پنجشنبه 15 فروردین 1387   صفحه اول | درباره ما | گویا


بخوانید!
پرخواننده ترین ها

سازمان گردشگری ايران : امسال شمار سفرهای نوروزی ۲۹‬درصد افزايش يافت، ايرنا

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ايران اعلام کرد : جمع کل مسافران ورودی به استانهای کشور در نوروز سال‪ ۱۳۸۷‬بيش از ‪ ۳/۷۱‬ميليون نفر سفر بوده است که اين رقم نسبت به سال گذشته ‪۲۹‬درصد افزايش نشان می‌دهد.


طبق اعلام ميراث فرهنگی جمع کل مسافران نوروزی در سال ‪ ۸۶‬برابر ‪ ۵۵‬ميليون و ‪ ۵۰۶‬هزار و دويست و چهل و پنج نفرسفربرآورد شده بود.

به گزارش سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری ، استان خراسان رضوی با ميزبانی حدود ‪ ۶‬ميليون و ‪ ۲۷۴‬هزار نفر که در ايام نوروز به قصد زيارت بارگاه مقدس امام رضا (ع) به اين استان مسافرت کردند در صدر استانهای پذيرای گردشگران نوروزی قرار دارد.

پس از اين استان، مازندران با حدود ‪ ۵‬ميليون و‪ ۷۱۰‬هزار نفر گردشگر نوروزی و استان فارس با ‪ ۵‬ميليون و ‪ ۴۵۰‬هزارنفر گردشگر از نظر تعداد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

بنا براين گزارش، استان سيستان و بلوچستان با ‪ ۱۶۷‬هزار و هفتصد و پنجاه و سه نفر گردشگر و با رشد ‪ ۱۰۰‬درصدی
خود و استان کرمانشاه نيز با رشد ‪ ۹۰‬درصد و جذب ‪ ۲‬ميليون و ‪ ۹۰‬هزار نفر مسافران نوروزی، بيشترين رشد مسافر را به خود اختصاص داده اند.

سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری در گزارش خود اعلام کرد در استانهای خوزستان، خراسان رضوی و فارس بيشترين کلاس‌های درس ، در استانهای هرمزگان، فارس و خراسان رضوی بيشترين چادر و در استانهای کرمان، خراسان جنوبی، کرمانشاه و کهگيلويه و بوير احمد بيشترين کمپينگ مورد استفاده گردشگران قرار گرفت .تبليغات خبرنامه گويا

advertisement@gooya.com 
سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری با اشاره به فعاليت گسترده اين سازمان در بازرسی از تاسيسات و موسسات گردشگری در سال جاری گفت به دنبال بازرسی از ‪۱۵‬هزار و ‪ ۱۶۱‬مرکز گردشگری، مجموعا ‪ ۳۶۳‬مرکز مورد تشويق قرار گرفتند و به ‪ ۱۳۰۵‬مرکز ديگر تذکر و به ‪ ۳۶۳‬مرکز اخطار داده شد و ‪ ۵۹‬مرکز با تعليق يا تعطيل روبرو شدند.

به گزارش اين سازمان، بيشترين بازرسی از تاسيسات وموسسات گردشگری در نوروز امسال توسط بازرسان استان‌های خراسان رضوی، تهران، مازندران و اردبيل انجام شد.

Copyright: gooya.com 2016