چهارشنبه 24 اسفند 1384   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

گزارش راديو بين المللی فرانسه از برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در تهران

از روزهای گذشته سخن از ممنوعيت و محدوديت برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در ايران می رفت. در برنامه "چشم انداز" راديو بين المللی فرانسه، شهلا رستمی با مردم به هنگام برگزاری اين مراسم، مستقيم به گفتگو نشسته است تا گزارشی داشته باشد از چگونگی برخورد آنان با اين محدوديت ها.

[برای شنيدن اين گفتگو، اينجا را کليک کنيد]تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
Copyright: gooya.com 2016