جمعه 31 اردیبهشت 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بيانيه جمعی از زندانيان سياسی زن زندان اوين در اعتراض به اعدام شيرين علم‌هولی، هرانا

جمعی از زندانيان سياسی زن محبوس در زندان اوين، با انتشار بيانيه ای ضمن محکوم کردن اعدام شيرين علم هولی و ساير اعدام شدگان ۱۹ اردی بهشت ماه، اعدام وی را با توجه به بلاتکليفی اش تا آخرين لحظه، غيرقانونی خواندند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، متن بيانيه ی مذکور به شرح زير است:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بسم الحق

در رفتن جان از بدن گويند هر نايی سخن/ من خود به چشم خويشتن ديدم که جانم می رود


آن گونه خندان و تيزپا که شيرين رفت، گويی به فتح يکی ديگر از قله‌های صعب العبور کردستان می‌رود، که بازگشتی از آن نيست. تپه‌های اوين در سحرگاه ۱۹ ارديبهشت بار ديگر شاهد طلوع خورشيد در برابر خود و از آستانه‌ی چوبه‌های دار بود. تا اين شاهد خاموش راز سر به مهر آخرين لحظات شيرين و هم قطارانش را مانند اعقابشان به سينه ها بسپارد تا اين گونه حيات دوباره خود را به درازای تاريخ آغاز کنند.

آری، اين بار هم در اوج ناباوری، قرعه‌ی اعدام به نام هم وطنان کردمان افتاد، تا بی عدالتی، عادلانه در سرزمينمان تقسيم شده باشدو پنج ستاره از آسمان ظلمت زده ی اين خاک پر کشيدند.

شيرين در حالی اعدام شد که پروسه ی بازجويی ها و دادگاهش در پی دو سال اخيری که دربند بود به شهادت خودش غير قانونی و آميخته با شکنجه های روحی و جسمی هراس آوری بود و وضعيتش تا آخرين لحظات برای خود، اطرافيان و حتی وکيلش در ابهام باقی ماند. تا مدعيان عدالت به همه ابهام ها به يک باره و به شيوه خود پايان دهند. ماهيت زمامداران در ساليان دراز بذر خشم و خشونت را در نواحی کردنشين سرزمينمان افشانده و بارور کرده است. و دريغ از اراده ای در حاکمان برای شنيدن مطالبات مردم معترض کرد، حل و فصل منطقيو ايجاد فضای تفاهم و هبستگی ملی.

تصميم گيران بی خرد و نالايقی که با زبان اعدام و شکنجه ی نورستگان کرد با مردم شان حرف می زنند. آيا نمی بايست منتظر انفجار انبار باروتی باشند که از انباشت کينه و بغض های فروخرده و دلهای داغدار به وجود آمده. انفجاری که فی نفسه منطقی نيست و نخواهد بود و شکنجه های اين چنين دردناک و اعدام هايی در اوج غريبی و بی خبری تسلسل باطل خون و خشونت را در منطقه تداوم خواهد بخشيد. تسلسل نفرين شده ای که گسستن از آن صرفا به اراده ی حاکمان بسته است.
و دريغا که گويی در اين سرزمين همه ی اهرم ها و قوانين کارکرد اصلی خود را از دست داده و به نقيض خود بدل شده اند و حبس و اعدام نه وسيله ای برای اجرای

قانون که ابزاری برای ايجاد رعب و وحشت و زهر چشم گرفتن از منتقدان و معترضان در فضای خاص سياسی کشور بدل شده است. و تمام آن چه در اين شرايط از ما بر می آيد ضمن محکوم کردن اين اعدام ها، هم دردی و همدلی با خانواده های اين عزيزان و دوستانمان در پس اين ديوارهاست.
به اميد آزادی

جمعی از زندانيان سياسی زن زندان اوين
ارديبهشت ۸۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016