دوشنبه 10 تیر 1392   صفحه اول | درباره ما | گویا

گفت‌وگو نباشد، یا خشونت جای آن می‌آید یا فریبکاری، مصطفی ملکیان

مصطفی ملکیان
ما فقط با گفت‌وگو می‌توانیم از خشونت و فریبکاری رهایی پیدا کنیم. در جامعه هر مساله‌ای از سه راه رفع می‌شود، یکی گفت‌وگوست، یکی خشونت و دیگر فریبکاری. اگر در جامعه گفت‌وگو تعطیل شود دو رقیبی که جای آن را می‌گیرند، خشونت و فریبکاری هستند ... [ادامه مطلب]


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

واکنش‌های عصبی کيهان و سرلشکر فيروزآبادی پس از نطق روحانی! علی کشتگر

علی کشتگر
سرمقاله بسيار عصبی حسين شريعتمداری در کيهان زير عنوان "خواب تازه اصحاب فتنه" دومين هشدار تهديدآميز دولت موازی به حسن روحانی است. در اين مقاله که واکنش ضمنی به سخنان روحانی در صدا و سيمای جمهوری اسلامی است، حسين شريعتمداری به وی هشدار می‌دهد که حساب خود را از اصحاب فتنه جدا کند و آنان را به کابينه خود راه ندهد! آيا می‌شود تصور کرد که شريعتمداری و فيروزآبادی بدون رضايت بيت چنين مواضع تحريک‌آميزی دنبال کنند

تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 


ويژه خبرنامه گويا

دولت موازی بيت رهبری بطور معمول در نخستين گام از طريق در اختيار گرفتن و اعمال نفوذ در پنج وزارتخانه ی اطلاعات، کشور، ارشاد، علوم و خارجه از نهاد رياست جمهوری سلب اختيار می کند و مقاصد خود را به پيش می برد.

گمانه زنی ها درباره جهت گيری های سياسی و سرنوشت اين پستهای کليدی دولت روحانی از نخستين روزهای پس از انتخاب او آغاز شد. رئيس جمهور جديد در صورت کنترل بر اين وزارتخانه ها می تواند تا اندازه ای به عملی کردن برخی از شعارهای انتخاباتی خود اميدوار باشد. هرچند که با کنترل همه اين وزارتخانه ها بازهم بايد برای هريک از آن وعده های انتخاباتی از هفت خوانی که رهبر در برابر نهاد رياست جمهوری ايجاد کرده، بگذرد.

رای دهندگان نيز چهار چشمی تحولات روزهای آينده را دنبال می کنند و در گام اول همه می خواهند از ترکيب کابينه دولت روحانی که نشانه جهت گيری و ميزان عزم او به تغيير است سردربياورند. بر هيچ کس پوشيده نيست که مردمی که به آقای روحانی رای دادند، همان مردمی هستند که در خرداد ۸۸ به موسوی رای دادند و همان مطالباتی را دارند که در انتخابات چهار سال پيش و اعتراضات پس از آن داشتند. درک و قبول اين حقيقت می تواند به رهبر و نزديکان وی کمک کند که از فرصت جديد برای عقب نشينی آرام استفاده کنند. اما رد و نفی آن نه فقط دردی از آنان دوا نمی کند، بلکه آنان را به همان بن بستی می کشاند که تاکنون هيچ ديکتاتوری از آن به سلامت عبور نکرده است. جامعه ايران همان گونه که در انتخابات اخير برای چندمين بار نشان داد از شعور سياسی بالايی برخوردار است و طبعا با هوشياری خيره کننده ای تحولات را دنبال می کند و در فرصت های مناسب واکنش مقتضی نشان می دهد.

نطق اخير آيت اله خامنه ای نشان داد که او همچنان از تمکين به پيام رای دهندگان امتناع دارد و همچنان از سرکوب جنبش سبز و اصلاح طلبانی که به زعم وی با جريان "فتنه" همراهی کرده اند دفاع می کند و بر ادامه سياستهايی که مردم بارها به آن نه گفته اند اصرار دارد. آيت اله خامنه ای مايل نيست در ترکيب کابينه جديد، کسانی شرکت کنند که به کودتای انتخاباتی خرداد ۸۸ و يپامدهای آن اعتراض کرده اند. آقای خامنه ای و سخنگويان او نه فقط تاثير بدنه جنبش سبز و اصلاح طلبان را بر نتيجه انتخابات اخير انکار می کنند، بلکه با قلب حقايق مدعی می شوند که گويا انتخابات ۹۲ سلامت انتخابات ۸۸ را برملا ساخته است.آقای خامنه ای با نانجيب خواندن معترضان و رهبران زندانی جنبش سبز و نفی تاثير حمايت اصلاح طلبان بر نتايج انتخابات اخير از يکسو پيام رای دهندگان که مخالفت با سياستهای هشت ساله گذشته ولايت فقيه است را انکار می کند و از سوی ديگر روحانی را برای جدا کردن راه خود از نيروهايی که سبب پيروزی او در انتخابات شدند، زير فشار قرار می دهد.

حسن روحانی اما در نطق تلويزيونی روز شنبه خود مسايلی را عنوان کرد که هم انتقاد کم و بيش صريح از سياستهای جاری کشور بود و هم تمايل وی را در تغيير شرايط سياسی کشور و پيشبرد سياستهای جديد در عرصه داخلی و بين المللی به نمايش می گذاشت. سخنان روحانی با گفتمان شناخته شده اصلاح طلبی که محمد خاتمی از نمايندگان شاخص آن شناخته می شود هيچ تفاوتی نداشت. برخی از تاکيدات وی که طبعا خوشايند دولت موازی بيت رهبری و مسئوولان سياستهای جاری کنونی نيست در زير می آورم:

"هيچ کس در اين کشور فراتر از قانون نيست و همه مقامات بدون استثناء ذيل قانون تعريف می شوند." " به همه مردمی که پای صندوق های رای آمده اند احترام می گذارم. اما دولت آينده بايد در چارچوب رای اکثريت حرکت کند و مردم راه جديدی را برگزيده اند."

"حکومتی که ريشه در حمايت مردم دارد و از حضور رای دهندگان و رای مردم مشروعيت می يابد، نه تنها از رسانه آزاد نمی هراسد بلکه از آزادی قانونمند و مسئولانه رسانه ها استحکام بيشتری خواهد گرفت."

" مردم در اين انتخابات گفتند ما خواهان تغيير و تحول هستيم."

"دشمن خواسته است ايران را در صحنه جهانی با چهره امنيتی معرفی کند ما بايد نقشه دشمن را بشکنيم. ما نياز به تدبير داريم. ما نياز به قدم های مطمئن و اساسی داريم."

"درعرصه سياست خارجی، تعامل و گفتگو با ديگران از جايگاه برابر با توجه به احترام و منافع متقابل، تعامل با ديگران با توجه به تنش زدايی متقابل و بالاخره تعامل برای ايجاد اعتماد و اعتماد سازی متقابل، اين کار انجام خواهد شد."

"سطحی نگری و قشری گری يکی از مشکلاتی است که جامعه ما با آن روبه رو است."

"ظلم ظلم است. نمی توانيم بگوئيم در کشور دشمن، ظلم بد است اما در کشور دوست، ظلم خوب است يا کمتر ظلم است. درباره حقوق بشر هم همين طور است. نبايد سياست يک بام و دو هوا داشته باشيم. اين همان موضوعی است که غرب را به آن متهم می کنيم."

"اين رای کاملا روشن است و هيچ ابهامی وجود ندارد. همه بايد تسليم اين رای باشيم. دولت آينده هم بايد تسليم اين رای باشد و در چارچوب اعتدال حرکت کند، دولت آينده هم بايد از افراط و تفريط پرهيز کند و اين پيام برای همه است."

"پيام مردم در اين انتخابات دوری از خشونت و افراط بود. تاکيد بر قانون گرايی و شفافيت بود."

"عزت مردم بايد محفوظ باشد و به عزت مردم اهانت نشود چون تحقير مردم قابل قبول نيست."

اين سخنان بخشی از خواسته های جنبش سبز، اصلاح طلبان و ميانه روهای جمهوری اسلامی را منعکس می کند و با سياستهای جاری کشور مرزبندی دارد.

اين نطق تلويزيونی در شرايطی ايراد شد که کشمکش ميان ائتلاف روحانی، هاشمی و خاتمی با بيت رهبری برسر جهت گيری های سياسی رئيس جمهور جديد و ترکيب کابينه آينده او در روزهای اخير شدت گرفته است. قرائن و شواهد بر آن دلالت دارند که حتی برخی از گروههای اصول گرا نيز بخاطر مصالح جمهوری اسلامی و منافع اقتصادی خود که البته از هم جدايی ناپذيرند به اين ائتلاف تمايل پيدا کرده اند.

سرمقاله بسيار عصبی امروز (دوشنبه ۱۰ تيرماه) آقای حسين شريعتمداری در کيهان زير عنوان "خواب تازه اصحاب فتنه" دومين هشدار تهديد آميز دولت موازی به حسن روحانی است. در اين مقاله که واکنش ضمنی به سخنان صريح روحانی در صدا و سيمای جمهوری اسلامی است، حسين شريعتمداری به وی هشدار می دهد که حساب خود را از اصحاب فتنه جدا کند و آنان را به کابينه خود راه ندهد:

"اين روزها، مدعيان اصلاحات از طريق روزنامه‌های زنجيره‌ای و نشريات فراوان ديگری که در اختيار دارند و با پشتيبانی سايت‌های ضدانقلاب و رسانه‌های غربی، عبری و عربی، اصرار دارند آرای دکتر روحانی را به حساب خود بنويسند و يا، دستکم اين که در سبد رأی ايشان برای جبهه اصلاحات سهم قابل توجه و تعيين‌کننده‌ای قائل شوند! القای اين توهم مخصوصا برای آن عده از مدعيان اصلاحات که در فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ حضور موثری داشته و آشکارا در نقش ستون پنجم دشمنان بيرونی ظاهر شده بودند، اهميت حياتی دارد، چرا که طيف ياد شده بعد از ارتکاب جنايت‌شرم‌آور وطن‌فروشی در فتنه ۸۸ به دنبال فرصتی برای اعلام بازگشت به درون نظام بودند و برای اين منظور در پوشش و زير چتر اصلاح‌طلبان بيرون از دايره فتنه به ميدان آمده بودند."

" ولی سخن ما با دلايل مستحکم و شواهد فراوانی همراه است که از يکسو نشان می‌دهد، مدعيان اصلاحات و مخصوصا سران و اصحاب فتنه۸۸ در انتخابات اخير دستاوردی نداشته‌اند و از سوی ديگر حاکی از آن است که روحانی اگرچه در جبهه اصولگرايان- به مفهوم تقسيم‌بندی‌های سياسی- تعريف نشده است و پيش از انتخاب به دليل حمايت برخی گروه‌های ضد انقلاب و همسو با فتنه، بيم آن می‌رفت که با مدعيان اصلاحات گره خورده باشد، ولی مواضع ايشان بعد از انتخابات نشان داد با گفتمان اصولگرايی همخوانی فراوانی دارد و البته نامزدهای اصولگرا به دلايلی که اشاره داشته‌ايم، در رقابت انتخاباتی ياد شده با شکست روبرو شده‌اند."

"يادداشت پيش روی اما در پی پرده‌برداری از پروژه‌ای است که مدعيان اصلاحات بعد از ناکامی در همخوانی مواضع دکتر روحانی با مواضع خود، کليد زده و دنبال می‌کنند. پروژه‌ای که اگر رئيس‌جمهور منتخب هوشمندانه با آن روبرو نشود می‌تواند برای ايشان در آينده‌ای نه چندان‌دور، خسارت‌آفرين باشد. بخوانيد؛"

" انتظار آن بود که آقای روحانی حساب خود را از سران و عوامل فتنه آمريکايی-اسرائيلی ۸۸ جدا کند و اين انتظار در اعلام مواضع ايشان بعد از انتخاب به رياست‌جمهوری اسلامی ايران به وضوح ديده می‌شود، ولی تشکر رئيس‌جمهور منتخب از آقای خاتمی با توجه به نقش ويرانگری که وی در فتنه ۸۸ داشته است، به اين نگرانی دامن می‌زند که مبادا دکتر روحانی از خطری که سران و عوامل فتنه ۸۸ می‌توانند برای دولت ايشان پديد آورند، غفلت کند."

" مواضع آقای روحانی با اصحاب فتنه و طيفی از مدعيان اصلاحات فاصله‌ای پرنشدنی و در حد تناقض دارد و ديدگاه ايشان در صورتی که کماکان بر مواضع خود اصرار داشته باشد- که ان‌شاءالله خواهد داشت- با مواضع فتنه‌گران نمی‌تواند قابل جمع باشد. آيا غير از اين است؟! و آيا هنوز هم مدعيان اصلاحات می‌توانند ادعا کنند که پيروز انتخابات اخير بوده و آقای روحانی، مواضع و نظرات آنان را نمايندگی می‌کند؟!"

" اصحاب فتنه از همخوانی مواضع رئيس جمهور منتخب با جبهه اصلاحات به طور کامل قطع اميد کرده‌اند ولی از سوی ديگر، برای آنها القای اين توهم که در سبد رأی روحانی سهم عمده‌ای داشته‌اند ضرورتی حياتی دارد. از اين روی تمام توان خود را به کار گرفته‌اند که حداقل دو يا سه تن از اعضای شناسنامه‌دار و شناخته شده جبهه اصلاحات را در پست‌های کليدی کابينه آقای روحانی جای دهند. "

" اصحاب فتنه بدانند که روحانی با فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ سر همراهی و پيوند ندارد، بنابراين هرگز حاضر نخواهد بود در کابينه خود کسانی را بپذيرد که داغ ننگ حضور در فتنه ۸۸ را بر پيشانی دارند."

" از آنجا که هنوز مدعيان اصلاحات مرزبندی مشخص و تعريف شده‌ای با اصحاب فتنه نکرده‌اند، حضور آنها در کابينه می‌تواند به مفهوم حضور فتنه‌گران تلقی شود، بنابراين در صورت تصميم آقای روحانی به استفاده از آنها در ترکيب کابينه خود، لازم است از آنان بخواهد به گونه‌ای آشکار و علنی- و نه درگوشی و خصوصی- از فتنه آمريکايی- اسرائيلی ۸۸ اعلام برائت کنند. "

چند ساعت پس از نطق روحانی که در آن به ضرورت تعامل و اعتدال در سياست خارجی اشاره رفته بود سرلشکر فيروز آبادی نيز با سخنان کم سابقه و به شدت تحريک آميز خود نشان داد که دست نشاندگان نظامی رهبر نقش خود را در خنثی کردن سخنان آقای روحانی بلدند. او روز يکشنبه در سخنانی که خبرگزاری فارس آن را منعکس کرد از انقلابيون ترکيه خواست که عليه رژيم خود شورش کنند و عربستان را نيز تهديد کرد:

"مردم مسلمان و برادر ترکيه پشت سر رهبران انقلابی خود قرار گيرند و مردم برادر و انقلابی مصر نيز پشت سر مرسی رئيس جمهور انقلابی و منتخب ملت صف بکشند." او با گفتن اين که "حرمين شريفين در خطر است"به عربستان نيز هشدار داد. (يکشنبه خبرگزاری فارس).

سخنان تحريک آميز فيروز آبادی نشان داد که بدون بازگشت نظاميان به پادگانها و توقف دخالت آنان در سياست از آقای روحانی کار چندانی ساخته نيست.

به آقای حسين شريعتمداری، سرلشکر حسن فيروز آبادی و همه مشاوران و سخنگويان رهبر جمهوری اسلامی بايد گفت که صلاح آنان در آن است که شکست خود را باور کنند. مردم در ۲۴ خرداد و جشن های خيابانی پس از آن به شيوه ای متمدنانه و برای چندمين بار در طول ۱۶ سال گذشته (از دو خرداد ۷۶ تا ۲۴ خرداد ۹۲) به شما پيام داده اند که ادامه ديکتاتوری، خشونت و دروغ که شما نمايندگان و سخنگويان آن بوده ايد را برنمی تابند. که می خواهند به شيوه ای بی خشونت، شما اربابان خشونت و دروغ را از دخالت در تعيين سرنوشت کشور بزرگ ايران برکنار سازند. بيائيد برای مصلحت خودتان هم که باشد به اين پيام مردم ايران تمکين کنيد. اگر امروز شما و رهبرتان به رای مردم تمکين نکنيد و از مواضع گذشته خود عقب ننشينيد، مطمئن باشيد که در فردايی نه چندان دور راه هرگونه عقب نشينی بر شما مسدود خواهد بود.


ارسال به بالاترین | ارسال به فیس بوک | نسخه قابل چاپ | بازگشت به بالای صفحه | بازگشت به صفحه اول 
Copyright: gooya.com 2016