چهارشنبه 14 بهمن 1383   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

مدير نظرسنجي سازمان ملي جوانان: استقبال 44 درصدي جوانان از مهاجرت به خارج نشانگر وجود بحران در زندگي آنهاست، ايسنا

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس اجتماعي - جوانان

مدير گروه نظرسنجي دفتر «مطالعات و تحقيقات» سازمان ملي جوانان با اشاره به استقبال 44 درصد جوانان از فرصت مهاجرت به خارج كشور، اين آمار را حاكي از وجود بحران در زندگي جوانان دانست و تصريح كرد: جوانان در قبال احساس ناامني‌ اقتصادي، مالي، شغلي، تحصيلي و ... بر اين باورند كه با مهاجرت به خارج فضا و فرصت كافي را براي جبران اين احساس به دست مي‌آورند.

به گزارش خبرنگار «جوانان» خبرگزاري دانشجويان ايران دكتر محمد سعيد ذكايي ضمن ارائه نتايج پيمايش ملي ارزشهاي جوانان گفت: بر اساس اين پيمايش «يافتن اشتغال مناسب» با 40 درصد، «مسايل مالي و اقتصادي» 20 درصد، «‌تحصيل و كنكور» 18 درصد و «روابط خانوادگي» و «ازدواج» به ترتيب از مهمترين نگراني‌هاي مطرح شده جوانان هستند.

به گفته وي «مسائل تحصيلي» و «كنكور» با 20 درصد براي دختران و «يافتن شغل مناسب» با 50 درصد براي مردان و 31 درصد براي زنان از اهميت بالايي برخوردار است.

مدير گروه اجتماعي ــ فرهنگي و نظرسنجي دفتر «مطالعات و تحقيقات» سازمان ملي جوانان «ادامه تحصيل» با 24 درصد را مهمترين خواسته و هدف جوانان در زندگي برشمرد و خاطرنشان كرد: «ادامه تحصيل» با تفاوت 10 درصدي براي زنان در مقايسه با مردان از اهميت بيشتري برخوردار است كه اين نتيجه نشان مي‌دهد تحصيل راه امن‌تري براي دختران در زندگي محسوب مي‌شود.

دكتر ذكائي «پولدار شدن» و «كسب مهارت» را از ديگر خواسته‌هاي جوانان در زندگي اعلام و بيان كرد: كسب مهارت نيز از ديگر خواسته‌هايي است كه در ميان زنان بيشتر از مردان ديده مي‌شود، از سويي ديگر برخلاف تصور موجود كه ازدواج براي جوانان بايد در اولويت باشد، فقط 5 درصد جوانان آن را به عنوان دغدغه خود مطرح كرده‌اند.

مدير گروه نظرسنجي سازمان ملي جوانان ادامه داد: حدود نيمي از جوانان «تأمين شغل» و «امنيت شغلي»، 10 درصد «مسائل مالي» و 10 درصد «امنيت در جامعه» را از مهمترين مسؤوليت‌ها و رسالت‌هاي دولت در قبال جوانان بيان كردند.

به گفته وي «صدا و سيما»، «آموزش و پرورش»، «سازمان ملي جوانان»، «نيروي انتظامي» و «بسيج» به علت اين كه حيطه خدماتي آنها متوجه جوانان است و داراي خدمات محسوس‌تري هستند، از ديد جوانان داراي توفيق بيشتري در اين حوزه بوده‌اند.

دكتر ذكائي با اشاره به مؤلفه «هويت ديني» در ميان جوانان كشور ادامه داد: اين تحقيق نشان مي‌دهد حدود 85 درصد جوانان به اعتقادات مذهبي پايبند بوده، 66 درصد پايبندي انسان به اخلاقيات را موجب بي‌نيازي از دين ندانسته و 86 درصد ديگر نيز بر اين باورند كه هيچ عبادتي جاي نماز را نمي‌گيرد.

مدير گروه نظرسنجي دفتر «مطالعات و تحقيقات» سازمان ملي جوانان گفت: 50 درصد جوانان معتقدند خدمت به همنوع مي‌تواند عبادت باشد، اين در حاليست كه 87 درصد جوانان از مسلمان بودن خود باليده و 79 درصد نيز اعتقاد دارند افراد ديندار كمتر دچار تخلف مي‌شوند.

به گفته وي، زنان و افراد داراي تحصيلات ديپلم و كمتر از آن تقيد و تعهد بيشتري به هويت ديني و ملي دارند.

مدير گروه نظر سنجي سازمان ملي جوانان خاطرنشان كرد: 37 درصد جوانان «زياد و خيلي زياد» 51 درصد «تاحدودي » و 11 درصد «كم و خيلي كم» خود را افرادي مذهبي مي‌دانند.

به گزارش ايسنا، طبق گفته دكتر ذكايي 65 درصد جوانان «زياد و خيلي زياد» 23 درصد «تا اندازه‌اي» و 11 درصد «كم» مقيد به نماز خواندن هستند و از سويي ديگر 17 درصد جوانان هميشه و اكثر مواقع و 54 درصد كم و يا هيچوقت جز براي مجالس ترحيم به مسجد نمي‌روند.

وي با بيان اين كه 15 درصد جوانان اظهار داشته‌اند كه اي كاش در كشوري غير از ايران به دنيا مي‌آمدند، ادامه داد: 86 درصد جوانان به ايراني بودن خود افتخار كرده، 70 درصد زندگي در ايران را به هر كشوري ترجيح داده، 5/79 درصد بيان كردند در مقابل تجاوز به كشور هر كاري انجام مي‌دهند و 87 درصد نيز توهين به ايراني را تحمل نمي‌كنند؛ اين در حاليست كه 65 درصد جوانان بيان كردند در هيچ شرايطي تابعيت كشور ديگر را نمي‌پذيرند.

وي با بيان اينكه 35 درصد جوانان معتقد به عقب مانده بودن فرهنگ ايراني هستند، افزود: به نظر مي‌رسد دانش، تكنولوژي و‌ آداب و رسوم از جمله عواملي است كه جوانان آن را از نقطه ضعف‌هاي فرهنگ ايراني ديده‌اند.

دكتر ذكايي با اشاره به برآيند محاسبات آماري ادامه داد: اين آمار نشان مي‌دهد توجه به ارزش‌هاي خانواده احترام، وابستگي و رضايت از خانواده در جامعه ايراني رتبه اول را داراست؛ زيرا كشور ما از نظر تاريخي و سنتي واجد اين شرايط بوده و هنوز هم جوانان آن را محملي براي حمايت‌هاي مادي و معنوي مي‌دانند.

به گفته وي روابط خانوادگي، هويت ديني و هويت ملي به ترتيب براي جوانان داراي اهميت بوده است.تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
به گزارش ايسنا مدير گروه نظرسنجي دفتر «مطالعات و تحقيقات» سازمان ملي جوانان «روابط خانوادگي»، «توجه به آزادي و حقوق جنسيتي»، «فرصت‌هاي برابر»، «گرايش‌هاي ديني و ملي»، «خوش‌بيني و مثبت انديشي»، «ارزش‌هاي اجتماعي»، «نگراني از بي‌عدالتي و تبعيض در روابط اجتماعي»، «رسانه و جهاني شدن» را در ميان زنان داراي اهميت بيشتري دانست.

وي تصريح كرد: نتايج «پيمايش ملي ارزشهاي جوانان» همچنين نشان مي‌دهد كه زنان دو برابر مردان نگران امنيت اجتماعي‌ هستند.

به گفته وي «ارزش‌هاي شغلي و تحصيلي» در ميان مردان اهميت بيشتري داشته و از سويي ديگر آنها بيش از زنان نگران «حقوق و مشاركت شهروندي» بوده و نتايج مشاركت شهروندي را چندان اميدواركننده نمي‌دانند.

دكتر ذكائي خاطرنشان كرد: با افزايش سطح تحصيلات، بهبود روابط خانوادگي، احترام و جايگاه خانواده در ميان جوانان افزايش و دغدغه‌هاي مربوط به دختران و زنان جوان كاهش مي‌يابد.

وي در ادامه خوش‌بيني افراد داراي تحصيلات كمتر را به تحصيل و اشتغال و نگراني افراد تحصيل كرده به مسايل اجتماعي را بيشتر دانست و ادامه داد: افراد داراي تحصيلات بالا به رسانه‌ها و جهاني شدن خوش‌بين‌تر بوده و از سويي ديگر نيز حقوق و مشاركت شهروندي نيز براي اين افراد داراي اهميت بيشتري است.

Copyright: gooya.com 2016