی تو هم ايرانی هستی"، "مرگ بر ديکتاتور"، "مرگ بر خامنه ای" و همچنين يک گروه فرياد می زدند: "ميرحسين" و گروه ديگر پاسخ می دادند: "يا حسين" و نيز "الله اکبر" که از هر سو به گوش می رسيد.
در ميدان انقلاب و خيابان های اطراف و چهارراه های فرعی هم چون دکتر قريب و طوسی، جوانان لاستيک بی مصرف اتومبيل را به آتش کشيدند و در چند نقطه اين کار را انجام دادند و با قرار دادن سنگ های سيمانی در عرض خيابان مانع تردد موتورهای بسيجی ها شدند تا از حمله و يورش وحشيانهء آن ها ممانعت به عمل آورند.
جمعيت بسيار زياد بود و اکثرا" ماسک به صورت داشتند و بطری آب در دست و کفش های راحتی ورزشی يا کتانی سبک پوشيده بودند و شجاع و نترس و با شهامت در برابر نيروی انتظامی تا به دندان مسلح ايستادگی می کردند. صحنه ها بسيار هيجان آور و پرافتخار بود و اين همه دلاوری و همت جوانان دختر و پسر و بانوان دلير و مردان غيور حقيقتا" وصف ناپذير بود و فقط بايد بوديد و می ديديد.. .ترس اين ملت ريخته... خدا رو شکر که بپاخاسته تا حق پايمال شدهء خود را باز پس بگيرد.
وقتی شعار "مرگ بر خامنه ای" سر دادند خيابان از غريو غرش اين مردم غيور و جان برکف و شجاع می لرزيد. تمام خيابان های اطراف انقلاب پر از جمعيت بود و در خود خيابان اصلی انقلاب لبريز از پليس های مختلف از هر نوع و هر ارگان در لباس هايی به رنگ های سبز زيتونی، سبز کم رنگ تر، تکاوری پلنگی، سياه، جليقه دارها... خلاصه مامورين همه مسلح به اسلحه های بزرگ بودند و يک سری اسلحه هايشان شبيه مسلسل بود. به جز عده ء بی شماری که در خيابان ها و ميدان ها بودند تعداد زيادی هم نيروی انتظامی و ماشين های يگان ويژه و هم چنين امداد آن جا بودند که داخل شان پر از مامور مسلح بود.
خلاصه تهران هم چنان در دود و آتش بود...

پاينده ايران
ستاره - تهران


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016