پنجشنبه 6 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بروکسل (بلژيک): گردهمايی مقابل سفارت ايران به مناسبت سالگرد جنبش سبز مردم ايران، شنبه ۱۲ ژوئن

هم ميهن!

يک سال از مبارزه هدفمند جنبش سبزمردم ايران بر عليه استبداد و تجاوز و جنايت می گذرد. بيست و دوم خرداد زادروز جنبش سبز مردم ايران است که برای دفاع از آرای خود با شعار« رای من کجاست» به خيابان ها آمدند. حکومت جمهوری اسلامی تاکنون با گلوله، زندان و تجاوز و اعدام به اين خواست مدنی پاسخ گفته است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


امروزه جنبش سبز مردم ايران در يک سالکی خود، با اتحادی بی سابقه و پايدار و با پذيرش رنگارنگی، بسيار فراتر از شعار «رای من کجاست» با نفی هر گونه ديکتاتوری بر ادامه مبارزه صلح آميز برای استقرار آزادی و رعايت حقوق مدنی راسخ و استوار ايستاده است.
در عرض اين يکسال ايرانيان خارج از کشور برای ياری هموطنان خود، تلاشهای بسياری را سامان دادند تا صدای مردم کشور خود را در سرزمينها ی ديگر از آسيا تا آمريکا و از آفريقا تا استراليا، پژواک کنند.
ايرانيان ساکن بلژيک نيز در عرض اين يک سال با وجود همه تفاوتها در کنار هم ايستادند و زبان گويای مردم سرزمين خود شدند.
چگونه می توان اين پيوندهای به وجود آمده را مستحکم تر کرد؟ چگونه می توان در عين متفاوت بودن بر خواستهای مشترک تاکيد داشت و متحد باقی ماند؟
از همه ايرانيان ساکن بلژيک می خواهيم که سالگرد جنبش را هر چه باشکوهتر و رنگارنگ در کنار هم برگزار کنيم.
ما در عمل نشان خواهيم داد که «ما همه با هم هستيم» و خواهان دگرگونی عميق و آزادی در ايران می باشيم.
شرکت هر فردی با هر عقيده و مرام و مليت و پرچمی، صف ما را رنگارنگ و يکپارچه خواهد کرد.
حضور يکايک شما و دوستان و فاميل ها و آشنايان شما، موجب دلگرمی جوانان در خيابان های ايران و نيز خاری در چشمان دشمنان مردم ايران خواهد شد.
دوستانی که نمی خواهند در اين همايش مورد شناسايی قرار گيرند، می توانند از ماسک های سهراب، ندا، فرزاد، منصور اسانلو و ... استفاده کنند.

زمان: روز شنبه ۲۲ خرداد ۱۳۸۹ برابر با ۱۲ ژوئن ۲۰۱۰ ـ ساعت ۱۷
نشانی: روبروی سفارت جمهوری اسلامی در بروکسل، خيابان فرانکلين روزولت

اتحاد برای ايران – بلژيک
United4iran.be@gmail.com
۵ خرداد ۱۳۸۹


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016