چهارشنبه 14 مرداد 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

تهران در اشغال نيروهای امنيتی و ضدشورش، گزارشی از روز تحليف احمدی نژاد

امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد از ساعات ابتدايی صبح بسياری از خيابان های شهر تهران خصوصا خيابان های منتهی به ميدان بهارستان و مجلس شورای اسلامی به اشغال نيرو های نظامی، انتظامی، امنيتی که اکثرا از نير وهای" سپاه پاسداران جمهوری اسلامی ايران" بودند، درآمده بود.
بنا به گزارشات رسيده در از ساعت ۷ صبح چندساعت مانده به مراسم تحليف احمدی نژاد خيابان های اطراف مجلس شورای اسلامی به وسيله نيرو های سپاه پاسدارن با همکاری نيروی انتظامی و ديگر نهاد های امنيتی و نظامی اشغال شده بود.
ساعت ۷:۵۵ دقيقه صبح نيز نماينده ی راهنمايی رانندگی در برنامه ای در شبکه تهران ( کانال ۵ ) از رانندگان درخواست کرد که به ميدان بهارستان نرويد، وی اعلام کرد که با توجه به مراسم تحليف پليس پيش بينی ترافيک بسيار سنگين در آنجا می کنيمتبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ساعت حدود ۳۰/۹ دقيقه جمعيتی در حدود صد ها نفر توانستند در ضلع شمالی بهارستان جمع شوند. اين افرادکه تعداد قابل توجهی از آنان را زنان تشکيل می دادند. بعد از چند دقيقهکه در سکوت ايستاده بودند. شروع به سر دادن شعار کردند. بعد از چند دقيقه ناگهان نيرو های لباس شخصی و يونيفورم پوش های سپاه پاسداران که يونيفورم های سبز لجنی و سياه رنگ به تن داشتند و از هراس شناسايی ماسک زده بودند به جمعيت هجوم آوردند. در اين هجوم جمعيت مقاومت کرد به شکلی که اين افراد بار ها تلاش شان برای بازداشت برخی از تظاهرات کننده ها ناکام ماند. در انتها تنها با هجوم وحشيانه چندين نفره به خان هاله سحابی( دختر مهندس سحابی) و دو زن همراه وی و يک جوان آنان را بازداشت کردند و سريع به يک ماشين پژوه يشمی رنگ با پلاک شخصی منتقل کردند . در اين بين متاسفانه جوان مورد شرب و شتم قرار گرفت و دهانش خون آلود شد. تلاش مردم برای آزادی انان بی نتيجه ماند و نيروی های لباس شخصی با ماشين حامل اين بازداشتی ها سريعا از منطقه دور کردند. اين پژوه سريعا به داخل ساختمان وزارت ارشاد در بالای ميدان بهارستان که مملو از نيرو های لباس شخصی و امنيتی بود و به عنوان پادگان استفاده می کردند.
در اين ميان جمعيت شعارهای الله اکبر، مرگ بر ديکتاتور و نترسين نترسين ما همه با هم هستيم را تکرار می کردند بعضا .مرگ بر خامنه ای هم شنيده شد. تا ساعت ۱۰درگيری های پراکنده در خيابان جمهوری، سعدی، ميدان امام خمينی و شمال بهارستان ميدان بهارستان رخ داد.
نيروی های سرکوبگر از طيف های مختلفی بودند. يونيفورم پوشان رسمی سپاه پاسداران ، عده ای که يونيفورم های سياه رنگی با آرم سپاه بر تن داشتند، عده ای که جليقه های لجنی سپاه پاسداران را بر تن داشتند، عده زيادی هم همان جليقه ها و لباس های پلنگی را بر تن داشتند که معلوم بود بسيجی هستند. نيرو های انتظامی در ميدان بهارستان و خيابان های اطراف هيچ حضوری نداشتند و اين خيابان ها در کل در اشغال سپاه پاسداران بود.
همچنين در خيابان مجاهدين اسلام که ضلع شمالی مجلس مردم در پياده رو حرکت می کردند. اما تعداد بی شماری نيرو های سپاه پاسداران در پياده رو و رو به روی مجلس حضور داشتند. درمقابل درب اصلی مجلس تعدادی افراد هيکل درشت با کت و شلوار های رسمی ايستاده بودند. گمان می رود که اين افراد حفاظت ويژه از مراسم را بر عهده داشتند. از جلوی مجلس تا ميدان شهدا در فواصل دو تا سه متری ۷-۸ نيروی سپاه و بسيج ايستاده بودند با انواع تجهيزات از باتوم های ساده تا تفنگ های خودگکار و وينچستر و گاز اشک آور. ميدان شهدا جمعيت کمتر شده بود اما فضا متشنج بود. مملو از نيرو های سرکوب گر نيز بود. در ساعت ۱۱ تعداد نيرو های سرکوبگر در خيابانهای اطراف بهارستان کمتر شده بود. اخباری مبنی بر آغاز درگيری در بازار تهران به گوش می رسيد. گويا خيابان های اطراف بازار خصوصا ناصر خسرو صحنه ی درگيری مردنم با نيرو های سرکوب گ بوده است. بانک ملی شعبه بازار و تعداد زيادی از مغازه های بازار تعطيل شدند. درگيری های پراکنده در بازار تهران در لحظه تنظيم اين خبر ادامه داشته است.
در خيابان اکباتان بعد از ميدان امام خمينی ، خيابان جمهوری ،خيابان مفتح جنوبی و در ساختمان ها اداری از قبيل سازمان مديرت برنامه ريزی و ديگر ارگان های دولتی نيروهای امنيتی و نظامی حضور دارند .
متروی تهران نيز از توقف در دو ايستگاه ملت و بهارستان خودداری می‌کند. همچنين بسياری از خيابان‌ها و کوچه‌های منتهی به بهارستان از فردوسی گرفته تا کوچه‌های منتهی به خيابان ايران، مسير ميدان سپاه به سمت بهارستان و ... با حضور نيروهای پليس مسدود شده و اجازه عبور خودروها داده نمی‌شود.
نيروی های سرکوبگر اين بار به جای شليک گاز اشک آور با تفنگ، اقدام به استفاده مکرر از اسپری های گاز های خردل، فلفل و برخی گاز های ناشناخته که تاثيرات بسيار نا مطلوبی بر انسان ها دارد کردند. اما گزارش ها حاکی از ان است که تعدای گاز اشکآور هم در حوالی بهارستان شليک شده است.

گزارش های ديگر حاکی است که از ساعات ابتدايی صبح تمام خيابان آزادی از ميدان انقلاب تا ميدان امام حسين کاملا در اشغال نيرو های انتظامی بود. همچنين خيابان ولی عصر از چهارراه به پائين و خيابان ۱۷ شهريور از ميدان امام حسين تا ميدان شهدا نيز مملو از نيرو های سپاه پاسداران و بسيج به همراه نيرو های انتظامی و يگان های ويژه بود. ديگر ميادين شهر نيز در اشغال نيرو های سپاه وبسيج و انتظامی است. در تهران يک حکومت نظامی اعلام نشده در جريان است.
نکته بسيار قابل توجه آن بودکه تعداد زيادی از افراد بسيجی از کودکان و نوجوانان کمتر از ۱۶ سال بودند که حتی جليقه ها برای بدن آنان بزرگ بود. در اين بين برخی از زنان به حالت نصيحت گونه سعی داشتند با اين نوجوانان صحبت کنند که بعضا با پرخاش فرماندهان سپاهی اين کودکان و نوجوانان مواجه می شدند. از نکات قابل توجه ديگر هراس نيرو های سرکوب گر از شناسايی شدن بود که آنان را مجبور کرده بود صورتشان را بپوشانند. درحالی که اکثر مردم بدون هراس از شناسايی شدن اقدام به شعار دادن می کردند.
در ميان اين تدابير شديد امنيتی و نظامی و اشغال خيابان های شهر کودتاچيان جمهوری اسلامی همچنان در هراس به سر می بردند. در نتيجه ساعت هشت و پنجاه دقيقه امروز محمود احمدی‌نژاد با يک دستگاه بالگرد وارد محوطه مجلس شد. همچنين چند بالگرد ديگر در سطح آسمان تهران و منطقه بهارستان به پرواز مشغول بود.
همچنين از صبح امروز برای جلوگيری از حضور مردم در ميدان بهارستان ايستگاه مترو ملت – بهارستان را مسدود کردند و مترو در آنجا توقف نمی کند. همچنين در مسيرهای خطوط اتوبوس رانی در نقاط مختلف تهران که به ميدان بهارستان ختم می شود را مختل کرده اند و مسير اتوبوس های انقلاب- بهارستان و آزادی – بهارستان را متوقف کرده اند. در ضمن به تمام غازه ها و پاساژ ها ان جا دستور بسته نگاه داشتن مغازه هايشان را داده بودند. در محوطه بيرونی بهارستان نيز سگ‌های بمب‌ياب مشغول امن‌سازی منطقه هستند.

در اين بين حراست مجلس صبح امروز در اقدامی عجيب با کارشکنی در صدور کارت، مانع ورود برخی خبرنگاران برای پوشش مراسم تحليف شده است. بر اين اساس دو نفر از خبرنگاران خارجی و چهار نفر از خبرنگاران اصلاح طلب اجازه حضور به مجلس را نيافتند. سجاد سالک و سميه قشقايی خبرنگاران اصلاح طلب و مهدی حسنی و ميلاد پيامی دو عکاس روزنامه های اصلاح طلب با ممانعت حراست مجلس مواجه شده و اجازه ورود به پارلمان را نيافتند.
همچنين برخی اخبار تاييد نشده از درگيری در ديگرنقاط تهران از جمله ونک و هفت تيز حکايت دارد. همچنين تمامی ميادين اصلی شهر تهران تا پيش از ظهر امروز به وسيلهی نيرو های سپاه با همکاری نيرو های انتظامی کنترل می شده است و به تمامی مغازه ها در خيابان های پر رفت و آمد دستور تعطيلی داده بودند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016