شنبه 26 فروردین 1391   صفحه اول | درباره ما | گویا


گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

همسر سیف زاده: شرایط دفاع در دادگاه، طبق قانون مهیا نبود

مژگان مدرس علوم - جرس: روز بيست و يکم فروردين ماه سال جاری، دومين جلسه رسيدگی به سومين پرونده محمد سيف زاده به اتهام نامه به سيد محمد خاتمی و امضای برخی بيانيه ها از داخل زندان تشکيل شد که اين حقوقدان برجسته با اعلام اينکه دادگاه کيفری استان بايد با حضور هيئت منصفه به اين دعاوی رسيدگی کند. وی بدليل عدم حضور هئيت منصفه در دادگاه حضور نيافت. محمد سيف زاده پيشتر نيز در دی ماه سال گذشته به دادگاه احضار شده بود که همان زمان نيز به دليل آنچه غيرقانونی بودن دادگاه های انقلاب خوانده بود در دادگاه شرکت نکرده بود. فاطمه گلزار وکيل محمد سيف زاده در اين رابطه می گويد که اقای سيف زاده با استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه حضور پيدا نکردند.

سيد محمد سيف زاده دادگاه انقلاب را به استناد اصول ۱۵۹ و ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اساسی و نبود دادگاه ها ی رسيدگی کننده به جرايم سياسی برابر با اصل ۱۶۸ قانون اساسی و تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون تشکيل دادگاه های عمومی و انقلاب "غيرقانونی" می داند و در جرايم سياسی صالح به رسيدگی نمی داند. اين عضو کانون مدافعان حقوق بشر در اطلاعيه خود آورده است که "اضمحلال استقلال قوه قضاييه و کانون های وکلای دادگستری، عدم رعايت اصل قانونی بودن جرم و مجازات و احکام از پيش تعيين شده و عدم پايبندی قضات دادسرا ها و دادگاه های انقلاب به قوانين و پايمال نمودن حقوق متهمين سياسی در مراحل تعقيبی و تحقيقی و دادرسی و اجرای حکم و فقدان حق دادرسی عادلانه و حق دفاع مشروع، نشانگر عدم استقلال دستگاه دادرسی و قضا است و در چنين دادگاهی شرکت نمی کنم و در صورت اجبار به شرکت از خود دفاع نخواهم کرد."

گفتنی است، شهريور ماه سال گذشته محمد سيف زاده، در نامه ای به سيد محمد خاتمی از نقض گسترده حقوق قضايی در نظام دادگستری کشور گفته و هشدار داده بود که هيچ راهی جز انحلال و برچيدن اين مراجع غير قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضائيه وجود ندارد.

محمد سيف زاده، که يکی از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر و دبير کميته انتخابات آزاد و سالم و عادلانه ايران و عضو شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات است، در آبان ماه سال هشتاد و نه به اتهام اقدام عليه امنيت ملی از طريق شرکت در تاسيس کانون مدافعان حقوق بشر ايران به نه سال زندان و ده سال محروميت از وکالت محکوم شد که اين حکم در دادگاه تجديد نظر به دو سال کاهش يافت. وی اواخر فروردين ماه سال گذشته نيز به اتهام "خروج غير قانونی" از کشور توسط نيروهای امنيتی اروميه بازداشت و پس از دو ماه بازجويی به زندان اوين منتقل شد و اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوين به سر می برد.

به همين مناسبت "جرس" با فاطمه گلزار همسر و وکيل سيد محمد سيف زاده به گفتگو پرداخته است که متن کامل آن در پی می آيد:

خانم گلزار لطفا در خصوص برگزاری دادگاه آقای سيف زاده صحبت بفرماييد و دليل اينکه ايشان در دادگاه حاضر نشدند چه بود؟تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


در روز بيست و يکم دادگاه تشکيل شد اما چنانکه خود آقای سيف زاده قبلا هم توضيح داده بودند و لايحه هم داده اند با استناد به اصول قانون اساسی در دادگاه حضور پيدا نکردند.

خود شما بعنوان وکيل ايشان چطور؟
من با توجه به اينکه بايد در حيطه اختيارات خود عمل می کردم و از طرف ايشان فقط اجازه داشتم که لايحه اشان را به دادگاه تقديم کنم و در دادگاه حضور پيدا نکردم.

اين سومين پرونده ای است که برای آقای سيف زاده تشکيل داده اند موارد اتهامی ايشان در اين پرونده چيست؟
اتهام ايشان در ارتباط با نامه ای است که به خاتمی نوشته اند و همچنين بخاطر اينکه امضای ايشان در پای بعضی از بيانيه های جمعی زندانيان بند ۳۵۰ که از داخل زندان نوشته شده، بوده است. بر اين اساس ايشان را متهم به اقدام عليه امنيت ملی کرده اند و با توجه به اينکه اعتقادشان اجتماع برای اقدام عليه امنيت ملی بوده، قرار کفالت که سبک بوده تبديل به قرار بازداشت شده است و اتهام سنگين تر شده است. در نهايت داديار شعبه دو تقاضای تبعيد ايشان را کرده است بخاطر اينکه گفته اند آقای سيف زاده فعاليت عليه نظام می کنند و طبق ماده نوزده تقاضای تبعيد ايشان را کرده اند.

چرا فقط برای آقای سيف زاده بخاطر امضا های جمعی بيانيه ها دادگاه تشکيل شده است و علت اين حساسيت چيست؟
آقای سيف زاده در دادسرا امضای خود را نه تاييد کرده اند نه تکذيب و فقط نامه به آقای خاتمی را پذيرفتند. اما در پاسخ به سوال شما خود آقايان بايد پاسخ دهند که چرا حساسيت بر روی آقای سيف زاده است.

اما مواضع آقای سيف زاده برای همه مشخص و روشن است و بخاطر همين ديدگاه و مواضع است که هم اکنون بطور ناعادلانه در زندان بسر می برند. از سوی ديگر محتوی بيانيه هايی هم که در مقاطع حساس و سرنوشت ساز کشور به امضای زندانيان سياسی (که به ناحق از حضور در عرصه سياسی و اجتماعی کشور محروم مانده اند) رسيده است، با مواضع آقای سيف زاده مغايرت ندارد. خانم گلزار شما بعنوان وکيل ايشان چطور می توانيد از ايشان در برابر اين اتهامات دفاع کنيد؟
دفاعی که می شود کرد همانگونه که خودشان اعتقاد دارند بايد شرايط دفاع در دادگاه طبق قانون مهيا باشد. زمانيکه اين شرايط مهيا نباشد، امکان دفاعی هم وجود ندارد زيرا طبق مواد قانونی که خود آقای سيف زاده اشاره کرده اند، دادگاه کيفری استان بايد با حضور هيئت منصفه به اين دعاوی رسيدگی کند. بايد چنين دادگاهی باشد تا ما بتوانيم دفاع کنيم بنابراين چنين دادگاه و شرايطی نيست و امکان دفاعی هم وجود ندارد.

يکبار هم در بيست و يکم دی ماه سال گذشته دادگاه برای ايشان تشکيل شد که آقای سيف زاده در آن شرکت نکردند و دليل آن را غيرقانونی بودن دادگاه بيان کردند...
درحقيقت دادگاه تجديد وقت شد و شرايط مجددا به همان شکل بود و هيئت منصفه در دادگاه حضور نداشت و بنابراين امکان دفاعی هم فراهم نبود.

با توجه به برگزاری پياپی دادگاه که شرايط دفاع در آن مهيا نيست و عدم حضور آقای سيف زاده و شما بعنوان وکيل ايشان در دادگاه، روند پرونده چگونه خواهد شد؟
قاضی لزوما می تواند تجديد وقت نکند و حتی می توانست در همان جلسه اول هم که لايحه آمده بود و رای هم حضوری محسوب می شد، رای خود را صادر کند اما بنابر هر مصلحتی که بود وقت را تجديد کردند و الان تصميم با قاضی است.

آيا اگر رايی برای ايشان صادر شود شما اعتراض خود را به اين حکم خواهيد زد؟
با توجه به اينکه آقای سيف زاده استاد من بودند و هر چه ايشان صلاح بدانند، همان را انجام خواهم داد. نيازی نيست که من بعنوان وکيل وارد عمل شوم اگر ايشان صلاح دانستند من وارد عمل خواهم شد وگرنه بهمان شکل فقط لايحه خواهم برد.

شما نه بعنوان وکيل آقای سيف زاده بلکه بعنوان شريک و همراه زندگی ايشان که کاملا به خصوصيات و عقايد ايشان آگاه هستيد، فکر می کنيد برگزاری چنين دادگاههايی سبب خواهد شد که ايشان از مواضع خود دست بردارند و در مقاطعی که نياز بدانند نامه ای بنويسند يا بيانيه هايی را امضا کنند اين کار را انجام ندهند؟
والله با شناختی که من دارم، بعيد می دانم. ( خانم سيف زاده در ادامه می خندد)

با توجه به سن آقای سيف زاده و شرايط زندان، وضعيت روحی و جسمانی ايشان چطور است؟
بعد از پيگيری ها و تقاضاهای مکرر ايشان را برای رسيدگی پزشکی و يکسری آزمايشات بيرون می آورند قبل از عيد هم يکی دو جلسه برای دندانهايشان بيرون آمدند و من مجددا بعد از عيد هم درخواست دادم که درمان ادامه پيدا کند. يک مشکلات قديمی کمر درد و پا درد داشتند که به هر حال سن ايشان هم طوری است که اين مشکلات با عدم رسيدگی شديدتر می شود. در مجموع شکر خدا خوب هستند البته روحيه "خوب" ايشان است که باعث می شود از نظر جسمی خودشان را نگه دارند.

در پايان نکته ای مانده که به آن اشاره بفرماييد؟
فقط آرزوی زندانيان سياسی و امنيتی را دارم که هر چه زودتر به آغوش خانواده هايشان بازگردند.

با تشکر از فرصتی که در اختيار ما قرار داديد.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول Copyright: gooya.com 2016