چهارشنبه 27 بهمن 1389   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سرافرازی سبز و رسوايی خامنه‌ای! علی کشتگر

علی کشتگر
ديروز سبزها روسياهی همه‌ی کسانی که مرگ جنبش سبز را به خامنه‌ای نويد داده بودند، اعلام داشتند. سبز ديروز در سرزندگی و پويائی خود آزادی را نويد داد. مزدوران خامنه‌ای ديروز بازهم مردم را به گلوله بستند. قربانی ديگری به خيل جان‌باختگان راه آزادی اضافه شد. صانع ژاله دانشجوی ديگری از دانشگاه تهران يادش گرامی و راهش پررهرو است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


بيست و پنج بهمن، روز سبز ديگری از روزهای تاريخساز سبز. روزی که مردم از پی يکسال تبليغات دروغ، تبليغاتی که مرگ "فتنه" سبز و ختم آن را اعلام می کرد مشت رژيم آدمکش خامنه ای- احمدی نژاد را باز کردند و سيه روزی محتوم سران رژيم را به دنيا نشان دادند!

نسل سبز، مثل باغ سرو، مثل گلستان در بهاران که هر گلی از آن پرپرشود، غنچه ها جايش را پر می کنند، مثل جنگل انسان "جنگل آزاده روئيده" به ميدان آمد تا به همه بگويد من زنده ام.مثل جنگلی که به داس هيچ بدخواهی و به زخم هيچ تيشه ای نمی ميرد. زنده و روينده ام، چرا که ايران زنده و روينده است. به ميدان آمد تا بشارت دهنده ايران آزاد و سرسبز فردا باشد.ايرانی آباد بر ويرانه های نظام جهل و جنايت حکومتگران امروز.

دل هايمان را سرشار از اميد کنيم و به خود بباليم که ايران ما چنين جوانان رعنايی دارد که زن و مردش دوشادوش هم در وفاداری به ميثاق خود، در فضای سياه ارعاب، اعدام و سرکوب های خونين و وحشيانه، چنين سرزنده و با نشاط به ميدان می آيند و رسانه های همه جهان را وامی دارند تا با تحسين از شعوروهوش و آرزوهای قشنگ ايرانيان سخن بگويند. از نسل جوانی که هرچند آرزوها و اميدهايش الهام بخش ديگر ملتها شده، و هرچند در مبارزه ای قهرمانانه عليه جباران فاسد و خونريز از جان مايه گذاشته، هنوز خود در بند است، اما مثل شير می خروشد و در هر خروش خود رهايی از بندهای پوسيده را نويد می دهد.

ديروز سبزها يعنی ايرانيان ازهر فکر و عقيده ای برای آزادی در تهران، اصفهان وشيراز به ميدان آمدند تا بگويند "به راه دوستان هستيم هستيم." راه ندا، راه سهراب و راه همه جان باختگان و به خون خفتگان خلقی بزرگ که از اين پس به کمتر از سرنگونی خامنه ای و ايادی او و به دست گرفتن سرنوشت خود رضايت نخواهد داد.

همه خبرها و شواهد گواه برآن هستند که مردم تهران و بسياری از شهرهای بزرگ کشور در ابعاد ميليونی آماده پيوستن به تظاهرات ديروز بودند و همه هم و غم حکومت که گارد ويژه خامنه ای و لباس شخصی ها را در نقاط مختلف به جنگ مردم فرستاد و بازهم از جوانان قربانی گرفت، آن بود که از پيوستن گروههای چند هزار نفره ای که در مسير طولانی ميدان تير تا ميدان آزادی برای نمايشی بزرگ آماده شده بودند، ممانعت کنند.

ديروز سبزها روسياهی همه کسانی که مرگ جنبش سبز را به خامنه ای نويد داده بودند، اعلام داشتند. سبز ديروز در سرزندگی و پويائی خود آزادی را نويد داد. به جنبش سبز خود اميد ببنديم و در پيروزی نزديک ايرانيان بر استبداد ترديد نکنيم.

چند نکته زير درباره تظاهرات بيست و پنج بهمن در خور توجه اند:
- شايع بود که در ميان سپاه و نيروی انتظامی برسر نحوه برخورد با مردم اختلاف بروز کرده است. صرف نظر از صحت و سقم اين خبرها، ديروز نقش حملات وحشيانه به مردم برعهده نيروهای گارد ويژه خامنه ای و لباس شخصی ها بود.ترديدی نيست که در ادامه جنبش اعتراضی نارضايتی در بدنه نيروهای نظامی حتمی است.

- باوجود يکسال سرکوب، زندان، ارعاب و اعدام روحيه عمومی قوی و شجاعت دختران و پسران جوان چشمگير بود.آنها دربرابر تهاجمات مزدوران مقاومت نشان می دادند و از دستگيری تظاهرکنندگان توسط ماموران جلوگيری می کردند. حالا جنبش سبز ايران به اين نتيجه رسيده است که مبارزه بدون خشونت به معنای خالی کردن ميدان برای خشونت گران و رويگردانی از مقاومت فيزيکی در برابر آنان نيست.

- اين تظاهرات اعتراضی در زمانی برگزار شد که رسانه های رژيم وحشت خود را از رشد جنبش اعتراضی و انقلابی کشورهای منطقه زير تبليغات دروغين حمايت از اين جنبش ها پنهان کرده بودند. جنبش سبز با برگزاری اعتراض بيست و پنج بهمن چهره دروغ گوی رژيم را رسواتر کرد و به همه جهانيان نشان داد که خامنه ای و احمدی نژاد هزاربار پست تر از امثال مبارک و بن علی هستند.

مزدوران خامنه ای ديروز بازهم مردم را به گلوله بستند. قربانی ديگری به خيل جانباختگان راه آزادی اضافه شد. صانع ژاله دانشجوی ديگری از دانشگاه تهران يادش گرامی و راهش پررهرو است.
بازتاب گسترده اين اعتراضات در رسانه های جهان، حمايت صريح عفو بين الملل، کاخ سفيد، وزات خارجه آمريکا و دولت های اروپايی از حق مردم ايران در برگزاری آزادانه تظاهرات ضد دولتی نشان داد که جنبش سبز بيش از پيش افکار عمومی جهانيان را به خود جلب کرده و در بازتاب حقايق ايران به جهانيان موفق عمل کرده است.

- نتيجه ای که از تظاهرات ديروز می توان گرفت آن است که می بايست در فرصت های آينده و هرچه زودتر اين گونه حرکات اعتراضی ادامه يابند.امروز بيست و شش بهمن ماه نمايندگان کودتاگران در خانه ای که به نمايندگان ملت تعلق دارد، به نام ملت خواستار اعدام موسوی و کروبی شدند و بازهم حرکت ملت را به بيگانگان نسبت دادند. اما ايرانيان می دانند که هيچ کس با آنها بيگانه تر از خامنه ای و ايادی او نيست. پيروزی نزديک است.

بيست و ششم بهمن ماه ۱۳۸۹
علی کشتگر
Ali.keshtgar@yahoo.fr


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016