چهارشنبه 2 تیر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مشروح ديدار مهدی کروبی و ميرحسين موسوی، سحام نيوز

امروز چهارشنبه آقای کروبی به ديدار مهندس موسوی رفت. به گزارش سحام نيوز و کلمه اين ديدار که در دفتر مهندس موسوی انجام شد، حوادث چند روز گذشته از جمله سفر آقای کروبی به قم و اهانت به ساحت مرجعيت و بيت امام مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در ابتدا اين ديدار آقای کروبی دلايل سفر به قم و حوادث پيرامون آن را بازگو کردند که مورد تاسف و تاثر آقای مهندس موسوی شد. در اين ديدار دو ساعته طرفين بر موارد زير تاکيد کردند:تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


۱.تاکيد بر حرمت مرجعيت و جايگاه رفيع آن در شيعه: در اين ديدار آقايان کروبی و موسوی بر تاريخ تشيع پس از دوران غيبت صغری و تثبيت نهاد علمای دينی اشاره کردند و مرجعيت شيعه را از مهم ترين ارکان جامعه دانستند که شيعيان قرن ها اين جايگاه را محترم شمرده و جسارت به ساحت مرجعيت را به هيچ شخص و يا جريانی اجازه نداده و نخواهد داد. آنان تاکيد کردند هيچ دولت و صاحب قدرتی نمی‌تواند با توسل به عده ای قانون گريز ارج و قرب اين متوليان شريعت را از دل مومنان بزدايد فلذا اهانت و جسارت سازماندهی شده کم نظير، تحت حمايت بخشی از حاکميت در ورود غير قانونی به بيت آيت اله العظمی صانعی و تخريب اموال دفتر ايشان و نيز بيت مرحوم آيت اله العظمی منتظری را محکوم کردند. همچنين اهانت های متعدد برخی از روزنامه های وابسته به قدرت به مراجع بزرگ شيعه و تلاش در جهت تخريب و تضعيف جايگاه مرجعيت را زمينه ساز اين حوادث خواندند و با اظهار تاسف از اينکه بعد از حمله وحشيانه به بيوت مراجع و اهانت به نوه دانشمند امام، مقامات قضايی به جای پيگيری قضايی متجاوزان اقدام به پلمپ دفتر مرحوم آيت اله منتظری کردند را نشان از هماهنگی بين پياده نظام و برخی از مقامات در جسارت به ساحت مرجعيت دانستند.

۲.تضعيف جايگاه مجلس موجب نگرانی و تاسف است. آقايان کروبی و موسوی مراتب تاسف و نگرانی خود را از تضعيف نهاد قانونگذاری که با هجمه و قشون کشی به مجلس به بهانه تصويب مصوبه ای در خصوص وقف اموال دانشگاه آزاد شد، اظهار کردند. آنان همچنين تاکيد کردند که مطابق قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طريق مجلس شورای اسلامی است و اين مجلس در عموم مسايل در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند به وضع قانون مبادرت کند اما عده ای حتی جايگاه اين مجلس که شرائط انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان در آن رعايت نگرديده را بر نمی تابند. در اين ديدار طرفين به عدم اجابت به خواست قانونی و مشروع مردم در برگزاری راهپيمايی سکوت اشاره و تصريح کردند که در مقابل عده ای سازمان يافته و در کمال امنيت به هر کس و هر کجا که می خواهند حمله می کنند، لازم است همگان در مقابل اين گونه رفتارها که جايگاه نهاد قانونگذاری و اختيار نمايندگان را سلب می کند، موضع بگيرند و به قانون گريزان اجازه ندهند با چنين شيوه هايی مقاصد نامشروع خود را پيش ببرند. آنان همچنين تاکيد کردند که اگر توسل به قانون گريزان و متجاوزان به يک قاعده نامبارک تبديل گردد، ديگر حرمتی برای اشخاص اعم از حقيقی و حقوقی باقی نخواهد ماند و اين امر گزينش بردار نخواهد بود. امروز نه تنها مردم و معترضين به تقلب بلکه بيت امام، مراجع گرانقدر شيعه و حتی مجلس شورای اسلامی هم از اينگونه رفتارهای مذبوحانه در امان نيستند.

۳.اظهارات نسنجيده مقامات اجرايی کشور و هزينه های آن بر منافع ملی: سخنان و اظهارات نسنجيده مقامات اجرايی کشور موضوع ديگری بود که در اين جلسه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. طرفين اين اظهارات را نه تنها با فرهنگ غنی و کهن ايران اسلامی در تعارض خواندند بلکه آن را زمينه ساز ورود آسيب های مادی و معنوی به کشور در عرصه های بين المللی و به مخاطره افتادن منافع ملی تلقی کردند. آقايان موسوی و کروبی ضمن تاکيد بر مشکلات اظهار اميدواری کردند که در شرائط خاص فعلی مسئولين با استفاده از نيروهای توانمند حوزه های مختلف به جای ايجاد تشنج در جهت حل مسائل مهم اقتصادی، اجتماعی و بين المللی کشور اقدام کنند.

۴.محکوميت بازداشت های اخير: در اين ديدار روند امنيتی موجود و بازداشت های اخير بويژه بازداشت تعدادی از دانشجويان نخبه و قابل کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و طرفين به وضعيت نابسامان بازداشتگاه ها و زندان های کشور که شرائط سختی را بر زندانيان سياسی کشور تحميل می کند، اشاره کردند و اين روند را مغاير قوانين و مقررات کشور دانستند. موسوی و کروبی همچنين از مقامات قضايی خواستند که مطابق وظائف ذاتی آن قوه که بايد پشتيبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشيدن به عدالت باشد و در جهت احيای حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهای مشروع قدم بردارد، عمل کند و با تظلم خواهی از زندانيان سياسی، زمينه آزادی بی قيد و شرط آنان را فراهم کند.
تلاش در جهت آگاهی نسبت به حقوق و آزادی های بنيادين بويژه اصناف و گروههای مختلف: در پايان اين ديدار طرفين مجددا بر مطالبات به حق جنبش سبز و نقش آگاهی و دانش جامعه نسبت به حقوق مسلم و آزادی های بنيادين و اساسی تمامی اقشار جامعه اشاره کردند و از تمامی گروه ها بويژه اصناف خواستند در ارتقای آگاهی لايه های مختلف جامعه نسبت به مطالبات به حق و مشروع خود تلاش نمايند.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016