سه شنبه 1 دی 1388   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

رتبه و وضعيت کسب و کار ايران بسيار نامناسب است، کلمه

کلمه: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در بررسی چالش‌های فضای کسب و کار در ايران تاکيد کرد: رتبه و وضعيت فضای کسب و کار ايران از نظر محاسبات بين‌المللی و داخلی سيار نامناسبی است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


دفتر مطالعات اقتصادی اين مرکز با تشريح وضعيت نامطلوب ايران از نظر فضای کسب و کار افزود: نتايج مطالعات نشان می‌دهد که رتبه و وضعيت فضای کسب و کار ايران هم در محاسبات بين‌المللی و هم داخلی، رتبه و وضعيت بسيار نامناسبی است و هر چند برای جهت اصلاح اين شرايط گام‌های اوليه برداشته شده، اما اين اقدامات با توجه به اهداف چشم‌انداز و وضعيت نامناسب‌ کنونی بسيار ناچيز بوده است.

به همين دليل در ارائه احکام پيشنهادی برای برنامه پنجم توسعه در مقابله با اين چالش، مکلف کردن دولت به ارتقای رتبه ايران بر اساس شاخص انجام کسب و کار بانک جهانی، ايجاد بازار سلف ارز يا بيمه ارزی صادرکنندگان (در راستای افزايش پيش‌بينی پذيری‌ و کاهش ريسک نرخ ارز)، تدوين لايحه جامع بخش عمومی غيردولتی (در راستای کاهش انحصار بيش از حد اين بخش در فعاليت‌های اقتصادی ) تنفيذ بندهای «ج» و «د» ماده ۳۷ برنامه چهارم توسعه در راستای افزايش مشارکت بخش خصوصی در برنامه‌ريزی و سياستگذاری اقتصادی و نيز بهبود بازار کار، کاهش وابستگی به نفت و ارتقای شاخص کنترل فساد ضرورت دارد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016