سه شنبه 11 خرداد 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

بانک مرکزی: کاهش ۴۲.۹ درصدی سرمايه‌گذاری خارجی در سال ۸۷، ايلنا

آخرين گزارش‌های رسمی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که ميزان جذب سرمايه‌خارجی در پايان سال ۸۷ منفی ۴۲.۹ درصد کاهش يافته، اين درحالی است که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که جذب سرمايه خارجی در کشور روند صعودی داشته است.


ايلنا: آخرين گزارش‌های رسمی منتشر شده بانک مرکزی نشان می‌دهد که ميزان جذب سرمايه‌خارجی در پايان سال ۸۷ منفی ۴۲.۹ درصد کاهش يافته، اين درحالی است که وزارت اقتصاد اعلام می‌کند که جذب سرمايه خارجی در کشور روند صعودی داشته است.
به گزارش خبرنگار ايلنا، ورود سرمايه خارجی پس از تصويب قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی در کنار قانون برنامه سوم به اجرا درآمد. پيش از اين قوانين کشور اجازه ورود هيچ نوع سرمايه خارجی به کشور نمی‌داد و آنچه در گذشته تحت عنوان سرمايه خارجی وارد کشور شده بود، مربوط به دولت سازندگی و تحت عنوان وام از بانک جهانی و صندوق بين‌المللی پول صورت گرفته بود.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در آغاز برنامه سوم توسعه و به دنبال کاهش درآمدهای نفتی دولت سيد محمد خاتمی برآن شد تا برای تکميل پروژه‌های نيمه‌تمام باقی مانده از دولت قبل و انجام عمليات عمرانی منطبق بر برنامه دوم توسعه لايحه تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاری خارجی را روانه مجلس کند. با تصويب اين قانون دولت اجازه يافت تا سرمايه‌گذاران خارجی را به کشور دعوت کند که بسياری از پروژه‌های عمرانی بخش نفت از جمله پارس جنوبی پس از ابلاغ اين قانون جذب شد.
گزارش‌های بانک مرکزی از ميزان جذب سرمايه خارجی نشان می‌دهد که در پس از ابلاغ قانون در نيمه دوم سال ۷۹، حدود ۲۹ ميليون دلار سرمايه خارجی وارد کشور شد. روند رشد جذب سرمايه خارجی به دنبال سياست تنش‌زدايی دولت موجب تسريع در جذب سرمايه خارجی به کشور شد. به طوری که سرمايه خارجی جذب شده در سال‌های ۸۱،۸۲ و ۸۳ به ترتيب۱۱۱،۳۹۸ و ۳۰۸ميليون دلار افزايش يافت. جذب سرمايه خارجی در آخرين سال دولت هشتم يعنی در سال ۸۴ براساس آمار به بالاترين رقم خود يعنی ۹۳۳ ميليون دلار رسيد. با تغيير دولت، جذب سرمايه خارجی هم تحت شعاع برنامه‌های دولت قرار گرفت به طوری که نرخ رشد سرمايه خارجی در سال‌های ۸۵ به منفی ۴۳.۲ درصد و در سال ۸۷ به منفی ۴۲.۹ درصد به ثبت رسيده است.
گزارش های بانک مرکزی از سرمايه گذاری به شيوه BOT حاکی است که در سال ۸۳ به ميزان ۱۰۳ ميليون دلار و در سال ۸۴ به ميزان ۱۲۹ ميليون دلار پروژه به شيوه BOT جذب شده است که اين نوع از سرمايه گذاری در سالهای ۸۵،۸۶ و ۸۷ با روند کاهشی به ترتيب با منفی۶۸،۹۲ و ۶۶ درصد مواجه شده است.
نرخ رشد سرمايه گذاری به روش فاينانس در سال ۸۷ به ميزان منفی ۴۲ درصد کاهش يافته است. گزارش بانک مرکزی می‌افزايد؛ در فاينانس خودگردان نرخ رشد ثبت شده منفی ۵۲.۲ درصد ثبت شده است. سرمايه‌گذاری از طريق ابزارهای بدهی يا از طريق شبکه بانکی نرخ رشد ثبت شده برای سال ۸۷ به ميزان منفی ۲۳.۶درصد بوده که اين ميزان در بخش اعتبارات اسنادی با نرخ رشد منفی ۲۲.۱ درصد ثبت شده است. بانک مرکزی همچنين اعلام کرده که مجموع کل سرمايه گذاری خارجی در پايان سال ۸۷ منفی ۱۸.۴ درصد کاهش داشته است درحالی که نرخ رشد جذب سرمايه خارجی در سال ۸۰ به ميزان ۴۳ درصد، در سال ۸۱ به ميزان ۲۴.۸درصد، در سال ۸۲ به ميزان ۴۲.۲ درصد ، در سال ۸۳ به ميزان ۴۹.۵درصد به ثبت رسيده اين درحالی است که در سال ۸۵ نرخ رشد سرمايه گذاری خارجی به منفی ۱۶ درصد، در سال ۸۶ به ميزان ۴.۷ درصد و در سال ۸۷ به ميزان منفی ۱۸.۴ درصد ثبت شده است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016