چهارشنبه 4 آبان 1390   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مجلس تصويب کرد: در صورت استعفا يا فوت حقوقدانان شورای نگهبان رييس قوه قضاييه عضو می شود، ايرنا

تهران - نمايندگان مجلس شورای اسلامی تصويب کردند: در صورت استعفا، فوت يا عزل هر کدام از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، رييس قوه قضاييه برای باقی مانده دوره عضو اين شورا می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ايرنا، نمايندگان در ادامه جلسه علنی امروز /چهارشنبه/ مجلس ماده ۲ مراعا مانده از طرح اصلاح موادی از آيين نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را بررسی و تصويب کردند.

اين ماده با ۱۴۲ رای موافق، يک رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع از ۱۹۸ نماينده حاضر تصويب شد.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


نمايندگان مجلس مقرر کردند: رييس قوه قضاييه حداقل يک ماه قبل از پايان دوره عضويت حقوقدانان شورای نگهبان به تعداد حداقل دو برابر حقوقدانان به مجلس معرفی می کند.

براين اساس حقوقدانان بايد دارای مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته های مختلف حقوقی باشند.

با تصويب نمايندگان در تبصره ۱، حضور در هر دوره شورای نگهبان معادل يک مقطع تحصيلی تنها برای عضويت در شورای نگهبان محسوب می شود.

مجلس در تبصره ۲ نيز مقرر کرد: در صورت استعفا، فوت يا عزل هر کدام از اعضای حقوقدان شورای نگهبان، رييس قوه قضاييه برای باقی مانده دوره عضويت طبق اين ماده اقدام می کند.

نمايندگان مجلس در تبصره ۳ تصويب کردند: مسوول قبول درخواست استعفای حقوقدان و موافقت يا مخالفت با آن رييس قوه قضاييه است.

همچنين با تصويب نمايندگان مجلس،نحوه رسيدگی به اعتراض در مورد ايفای وظايف رييس کميسيون اصل ۹۰ قانون اساسی و نيز دادستان ديوان محاسبات و ساير افرادی که با رای مجلس انتخاب می شوند ولی در اين آيين نامه برای رسيدگی به اعتراض در مورد ايفای وظايف آنان روشی مشخص نشده است، طبق ماده ۲۵عمل می شود.

در ماده ۲۵ قانون آيين نامه داخلی مجلس آمده است: هرگاه نمايندگان به کيفيت اداره جلسات يا ساير امور مجلس و نحوه ايفای وظايف رييس يا ساير اعضای هيات رييسه معترض باشند می توانند طی تقاضای کتبی با امضای حداقل ۲۵ نفر و يا به درخواست کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس تشکيل هيات رسيدگی به اعتراضات، مرکب از روسای کميسيون های تخصصی و اعضای کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مجلس را درخواست نمايند. کميسيون تدوين آيين نامه داخلی مکلف است ظرف مدت ۳ روز نسبت به تشکيل هيات رسيدگی به اعتراضات اقدام نمايد. هيات اخير مکلف است در مدت ۱۰ روز با حضور سه نفر از منتخبين معترضين به موضوع رسيدگی نمايد در صورتی که اکثريت اعضای هيات رای بر صلاحيت نداشتن فرد مورد اعتراض دادند عضويت وی در هيات رييسه تعليق می شود.

گزارش هيات در اين باره در جلسه غيرعلنی مورد بررسی قرار می گيرد و در اولين جلسه علنی مجلس بدون بحث به رای گيری گذاشته می شود در صورت رد عدم صلاحيت عضو مزبور به کار خود ادامه خواهد داد و در غير اين صورت از سمت خود مستعفی شناخته می شود و حق شرکت در انتخابات مجدد آن دوره را ندارد.

همچنين نمايندگان تبصره زير را به ماده ۲۵ آيين نامه داخلی الحاق کردند.

براين اساس، چنانچه ۱۰ نفر از نمايندگان به عملکرد هر يک از نمايندگان منتخب در هيات ها، مجامع و شوراهای غيراستانی و غيرشهرستانی معترض باشند طبق اين ماده به عملکرد آنان رسيدگی می شود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016