جمعه 16 مهر 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

معرفی کتاب "تندباد حوادث"، گفتگوی عرفان قانعی فرد با عيسی پژمان - نماينده شاه و ساواک در عراق

موضوع : بررسی طرح محرمانه ساواک در قيام مسلحانه عليه حکومت عراق از ۱۹۶۰ تا ۱۹۷۵اين کتاب اطلاعات به کلی سری و محرمانه ايران را در دهه های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ را بيان می کند و شامل فصولی چون عمليات سری ساواک درکردستان عراق و استفاده از کردهای بارزانی در جهت نيت شاه،اسرار پشت پرده قرارداد الجزاير و نقش بارزانی،چگونگی ترور تيمور بختيار درعراق و نيز وضع کردها در بعد از انقلاب می باشد.

ناگفته های نماينده ساواک در عمليات نظامی کردستان عراق محور کتاب جديد عرفان قانعی فرد است که باعنوان "تند باد حوادث" روانه بازار کتاب شد.کتاب"، "تند باد حوادث" از مجموعه تاريخ شفاهی کردستان معاصر، ناگفته های عيسی پژمان نماينده شاه و مامور ساواک در کردستان است که توسط عرفان قانعی فرد محقق تاريخ معاصر در پاريس صورت گرفته است و در ۵۵۰ صفحه توسط نشر علم در ۳۲۰۰ نسخه منتشر شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


عيسی پژمان فرزند عبدالله در سال ۱۳۰۳ در سنندج ديده به جهان گشود وی از دانشگاه ملی ليسانس حقوق قضايی اخذ کرد و بعد از خدمت در ارتش به ساواک منتقل شد که تا سال ۱۳۵۵ ادامه يافت. عيسی پژمان رئيس سابق نمايندگی ساواک و وابسته نظامی در عراق و رياست سابق اداره اطلاعات شهربانی کشور - در قبل از انقلاب اسلامی - بود. وی احتمال انجام کودتا در عراق را پيش بينی کرد و به اطلاع تيمور بختيار رسانيد و وی در ديدار با کندی اين موضع را مطرح ساخت که مورد توجه سيا قرار نگرفت و شاه از خواندن اين گزارش نيز خشمگين می شود. سپس پژمان به عنوان نمايندگی ساواک در عراق رهبری عمليات نظامی کردستان عراق را برعهده گرفت تا قصد شاه به انجام کودتا عليه عبدالکريم قاسم و بازگرداندن حکومت پادشاهی در اين کشور را تحقق بخشد که سرانجام پس از ۱۴ سال حمايت از قيام مسلحانه کردها با قرار داد ۱۹۷۵ الجزيره اين موضوع پايان می يابد. اين کتاب اطلاعات به کلی سری و محرمانه ايران را در دهه های ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰ را بيان می کند و در ۵ فصل که شامل " عمليات سری ساواک درکردستان عراق و استفاده از کردهای بارزانی در جهت نيت شاه ، اسرار پشت پرده قرارداد الجزاير و نقش بارزانی ، چگونگی ترور تيمور بختيار درعراق، خدمت يا خيانت فردوست , تلاش بختيار به کودتا عليه انقلاب اسلامی وضع کردها بعد از انقلاب و ... " می باشد.
گرچه سرهنگ پژمان قبلا نوشته هايی در اين زمينه های در خارج از ايران منتشر کرد اما در اين گفتگو ها به طور منظم به روايت ناگفته های خود از تاريخ معاصر ايران پرداخته است. قانعی فرد برای رفع نواقص احتمالی با بعضی ازدوستان و همکاران اسبق او - دکتر مجتبی پاشايی، پرويز ثابتی، علی اکبر فرازيان، سمکو علی يار، امين فروغی، جمشيد امانی و... – ديدار و مصاحبه کرد تا يقين يابد که می توان بی هيچ دغدغه ای سخنانش را انتشار داد که قدمی در راه بازشناخت گوشه های مبهم تاريخ سياسی و امنيتی معاصر باشد

سايت ميراث فرهنگی:
«تندباد حوادث» از راه می رسد

« تندباد حوادث»، مجموعه تاريخ شفاهی عيسی پژمان،نماينده شاه و مامور ساواک در عراق است که توسط عرفان قانعی فرد تاليف شده و به زودی تاز سوی نشر علم ، در ۵۵۰ صفحه و ۳۲۰۰ نسخه منتشر خواهد شد.
کتاب تزيينی

خبرگزاری ميراث فرهنگی- گروه فرهنگ و هنر- عرفان قانعی فرد،پژوهشگر تاريخ سياسی معاصر با اعلام اين خبر گفت: عيسی پژمان فرزند عبدالله در سال ۱۳۰۳ در سنندج ديده به جهان گشود. از دانشگاه ملی ليسانس حقوق قضايی گرفت و بعد از خدمت در ارتش به ساواک منتقل شد که تا سال ۱۳۵۵ ادامه يافت.

عيسی پژمان رئيس سابق نمايندگی ساواک و وابسته نظامی در عراق بود و رياست سابق اداره اطلاعات شهربانی کل کشور - قبل انقلاب اسلامی - را برعهده داشت. وی احتمال انجام کودتای «عبدالکريم قاسم» در عراق را پيش بينی کرد و به اطلاع تيمور بختيار رسانيد که او هم در ديدار با کندی اين موضع را مطرح کرد اما مورد توجه سيا و شاه قرار نگرفت و حتی شاه از خواندن اين گزارش خشمگين شد.

مدتی بعد کودتا رخ می دهد و پژمان به عنوان نمايندگی ساواک در عراق، رهبری عمليات نظامی کردستان عراق را بر عهده می گيرد تا قصد شاه به انجام کودتا عليه عبدالکريم قاسم و بازگرداندن حکومت پادشاهی در اين کشور را تحقق بخشد . سرانجام پس از ۱۴ سال حمايت از قيام مسلحانه کردها با قرار داد ۱۹۷۵ الجزيره اين موضوع پايان می يابد.

«تندباد حوادث»، اطلاعات به کلی سری و محرمانه بخشی از سازمان ساواک ايران را در دهه های ۱۳۳۰-۱۳۵۰ را بيان می کند و در ۵ فصل تنظيم شده که به «عمليات سری ساواک در کردستان عراق و استفاده از کردهای بارزانی در جهت نيت شاه ، اسرار پشت پرده قرارداد الجزاير و نقش بارزانی ، چگونگی ترور تيمور بختيار درعراق ، خدمت يا خيانت فردوست، تلاش بختيار به کودتا عليه انقلاب اسلامی و وضع کردها بعد از انقلاب » می پردازد.

گرچه سرهنگ پژمان ،پيش از اين نوشته هايی در اين زمينه در خارج از ايران منتشر کرده اما در اين گفتگو ها به طور منظم به روايت ناگفته های خود از تاريخ معاصر ايران پرداخته است.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016