شنبه 23 مهر 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

آقای خامنه‌ای! به مريدان‌تان شرم هم بياموزيد، مجتبی واحدی

مجتبی واحدی
تعدادی از سايت‌های خبری که برای "اصول واقعی" و "اصول‌گرايی حقيقی" آبرويی باقی نگذاشته‌اند ديروز متنی را منتشر نمودند که ظاهراً زبان حال يکی از دل‌سوختگان فراق رهبر در تهران است. او در متن سراسر تملق و مشمئزکننده‌ی خود، به گذشتن سه روز از سفر آقای خامنه‌ای به کرمانشاه اشاره کرده و ناليده است که در اين سه روز، تهران به يک شهر نيمه‌جان و شايد "مُرده" ‌تبديل شده است

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


مجتبی واحدی ـ ويژه خبرنامه گويا

تعدادی از سايت‌های خبری که برای «اصول واقعی» و «اصول‌گرايی حقيقی» آبرويی باقی نگذاشته‌اند ديروز متنی را منتشر نمودند که ظاهراً زبان حال يکی از دل‌سوختگان فراق رهبر در تهران است. او در متن سراسر تملق و مشمئزکننده‌ی خود، به گذشتن سه روز از سفر آقای خامنه‌ای به کرمانشاه اشاره کرده و ناليده است که در اين سه روز، تهران به يک شهر نيمه‌جان و شايد «مُرده» ‌تبديل شده است . فعلاً ‌نمی خواهم به بخش های تملق آلود اين «ثنانامه» اشاره کنم اما نمی توانم نسبت به دو جمله موجود در آن ، که خواب را از چشمانم ربوده است بی تفاوت باشم. نويسسنده متملق، در بخشی از متن سفارشی خود خطاب به رهبر جمهوری اسلامی ، نوشته است :
«نفست حافظ اين شهر گناه آلوده است
نازنين رهبر ما زود به تهران برگرد»

متن سراسر تملق خطاب به آقای خامنه ای با اين جمله به پايان می رسد که
«از بی تاب شدن ستاره ها و نخل ها و دل هايمان برايت بگويم يا از اين شهر پُر فريب؟»

راستش را بخواهيد نه می خواهم «گناه آلود بودن پايتخت حکومت آقای خامنه ای» را تکذيب کنم و نه می توانم پُرفريب بودن آن را مخفی نمايم . اما يقيناً ريشه فريب و گناهی که من در شهر می بينم با آنچه که نويسنده مُزد بگير تشکيلات رهبری از آن ياد کرده ، تفاوت از زمين تاآسمان دارد . لابد نويسنده، وجود زنان خيابانی در محله های تهران، برخی رفتارهای دختران و پسران جوان، زياد شدن دزدی های کوچک در شهر و مسائلی از اين قبيل را نشانه «‌گناه آلود بودن تهران » می داند . واقعاً‌ نمی دانم اگر زنی از سر ناچاری و به دليل فقر مالی وفرهنگی ـ که بی شک دستاورد بيست و دوسال رهبری آقای خامنه ای هم هست - به دام تن فروشی بيفتد آيا گناه را بايد به پای او نوشت يا به پای کسی که کشور ثروتمند ايران را به اين روز انداخته است؟ باز هم نمی دانم اگر کسی به دليل ناتوانی در تأمين مايحتاج اوليه زندگی ، مرتکب سرقتی شد که حجم آن ميليونها بار کمتر از رقم های تازه فاش شده از دزدی های نورچشمی های حکومت است ايا خداوند او را گناهکار می داند ؟ افراطيونی که تملق گوی نوين رهبر ، قطعاً‌يکی از آنهاست برخی از روابط دختران و پسران جوان را عين گناه و آلودگی می دانند . به فرض که احکام دينی در مورد روابط دختر و پسر ، همان باشد که آنها می گويند . آيا می توان بر جوانانی که به برکت بيست و دوسال رهبری اقای خامنه ای و شش سال رياست جمهوری احمدی نژاد ، امکان ازدواج را ازدست داده اند خرده گرفت و هرگونه رابطه آنها را گناه بر شمرد؟

اگر به جای صرف ميلياردها دلار در سواحل لبنان ، ونزوئلا ، نيکاراگوئه ، جزاير سليمان و… برای ارضای شهوات رهبر و رئيس دولت ، همين مبالغ در ايران هزينه می شد آيا امروز صدها هزار از جوانان ايرانی، از امکان ازدواج بهره مند نمی شدند و از آنچه که به زعم «شکم سيرانِ نق زن»، گناه تلقی می شود دوری نمی کردند؟

بازهم می توان از آنچه در قاموس مريدان رهبر، گناه به حساب می ايد سخن گفت و تأثير مديريت بيست و دوساله اقای خامنه ای بر افزايش آن در جامعه را به وضوح مشاهده کرد . همه آنها که گفتم اگر گناه باشد ـ که بر خی از آنها ، برای شکم سيران ، گناه است وحتی گناهی نابخشودنی ـ قبل از آن که به حساب مرتکب آن نوشته شود به حساب سران جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد که اين همه فقر مالی وفرهنگی ، بزرگ ترين دستاورد مديريت تحميلی آنها برايران است . در رأس اين حاکمان ،آقای خامنه ای قرار دارد که درتمام سال های گذشته بر حاکم کردن ديدگاههای خود در تمامی عرصه ها اصرار داشته و در شش سال گذشته به اين هدف رسيده است .او در سال ۸۴ با کينه توزی نسبت به رفسنجانی و اصلاح طلبان، کسی را بر کرسی رياست جمهوری نشاند که اخيراً بر همگان آشکارشد فاسد ترين ، دروغ گوترين ، خرافی ترين و بی کفايت ترين رئيس دولت ايران است . اما تا زمانی که در برابر فرامين رهبری ، تسليم بود کسی حق نداشت مفاسد و کژی های مديريتی او را مطرح نمايد و اکنون که در سهم خواهی از حکومتِ مطلق ، دچار زياده روی شده ، اينگونه دستور لجن مال کردن وی صادر شده است.

اگرامروز جوانان بسياری در حسرت چند ميليون تومان برای اشتغال يا ازدواج ،دچار انواع حسرت می شوند وبرخی از انها به راههايی می روند که مطلوب خودشان هم نيست گناه اصلی آن به گردن آقای خامنه ای است که اجازه داد ميزان سوءاستفاده در دولت احمدی نژاد ، به هزاران ميليارد تومان برسد . رقمی که تاکنون اجازه افشای آن داده شده، می توانست هزينه ازدواج صدها هزار جوان شود يا به مدت يک سال، حقوق پانصد هزار تومانی برای پانصد هزار نفر فراهم نمايد يا صرف احداث شصت هزار خانه پنجاه ميليون تومانی برای شصت هزار خانواده نيازمند ايرانی شود . راستی اگر هر کدام از آن صدها هزار جوان يا آن پانصد هزار نفر يا اين شصت هزار خانواده ، به دليل مشکلات مالی ، دچار انحراف شده باشند مسئول گناهکاری آنها ، کسی جز آقای خامنه ای است؟

البته اعتراف می کنم که به گمان من هم ، تهران «گناه آلود» است و پُرفريب . شهری که در آن ، رئيس دولت هر روز بيش از گذشته دروغ می گويد شهر پُر فريبی است و شهری که حاکمان آن ، شش سال در برابر مفاسد گسترده رئيس دولت و ساير ارکان حکومت ، سکوت می کنند تا رضايت رهبر کسب شود شهری است « گناه آلود ».شهری که در آن ، فرزندان مظلوم نسرين ستوده ، ازديدار مادر زندانی خود محروم هستند شهری است «‌گناه آلود » و دياری که در آن ، پيمان عارف تنها به خاطر افشای بخشی از مفاسد رئيس فاسد دولت ، شلاق می خورد شهری « پُر فريب » است .اما اين نشانه ها برای اثبات « گناه آلود و پُرفريب بودنِ» ‌تهران کجا و آنچه مجيزگوی حقير رهبری برای اثبات «افزايش گناه و فريب در تهران» می گويد کجا؟!

کسی که بی شک بزرگترين و اصلی ترين عامل در افزايش کژی ها و گناهان است را « حافظ شهر «گناه آلود» می نامند. آيا اين خود، بزرگ ترين نشانه « کناه آلود و پُر فريب بودن تهران » نيست ؟به گمانم چنين است . پس ای کاش آقای خامنه ای به برخی مريدان پُر گوی خويش ، قدری شرم نيز بياموزد. البته اگر او نياموزد روزی تاريخ نويسان کشور ، صفت بی شرمی را نيز در کنار ساير رذايل اخلاقی سران کشور و حاميان ايشان، ثبت خواهند کرد. در آن روز که بسيار نزديک است شايد همين «ثناگوی بی شرم» که اينچنين به تهران و ساکنان آن اهانت کرده است نيز جزو فريادکنندگانی باشد که محبوب فعلی خويش را به خاطر «ثناخواهی» و «بی شرم پروری» مورد لعن و طعن قرار می دهد.

در همين رابطه:
[اینجا تهران ۳ روز بدون رهبر، جهان نيوز]


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016