دوشنبه 27 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

ديگر جهان می‌داند ما از اعدام و مرگ و انتقام بی‌زاريم! گزارشی از راه‌پيمايی بزرگ ايرانيان در شهر کلن

اين بار در روز ۱۵ ماه مه ميعادگاه آزادی خواهان ايران ابتدا ميدانی ( ابرت پلاتز) در شهر کلن بود.۲۱ نهاد سياسی، فرهنگی و حقوق بشری از شهرهای آخن، بن، کلن، دوسلدورف، اسن، دورتموند ، بوخوم ، مونستر... ايرانيان و ايراندوستان را به اين راهپيمايی فراخوانده بودند.
شهر زيبای کلن در آفتابی درخشان می درخشيد و باد گاهی آرام و گاهی تند به چهره ها و درختان می ساييد. مردم کلن شادمان و پر جوش در پی خريد شنبه های خود بودند. اما ايرانيان: کردها، آذری ها، فارس ها، ترکمن ها، بلوچ ها و عرب ها، هر که را بپرسی و بخواهی شتابان و بی قرار هر جا که بود خود را به ميعادگاه می رساند.
ميدان پر و پر تر می شد. فشردن دستها و بوسه های ديدار راه سخن را در گلوهای گرم می گشود. کم کم زياد شدند مردمان. سه نسل آمده بودند. اينجا و آنجا نسل چهارم يعنی نوباوگان را هم می ديدی.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ميدان پر بود از عکس های پنج جوانی که رژيم جهل و جنايت جمهوری اسلامی جان های جوانشان را گرفته بود. همه جا شيرين، فرهاد، فرزاد، علی و مهدی نگاهت می کردند.
اين بار بيش از همه کُردها داغدار بودند و وسيع تر از هميشه دراين حرکت اعتراضی ايرانيان شرکت داشتند. راهپيمايی با شعارهای گرم و پرشور آغاز شد .تا کليسای بزرگ در مرکز شهر کلن راه کمی نبود. اما شعارها به زبانهای آلمانی ، فارسی و کردی بلند تر و گرم تر می شدند. مردم در شعارهای شان خواهان پايان دادن به رژيم ديکتاتوری و خواستار پشتيبانی جهانی از جنبش آزاديخواهانه ايران بودند. در راه جوانان سرودهای پر شوری را به کردی و فارسی می خواندند.
اوج راهپيمايی زمانی بود که راهپيمايان به مرکز شهر کلن و نزديکی ميدان بزرگ رسيدند .حالا ديگر شرکت کنندگان بيش از هزار نفر تخمين زده می شدند و می توانستی آلمانی های بيشتری را در ميان ايرانيان ببينی. آنها ديگر ما را می شناسند. آنها ديگر می دانند ما چه می خواهيم . ديگر کسی نمی پرسد« مگر خانه و زندگی و فرزند و کار نداريد که هر هفته در خيابانها شعار می دهيد». آنها ديگر می دانند ما خواهان آزادی هستيم، ما صدای ميهنمان هستيم. ميهنی که در بند دين سالاران و خودکامگان است. آنها می دانند که ما ديگر از اعدام و مرگ و انتقام بيزاريم. و تنها آزادی و دمکراسی برای ايران مان می خواهيم. در ميدان مرکزی شهر جمعيت بازهم بيشتر شد و صدها رهگذر و توريست هم کنجکاوانه به اين همايش ايرانيان توجه می کردند .اينجا مردم در دايره ای بزرگ جمع شدند و ابتدا همه جمعيت سرود پرشور کردی را با هم خواندند. همان سرودی که شيرين و فرزاد وسه يار ديگر در بامداد يکشنبه خونين در آخرين لحظاتی که تبهکاران اسلامی زندگی جوانشان را پرپر می کردند همصدا فرياد کرده بودند.اشک بود و اراده هايی که در هم گره می خوردند...
سخنرانان و پيام دهندگان به زبانهای آلمانی ، کردی ، فارسی و آذری مطالبشان را در اين گردهم آيی فراموش نشدنی بيان کردند. از لحظات به ياد ماندنی اين تجمع بزرگ زمانی بود که در ميانه ميدان جوانان نمايش زيبای پرچم را هم زمان با نواختن سرود ايران اجرا کردند.پرچم های سه رنگ با نشانه های مختلف بر دستان جوانان. انگار که نسل آينده می گفت اين ها تنها نشانه هايی هستند. اما نشانه برجسته تر مائيم. ما مردمان ايران و ما در کنار هم هستيم! ايران از آن همه ايرانيان است با همه فرهنگ ها ، خواستها و تعلقاتشان!
بدون ترديد با شنبه ۱۵ ماه مه دوره ای ديگر در جنبش آزاديخواهانه ايرانيان خارج کشور آغاز گرديد. دوره ای که اولين نشانه های آن همکاری های گسترده تر همه نهادها، کانون ها و سازمان ها خواهد بود.
حالا ايرانيان می دانند که همه مردمان اين سرزمين پاره هايی از يک تن بزرگ اند و هر روز ممکن است گوشه ای از اين تن بزرگ آماج تيرهای نابکاران قرار گيرد. اگر گوشه ای سکوت کند و در مقابل تبهکاران نايستد و هموطنان خود را تنها بگذارد نتيجه ای جز تنها گذاشتن خود بدنبال نخواهد داشت.
راه رسيدن به آزادی طولانيست و آينده همه ما ايرانيان را به خود می خواند.
تظاهرات بزرگ ايرانيان توسط نهاد های زير فراخوانده شد و احزاب و سازمان های ايرانی با اطلاعيه هايشان و شرکت نيرو هايشان از تظاهرات ايرانيان در روز شنبه در همه جای جهان و از جمله کلن پشتيبانی کردند.

جمعيت کردهای مقيم کلن
جمعيت دفاع از زندانيان سياسی ايران
کميته همبستگی با اعتراضات مردم ايران- آخن
اتحاد برای ايران ( کلن – بن)
پشتيبانان دمکراسی و حقوق بشر اسن
مادران صلح - دورتموند
ايران آزاد- کانون دفاع از حقوق بشر،آزادی و دمکراسی( بوخوم ، دورتموند)
گروه همبستگی با مادران عزادار ايران- کلن
کميته جمعی از ايرانيان نورد راين وستفالن (کلن،اسن،دورتموند،دوسلدورف،بوخوم)
جمعيت پشتيبانی از مبارزات دموکراتيک مردم ايران ـ کلن
جوانان و دانشجويان موج سبز ـ کلن
تلاش – کانون حمايت از مبارزات مردم ايران
جوانان مستقل
اتحاد برای ايران (دوسلدورف)
پشتيبانان جنبش سبز - مونستر
انجمن پويا – کلن
چپ دمکرات آذربايجان (هئيت تحريريه سايت آذربايجان)
جوانان،دانشجويان و فعالان سياسی مستقل ايرانی ( اويسپا)
خانه همبستگی مهر
و با پشتيبانی
کانون ره آورد آخن
انجمن زنان کلن

فيلم کوتاهی از گوشه ای از تظاهرات:
http://www.youtube.com/watch?v=q6j51EOpf-s&feature=player_embedded
شايان ذکر است رسانه های اينترنتی از يک طرف نقش موثری در سرعت دادن به شکل گيری تجمعات و گرد هم آئی ها و وسعت دادن به دامنه آنها دارند و از طرف ديگر با انعکاس خواستها و شعارهای تظاهر کنندگان در سطح بين المللی در بين ايرانيان ، جنبش آزاديخواهی ايران را پوياتر و همبسته تر می سازند. اين مهم اما فقط با تلاش های شبانه روزی کارکنان اصلی آنها ميسر است.ايرانيان قدر دان زحمات و سهم موثر آنان در موفقيت راهپيمايی ها و گردهم آيی ها از جمله تظاهرات ۱۵ماه مه کلن می باشند!

در همين زمينه:
[گزارش تصويری اختر قاسمی از راه‌پيمايی بزرگ ايرانيان در شهر کلن آلمان در اعتراض به اعدام‌های اخير در ايران]


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016